Những chiếc Ferrari, Lamborghini nhái đều có huy hiệu và phụ kiện giống với các sản phẩm thật nhưng được rao bán với mức giá chưa bằng 1/3 giá trị của siêu xe thật.

Cảnh sát Brazil ngày 17/7 cho biết họ vừa đóng cửa một nhà máy bí mật chuyên sản xuất siêu xe Ferrari và Lamborghini nhái tại bang Santa Catarina. Chủ nhà máy này là 2 cha con đã bị bắt vì vi phạm sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp. Ảnh: AP.

ferrari, lamborghini nhái - Okvl9xgqSThel RT6Q3yoDM1uItYP9lqWJ8DLR7wMpalyP  lstgCehO9iXf1XQCDUFATsahVERwMliJ5uI548pXQ 3BsolGSHYUvGe2PwIyKrILuVpC 6ms6eeZwBacgDEyrDQtQkXcZoRZJv8w0O QWFIMaPd hEahlPYsAsGHPzMnO0QIInpAjCJ0R n tK5 u xJNXPwXE6WchUmsHjhpIseYbW8KR2gsEBfJFV6Ao TR9Prrc4u2lecRVNWHHfnV1pQblc41k9R5RFdSNAjGQkObDggtTeeGmAyJ QNO8qV MHNY u 4 z5IJrSUHRifPF1jCpr5PaYuSRKpadwddF68bGRbqoHBU0FpEZ3Wu8XorX5wbff CtDXOF6bJG2Bn9e3xIXd33pkeaNqZUACjiXXYDkRTBLwqRcUNTi73ev7QGVA5hl5F08Qr2Bn4KR23YWY2PT0F5ih7 CLqstxlbL7puCfNEtnGuwZL0yt5SV89IuMdL0CPCI6hG bAubjF2nqHSiKDAYWt5roMiRTMeuO16752WlbAidieTtenjHXADrx1hVpumZgq0yvUzyWh49fdtJ Bp5lSZLihFwxuQat7Vlv RG7 SXXLwUq2qT7prkspOFx4Yd3UUCuklFPr0ioMS3jM3 f5MMhPxRR FlupKvayN6hv7HSu7sAtmMQn4fM35GZIO2 LojA e0 04crXYcW1M4IUQaJebh w1240 h697 no - [Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất siêu xe Ferrari, Lamborghini nhái

Những chiếc Ferrari và Lamborghini nhái này được rao bán trên mạng xã hội với giá 45.000 – 60.000 USD. Trong khi đó, theo trang motor1.com, một chiếc Ferrari thật có giá khởi điểm vào khoảng 215.000 USD.Ảnh: AP.

ferrari, lamborghini nhái -  9O354jCy4p7IKT99Ju6 SISbx7InZcEDHm1afICg9O0Kd95Bb0zijoy4ix87107cPZoCvW6M64ksJrtpEkcQTZT Ugno2f4yJq7iiCk7  OQryly8yi17FBAM4NGV6rWZi5HVJGgawQ484w4QtUGlBUKAJ05 SzKRY3oGHOD4KmrTgdZIKiR0iBv rbGeKvlVTMSnjanqtXTMAPLeeqtEwQJm7IG6gz8q4DxARG JTcHqwMo76yXHeWCEF18JSrUhqqDUYM85 gEMr5hp6nAslOMYsBrHJqFlpX D 8gxU33RKAccVAFSZCATWd9H3KcDW1wNI7Q7TrMY53nbt8BnBD0SxAAzCOkc9CuflgdT8ZQAd9 BMfYCm7zu6mEnD0iIkTuXPHL0ic ri7ZMb4NGad8HJUw2RU2sPsxg4iNqqp2oybpfDra36 JZdsa vNk82 Y613GH7x9ZpGmZb8dEpnf36RdJf3BQzKADVaM8cEuVLssXI9cyMOaPjRsilcSJL7ptt PNKEBnlQd3Kn HxqAEPvYgO6AlaxIyxG9m6E2xvgsAJU7qXE6aGA8fh8bMK4hPZ3PQGAayw2yoe CHtZzfJSgpWJ9FvqCRRAd9olUVGipD IrVxgbDhw5LxrRGBgWAcXbKJ0KoCk Ycsxkg7YPSpL oFY6ABp 8hii2ZXozUXLuceSIQcyc ZQ8nzdOGlGxQt pdS5 fOnoBsXAw w837 h514 no - [Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất siêu xe Ferrari, Lamborghini nhái

Cảnh sát không tiết lộ chi tiết về các bộ phận được sử dụng để lắp ráp xe nhái. Theo hình ảnh do cảnh sát cung cấp, xe nhái có phần thân khá bóng bẩy, đi kèm với huy hiệu và phụ kiện có in hình các thương hiệu xe sang của Italia.Ảnh: AP.

ferrari, lamborghini nhái - G07xFNYpNJ EDMQhdl5y5N2cySO77yY7dx2YU4y1xxNtz0cnA8 Pn2fx k 2sTQ5eWWTXZT1TfklrBE ZYI2Qp llui3NgZ8Tx0hsusJ8 78IoBN8qae2eFlvpC5gnNEyt3qdVaR7gwZMaPcX6NJaQoioH TjgrGNAPPWVNbVAY8C74iDOGt2yNrRj2jVnlOr4gi19eLVNeGmyZoAGJ9PEAmfC8Wee7ozG9J GBiC9yAXo7crkGltcZPhAIGvcmGOcevQCCqkmzHNiNwCah5GYC0SdlyVOBUI6LBc3 DOtnx1WwQ8EA p EXq69ORWc6l5IX7WJtcQ6uBWNTcxu0eCdi5ymYXqZUEdaKPIARSnQASzRrm7IdZRt9Z6DYMRUvCKGp8jEzrNgNE 6iQbr9WPrDLlTc9BtHFK5HhHU93 8vxl9MHCF1f1GPRMv6 z3n1RpKIDd9hQxCZkD8dRN2SXWZxG8aiOgrOufhAvfW3qR2A6aFerSsZauPpxpB3zU p8E1eYb3oAaign5mSODen1fGkgyHk5RWD9QE3Stw9OWkd9p5uuKmn8l9yQ0XyoP5VOaf437e1jAZAOpO7MJwJr1hupa4w4fUsO oWEpkLGvNQ4ESvP75tVVe  JCD6iMlkFG795QnSkqU5d7vTKBkoqM 1aI02yuFm1oFp2O7mKgWwS0h22bHxMCL vSybLjWUnkd3i4hPGBbfxRmCfkhwwz w586 h760 no - [Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất siêu xe Ferrari, Lamborghini nhái

Huy hiệu Lamborghini được thêu trên chiếc ghế ngồi.Ảnh: AP.

ferrari, lamborghini nhái - MHA5WTJ3GkGP7MlW8o7mIBC5EXaiRX9peb7QxNsVHw0aUEoWTnDA4rgWcRHmEJRvH6qQHL4vcC5q1PCI2WYg3KbXij4ZyU7KWOnTFJPH FxPi0yykBjLXMsb9O961KmWVkZ3ch41JrbpxFzg LEhR0R3cH5LBP8djbgQckZDQibqHX3pYO7bMbrc4Kl4VYekZGyybf8KXAoA7WToyvmvHzgli9uSnZL31upEwvruo5 2FloYZ3Gkxf9LoSOxvsANFCpjQAwrW9SdWn80ygfdWWb9bEmd k0CfqmAEkVqKxhqk zxWMMbOh0NXRQiYw0XxXFwCwV0PgpceL6p4aD9 rJRwl IM23UMikJbbUMjuf9h0KsSsKOKJLU7bM2pK8RYawSzebfO CSpqfUNQapeY4JRQShH2VtJATskKdXb DN4AZWQnbncMItuG awW7zWGP9TEIWxa4mv5maTPH9V7GLgrB6U7TTYz1HjYfJnuV  ul  IQ6qjx8EH JW4JLpFU8yA DPHAt3n4Qjf1Rq326Bl RUwI6RYIIccxrsFDoWXupDvfDqJ8ykpuLdBAEVIOpVw9Wi2Vpwy xO1l ODFOYMlGlfeQqP6obfXB7kVy1ULbRRY7QXiYu1mF4vY EM9fDbc993DMG6GLSs0Ayjp6OHsB00jymlSYt7pdPk63TN96h7MLrIbk7fLWu4ZLR1Jqv8Hvpc9vGyY49TjWaJkr w831 h483 no - [Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất siêu xe Ferrari, Lamborghini nhái

Tại hiện trường của vụ bắt giữ này, cảnh sát tìm thấy 8 chiếc Ferrari và Lamborghini đang được lắp ráp.Ảnh: AP.

ferrari, lamborghini nhái - f5ABhgkJYabpfGev0DVRYBTtRcgbBksbF10N8Z1CCm IbxzSMcxlSBMvbvmtU6PATjjocePysrQMlCuSh8GI6uaDqfJpEEFYyP9tA27jsBQcFZScLCg8mEkWNJ0pmfdlJNipQKd95MPJ0KCt5Kw2Djso7vSPSZkzR28HIb7K Z34NWHt6o1wkgNdH7tR9 p gHb UsDRsoLlN D pX1KoCUmKZs6GldZWFBrfUnDe I5mBNXwSnxmWJH4 4ck2ob UhJfPi2MshIKsDND1b0 eyL1BF8MU6MS06Eol4cTsfQj8j8ciSrKVWVlVmpTkbPAyv6 jj4Tw fyup0WbJ1jxMlqVH4uk9JIBly5cDv6GuVX48ouqBV65vM YlFFsjhhTTupCyDwiVcl6okiWmwKYdS6VD54vIUV7P T8z4Npb zjMwiQqqERwIMuyI2rJnlMXOk4JfTb1FFOjcwFtoG6Xk HJn jh7ukEu0ufbzWOVtdYe7hQTRVafEVbc3BT61 Tx4L   mcuTnzOjZvcxXvRKPWphPuOfsyby5itWqYLgTE PDd7eItBFRsH1Bc9HsCd12XJ04S5XsYtSmzca6ZSRue8xXqplz7MnZgmwQ41HTvcQyyT6a8YVEqtElnwuaYJ3 WVu8boOe2YHoHtQWmMJ2KgksMLbwT27fNQK2JR2GcER3DuXxiPOYAMpVv jTW6KNCOrwFSvOecFVdSB oK w226 h292 no - [Ảnh] Bên trong nhà máy sản xuất siêu xe Ferrari, Lamborghini nhái

Đây được xem là nhà máy sản xuất siêu xe nhái lớn nhất tại Brazil.Ảnh: AP.

Source: Ndh.vn