Nhật Bản và Đức thống trị danh sách 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019.

Brand Finance, công ty định giá thương hiệu có trụ sở tại Anh vừa công bố Top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới, dựa trên các đánh giá tính từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2019.

Dưới đây là 10 thương hiệu có giá trị cao nhất lĩnh vực ôtô:

1. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 500: 13

Giá trị thương hiệu năm 2019: 60,355 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 25,9%

Quốc gia: Đức

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 00 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Glassdoor.

2. Toyota

Xếp hạng trong Top 500: 17

Giá trị thương hiệu năm 2019: 52,291 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 19,7%

Quốc gia: Nhật Bản

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 01 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Autotrader.

3. Volkswagen

Xếp hạng trong Top 500: 27

Giá trị thương hiệu năm 2019: 41,739 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 4,5%

Quốc gia: Đức

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 02 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Getty Images.

4. BMW

Xếp hạng trong Top 500: 29

Giá trị thương hiệu năm 2019: 40,501 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: -3,1%

Quốc gia: Đức

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 03 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: BMW.

5. Porsche

Xếp hạng trong Top 500: 47

Giá trị thương hiệu năm 2019: 29,340 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 54%

Quốc gia: Đức

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 04 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Porsche.

6. Mitsubishi Group

Xếp hạng trong Top 500: 55

Giá trị thương hiệu năm 2019: 26,563 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 5,1%

Quốc gia: Nhật Bản

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 05 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Mitsubishi.

7. Honda

Xếp hạng trong Top 500: 57

Giá trị thương hiệu năm 2019: 25,744 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 16,3%

Quốc gia: Nhật Bản

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 06 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Honda.

8. Hyundai Group

Xếp hạng trong Top 500: 79

Giá trị thương hiệu năm 2019: 20,721 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 16,7%

Quốc gia: Hàn Quốc

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 07 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Bloomberg.

9. Audi

Xếp hạng trong Top 500: 85

Giá trị thương hiệu năm 2019: 19,638 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: 31,4%

Quốc gia: Đức

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 08 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Audi.

10. Nissan

Xếp hạng trong Top 500: 89

Giá trị thương hiệu năm 2019: 18,753 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2018: -3,2%

Quốc gia: Nhật Bản

mercedes-benz - 10 thuong hieu oto dat gia nhat the gioi 2019 09 - 10 thương hiệu ôtô đắt giá nhất thế giới 2019

Ảnh: Nissan.

Source: Ndh.vn