Amazon đang tích cực thâm nhập ngành bán lẻ truyền thống.

(Nguồn: BGR)

Đế chế bán lẻ trực tuyến Amazon tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng với Amazon 4-star - cửa hàng ở thành phố New York (Mỹ) chuyên bán những sản phẩm tốt nhất trên trang.

Những món đồ ở đây được đánh giá ít nhất 4 sao, thuộc nhóm bán chạy nhất hoặc mới nhất. Nguồn hàng của Amazon 4-star có tổng hơn 1,8 triệu đánh giá 5 sao.

Khách cũng sẽ thấy những bảng đánh giá của khách hàng bên cạnh sản phẩm, từ bộ trò chơi Codenames với hơn 2.000 đánh giá 4,8, chảo Lodge với hơn 10.900 đánh giá 4,4 sao. Ngoài ra, cửa hàng bán cả các sản phẩm của Amazon như loa Echo Spot và điều khiển thông minh Fire TV Stick, lần lượt xếp hạng 4,5 sao và 4,4 sao.

Mọi thông tin cần thiết đều được hiển thị, bao gồm giá bán lẻ, giá cho thành viên và giá tiết kiệm, xếp hạng sao trung bình cùng tổng số đánh giá của khách hàng.

Amazon 4-star nằm ở 72 phố Spring và mở cửa từ hôm 27/9.

đầu tư giá trị - 2IBJ50YwE6pcumUDbNOtsbd9fCkFJOh4VPA3wjY QDpKaHSPXc71yUpaFd9l5Dzdg1YbrGsS7W7XhSmnh6VxqKdZjLsj8sQxO1rXsZz y J18vA8DUFFK2w21mrz 8R6h Zun1qibH9XL8PEoEbB0hp5wkQevKE4OPEP6wwLKiJANXiUjofBEr9k9FxsPhYJ7qqxY Mf0E4QefWF1dqWyzJ7M9Lw LLPswjWgdozAmYBc F9DO8E5MMzp701yxD4MJJ4 ujVwWZYnuF3XKn1jww50rr369VsG4xky2eL HdyzvFmQXJ3VkRfAIv6 a31vE2hWr Tu UdqKbFpxWKHFEN4naBTDQNQ1Mm Wq TQcdvOVHkFidUtGTqojvQvWfIHHCbASsZo3wwpFyXS7iB125cktJwPF9ICgeLpmAnv3u1saRdHvP pmYDFjadVxC2EzHh a4EUuhSulK XcyrXqJ9CG2VWkmGdU4j IzdolwPEuDSqx3WtB 9dbpXWVj0XJgEDobgI0pHymP92EYu54ODjRVRprLzfuJpCxpC470qLd8iiKnIju6uTyjqa3FZVoarowB32KKHX1PBzFH2zsnPI9OgzAZSANz2sPT13HY9LMt oLLBDzvmuJD8U B7M3H1UgrUXc0RUtADxeUUJcyjyO1O 019ZTwmtGuaRQDRvwW5m7FobSv w780 h439 no - Amazon mở cửa hàng chỉ bán đồ 4 sao trở lên

Góc bán đồ mới nhất. (Nguồn: CNN)

đầu tư giá trị - wdPw 595A3xBGObLGiJzYzjfNvEOz0ithTrdZlU0NsrrqvWVx13fZuFWH5LBRHLS8wKgt9PpmwtlUUACSxGvmct2jSOKv9KqQ8swCDv7CTQgBwgRg5woKbJonf4nyG0VDiSa WcdfC8iPyhbmnx3dsab nxgLIV1LGIZQMCwAhmBV3ZT42pjIB tm2pAFyHmLbBH9HbvHLizICkdckoz0v4D2YdGbFdALUL1Pds76UNEgLfXTSRNS8TBebMLaQ1 f2G4KlfK2Ze6o3miPT5EUb Za9UIJrL5uskZGUIFAQTMCOdQ2Cq3klja CqXSwx1vCgwV7wSeasET AzeE fPl9USoRonsnveRpT2KHKowFajuDM42wp7x 7MxdnCUaUQUOWLCsEZoMztpHz37790RcbEPZGd1C qlDy UYuR2db2iBu xCOPhQfOMJ wy9DO1meSX3l9x1RtDs5cVIhcs7H5HcD hKGojDa3YlD4hOorIva9vB8FEkr b8NbKXh o5sOr0X9WI2u338Ci a2u0tDf09ZCl9GT3yHu7q3bXZ2Xp0p HjvXpsS3g6UboJrQj6riZa2WRC9n5UWgWdmq uMo BoSDMGqSeKF LWjsecxuVxKtMxFOakOv0Y7dYCpsm78VwtGV0WvHNEQSD3waIswXg4rDEOZ8vPEvMqPm MqtwKhwRYNHR w780 h439 no - Amazon mở cửa hàng chỉ bán đồ 4 sao trở lên

Bảng đánh giá của khách hàng hiển thị phía trước sản phẩm. (Nguồn: CNN)

Source: Ndh.vn