Amazon là trang web mua sắm lớn nhất ở Mỹ. Ngoài ra, nếu tính đến hiệu quả kinh doanh, hãng cũng đang bỏ xa hầu hết đối thủ: cứ mỗi USD tiêu trên Internet, Amazon chiếm gần 50 cent.

Amazon bỏ xa đối thủ trong cuộc chiến thương mại điện tử

class="img-note-sr">

Các hãng bán lẻ trực tuyến quan tâm nhất đến 3 yếu tố - lưu lượng truy cập (số người vào web), tương tác (số lượt thích, chia sẻ, bình luận...) và chuyển đổi (số người nhấn nút "mua"). Công ty của tỷ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới, đứng đầu trong 2 mục.

Trong một tháng, Amazon nhận được nhiều lượt truy cập hơn so với 6 trang thương mại điện tử khác cộng lại. Lý do là hãng trả phí để các trang web khác giới thiệu người truy cập. Khoảng 6% lưu lượng mỗi tháng của Amazon đến từ mảng này, gấp đôi so với Walmart và Target.

đầu tư giá trị - eanm 3wfEkxgTu UowGMmRmgfZHycuiteMT0G1xM3j6qfPEm 84O TfC7jkJxt21sspbopYQUXtScGQlAPgVysXb5mijir0gEdQaykcbybkwhrscyeugRJd6p FLNDrurqct qfNGiarXuQCF NMdZCdGa28A4j8yZc5Aj2R uWnfrxlgOQirWcfUDOSLE074tn7UP3fogViHAYalOuglaqVEkrjQ5MezcTbVJHSLxW7f958nxijf0KSYmxnEuDnCyiWgqKdsddFQuIyHGmPEG3HI2 9m9DHDvBqnXKSgZrCNuTCLQ yXX9t3MiUo2SVX3D0LOTUHM8YdAr5hhBYG6FKN2FcZOxzsasvz Kg9 yrXuf76yN3gv12sVDTbe1UPsiM0VdK0UV0spZp31L yqiaBmKBxykrSPlCyw8WMXI65EkuF3U sme9M3XqDidKptO faPDZwIG8ZhTEWkPqnziI4YyqArpXR4BCu 9TiVfrH82wBFPbjKPFW2hOH6OAdFZV6l4vonBkEk9V3ZP5YZhqS H6CSR3NPH 7zTPT7w Q81CR60Quw HZIM0pde6Pz5KfjY4ePc tuZBD7oj48wV81uDbZDKGV FtRJerEqBvV6DUgJ7PbtBVsuGDG gyqbFscJ6HgpAzgafQVC8thITPGT1kQR w557 h342 no - Amazon bỏ xa đối thủ trong cuộc chiến thương mại điện tử

Lưu lượng truy cập của 7 trang thương mại điện tử lớn nhất của Mỹ. (Nguồn: SimilarWeb)

Nếu tính đến thời gian khách bỏ ra trên trang web, Amazon chỉ đứng sau Ebay. Tuy nhiên, số liệu này cũng không quá quan trọng vì nhà bán lẻ thường muốn khách đến trang thanh toán nhanh nhất có thể.

đầu tư giá trị - SkxPIBdhE5VkZ93jCEcWXz9g Hgn5KIKAG3j35vgxWFCEU764x ikkwVvOY0QhPTucky7XbYaBTAN LeyfGUuLBRHpTLT25FzkMbUlet1SXzJjYzadCC kcMYYinTiMeQlvZSSKormcwL1pemoMmK1bTF5cSuVu9yLnmPoRaOiZ Ny3emJtEN eRwxFxIg tJyW6 7AtXeUVad qUhgTwU8U3LNr gWPvx3GJqy15pldvByvdWsYt9T7ubW55hgCHCdPsJOrb c1Ng1pd7hd6rzEfYKkv43EZUtASyuwAkD1MwGKN2rC5tpQv NzdqSv9j37s1AmVb9p11e8fITVEVNPJzbohtSrKOKkqcvwVXYJjs0JlzcG6kPNCGPutD76FAndl1gpS xXIpqPAQl1 PMrKmlQ4bWe3Qizw2zeS0s 3l2Kffw77H0yh o5HF6kngfiy4NphLYckztc QEJmzo8jUWtECcdkIsKxx3KkipmlpeycCJ600eXrryLA7f7f5Fe9IvQpao2noGlq8jBZ6WbzxTfiBsdvBqY6NkyKrG6iyI ac1HIats86LHkfq7hEFU2g8tCpjIxnedQGOaofP24PAkQl bGYL7T jtkyUKs9v VjwU67ACpPMyMKQEzVO iwzeDCbO52rwsDjkaEK24630rvb6 w563 h329 no - Amazon bỏ xa đối thủ trong cuộc chiến thương mại điện tử

So sánh thời gian khách xem website. (Nguồn: SimilarWeb)

Một yếu tố khác được quan tâm là tỷ lệ khách rời đi sau khi xem một trang (page) mà không tìm hiểu thêm. Amazon xếp thứ 3, sau Ebay và Costco - một kết quả không quá tệ.

đầu tư giá trị - kidoqOB ykf3 PwJtngj9FaXYA7zp WCDfUev5wJO1laJptZDXaEZjt11WRkcxwZ1t4r0J SdetUvCdvkLjFZizHNy IhUT YI2QXeOzfGsRH35BOHes9Dm91GLSGzywW3rE62 WJ0 B szxsohNZiPK9TWFTdSiTKGYMxsVdNK6RkEO BECBs5Sok0HACAgRX9p9EMTgv275QLtAgoglK9xn76K2UqEtE8IKfyzE8fJmVSA2wD LcchBQJAyuPOTQSn2s5O weW aySNfcDN4K0suKNR15bcUEp p4k6kv1zZV3LH50t dI3SPPZnLFOvmBKelL260MNZ1BR3yDSE QE3oUy008wY sXwoVcAtOLBaywlXOnY8FTez99BMKklVXR erBcOkbGU2QXnk4UzygdBeTtI3uZd1tAg2HFN5ns BAGG6tSCi0R6nOFyoE0E9v4BjTnZLsVenPCsA3gUjrQZPQz5Gn11MG4fp3oov71FM9ZT0WO QKv1oXeDH9vzQr3rz7gkmwyneO9PJ48N7qiWyOhV6GGeYO Duj kvwcilXdPbyo0l91TN3x32LOU1eNDbKjEdiJp45CQyFZ762icV1Xw1K 6y8yeT1rqdM3VjUi8hiuhYxo8RHZzWhkIv6P3INh7ImyY1uyCqVTqM5r uwwIH w530 h343 no - Amazon bỏ xa đối thủ trong cuộc chiến thương mại điện tử

Tỷ lệ thoát (bounce rate) của các trang. (Nguồn: SimilarWeb)

Cuối cùng, Amazon có khả năng biến người xem thành người mua hàng tốt hơn nhiều những đối thủ chính nhờ một số tính năng vượt trội. Hãng cho phép khách hàng thanh toán qua một lần nhấp chuột và có chương trình giảm giá “Subscribe and Save” (Đăng ký và Lưu) cho đồ gia dụng được mua thường xuyên.

đầu tư giá trị -  OVO4mFPIfxFgVYWkaUqXLTwZKcr0B19G3S LtpoE1m5pjKc91Z8yYqIaaI W2Ij0Em6gsHA9ulG52BAZOGvnQpeK5QCkuoVeORc2aDkd t4Ure0fEYDlLNw515Lj2kJdQ9jBiKq lMQFnygEssQ1MHfZbtO2FSzCS5QB ITFauW0ye0tVAKOaFQ7cMWx4hB4HyaXxIvLhMgNqp k0s NaSUxEnGSWB1N9xyzaGbKbzyWg4QONRcE2y28x 8RoTMd HiD67xmWCQFidljsk0DW i9vlDFF5CNknT0aBVby1gTj2EzV8OKHbPwMfxe2BV6et5S1MXGQQQChYz4R6Up1UEJpw 4VDw QzZ3NCNYyZ6 Zw94j lfOUFm1FQ53nqgxAYoOVuyoakuufSq1Mq45iyc6KKHYekkroI nzy2LtwmFg6tB7KMsckeaU2495Y40XMqIiJggZ1Ye  43ELEsX5WLY5VgcJxXGp 8aqttklwAcgvRo qEYDUf3Yx5zyEAsRPJv7CmfQ59teLTony C IkGrWUI1VD43qDejwjXumCFmUc dWD2RkmJWoR6min Z1yMsdUeKHO tfLxMrmIoMaV5cC 2h Jjx33S5K65sIexXw1RyUL6ieTkqiBHCBPIcEiaubSG0uWUEhV1tyRW92flmoMd w560 h354 no - Amazon bỏ xa đối thủ trong cuộc chiến thương mại điện tử

(Nguồn: SimilarWeb)

Source: Ndh.vn