Trong nhiều tình huống của cuộc sống, 10 câu nói của người Do Thái dưới đây đều vô cùng chuẩn xác và có thể giúp chúng ta định hướng được những việc nên làm.

10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!

10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!

09/11/2018

Trong nhiều tình huống của cuộc sống, 10 câu nói của người Do Thái dưới đây đều vô cùng chuẩn xác và có thể giúp chúng ta định hướng được những việc nên làm.

10 câu nói đáng ngẫm - 10 cau noi dang ngam cua nguoi do thai biet som co loi som - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - SR LOGO 60 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!

SR Vietnam | Content Marketing & Business Solutions

10 câu nói đáng ngẫm - photo 1 15416450438712134857411 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 1 1541645047279910412923 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 2 15416450472801238273373 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 3 1541645047283816763071 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 4 1541645047285460312372 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 5 1541645047285587469701 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 6 15416450472861956547200 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 7 15416450472871617261429 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 8 1541645047288989998294 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!
10 câu nói đáng ngẫm - photo 9 1541645047288296493206 - 10 câu nói đáng ngẫm của người Do Thái, biết sớm có lợi sớm!

Theo Hương Xuân

Trí Thức Trẻ

Source: TTVN