Theo tài liệu đăng ký thương hiệu của Audi tại Mỹ, hãng xe này vừa đăng ký bản quyền thương hiệu cho hai phiên bản logo mới tại Đức và Mỹ...

Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

20/10/2018

Theo tài liệu đăng ký thương hiệu của Audi tại Mỹ, hãng xe này vừa đăng ký bản quyền thương hiệu cho hai phiên bản logo mới tại Đức và Mỹ...

audi thay logo - Audi sap thay logo nhan dien thuong hieu moi - Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?
audi thay logo - SR LOGO 60 - Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

SR Vietnam | Business News & Business Solutions

Trang QuattroWorld đưa tin, hai phiên bản logo mới của Audi vẫn giữ 4 vòng tròn nhưng bỏ bớt phần giao nhau phía trong. Phiên bản đầu tiên sẽ loại bỏ các phần lồng bên trong, chỉ để lại phần bên ngoài của các vòng tròn. Kết quả khiến logo Audi trông giống như một đám mây. Phiên bản thứ hai loại bỏ các phần lồng vào nhau, chỉ để lại một khoanh lồng bên trong của hai vòng tròn ở giữa.

audi thay logo - BDrHNEyWajsvVrl6UVMvKZkmwPUACFrdI45KV61Muc kfmWuxSAMi0KgjfXpz4nUqmP0hl58sd7XmMfDwoq wGwipGulRbIp doEvbCuupBF6uVyPSS blSFe2jWSBNgzYvGIahjsgnba0 ZoZLhfemhqcipFVZwqrUawulEZCHMJuV3gPt1gu0vAKof Z0tV11fApE9d2lMrmhRyZam1I3i54DQFAuC1w PqKRoVvda8z Os10WJGYARYeC0A JAePvMelDPkk6xusajuH6p8i1LeT6AeHn VMSij3 t fkOgSBxdXHQbtwGyyYdaH15MbiRBvyj VhlJABsbEL6MOzDsKvHuKpSm73gdA8v5Q0ek00sg81Oy ATfthzsLaDpLgMMfWVH0xBXvAj3ntrxpX5K1 ysweoMG NGUNW 2m5vE00RQHD7Sfsxo7kE8sI6fIOJPfB TXVg6c43xcXM zzDX2R3LR79Fgw9KEqce2Ul21SRvcXdYX91WIzWFPmJcUZFH9ZY8 8a WA9waKqt2bVlIVl47zBQeLvbMixu6naoDadhPjN0KKuGDGlXOTsJXN6OqTP308ll8QGQ8vNjtQyQt phtJM5xO b TCGx8Z8U9 L1t7rH9RHXwkEUgQDYtuiyw7Onyn7ej2CJmKz9EHE4rIrC LnhHeLy GJTh Js7yCFSLji w850 h361 no - Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

Phiên bản 1.

audi thay logo - 4EmEEQLBV6NfrGbuTjzcXQZllvpcvLL2ef7X2waTat0NpGszKoc8MJwsHC0weXpB6OXnZUbKRN7HMaQfKqxReITqfFfbVb3dbI3qH63WbJEPZnmSPbfRbqIVTHUH4vH3 gpghCUDR7XMqSA2pubNLHFWTXYP71yY G2sHennIMRtcynlG O4uXTLdarwKnrUUhs8NqLOwRparI7Fc4qE9kqP84Gkrix94kyeYymv6oEhFmeGciF8p9TimeqwagKSTycKwUSdIizZrgkzaSOFngXs ORMNs5kBKi5fqnJL4sV78tvCbS1zyYjfBgdXGBEdxpC8wq HPjoTtlf PhVqcMxAwfcxk6ynpiwcvQiXMrspXu z18f9L6TA9NWTTWnxH4BDHJB76mUaPFb4qMCOocxjqCydwi7BWwodLQF9sWSqb1Q MmFs1l4wiiDDkTKTd3HHifwOIrXI OTFNPD5KZIH8QLf4lFhWN1QnMFgZaMPDEiZxKc 4Vw7has7FB3ev WuB56Ly0rOaLVOZcQK5AeG0KWXFUJGfxRV1J40eUmqopRlaYw1LEtOoqPWl6XU5kv2Xhf1729n19lLKCvlBaOnsRE6MbUJS1oPZG3lLKq azLYZ5X bP3M7oOAfmRsyE5753 UShwV6cdld 4wmYB2Gt1cjqK2kDPQFBAglAYRv6lT 8r9S9  w849 h375 no - Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

Phiên bản 2.

Tiết lộ trong tài liệu đăng ký thương hiệu của Audi tại Mỹ, các mẫu logo được đăng ký sẽ được sử dụng trên “xe, ở lưới tản nhiệt và các bộ phận khác trên xe”, nơi Audi vẫn thường đặt logo. Ngoài ta, lý do tại sao Audi lại thay đổi logo và hai phiên bản logo này đều sẽ được sử dụng hay chỉ chọn một? còn là ẩn số.

Khi thông tin này rò rỉ, nhiều ý kiến cho rằng loạt logo mới có liên quan đến thời đại sản xuất ôtô mới, sắp diễn ra trong tương lai, phân biệt với dòng xe truyền thống cũ.

Logo thương hiệu xe hơi Audi có xuất thân từ hãng xe và đội đua nổi tiếng mang tên Auto Union AG. Auto Union AG được thành lập vào năm 1932 sau sự sáp nhập của bốn công ty có trụ sở tại quận Saxony bao gồm: Audi, Horch, Wanderer, DKW.

audi thay logo - G1PIW5q08jxdApeB8EnBpdLbjQoPl8G3b8YimmHG5vscxkAIRsKBS1oJnJAGbkMrjSHsRs0M1K1d6ds6ZRTpkcAAE1zJFRajCR oRgiXZB4EGqdOOA6ixfqkZubtHvZpnieUYEsng3AEuSGGTiGmXU pe5X9k3SlJshD6THxEzXWXItW0CHoKFRH7CBxMUVNT2jzw7hRdnuIdFSUW8oOgsoPfHLuDfxgZPSNANO3LtHixRsr16yPfG8 V0ZdqVlLNw82DUW zkDNHi4GSVqwhXtueLhQt dF4W9Ggt96b2svRqACqmdAZLTIIxyxm6hyB6cux9a46n3MNTyVbklpXmWO3SWtzqRwPpzjvFrTo1oYGQwSFCWosSmW G9Yzk1scSq56 HNXRZkQ4qiaCnfhBcKZCvb9gaZRUsy7L8 IPD9CxRaD83LextfzFVl 5VLkxJrZP0Wm72TOfsTq0fs0 haDOuKZTjZLMM7MK8SYzvVzNDro9LC17Q voGa9NthNzpR4m6HAgqHZtU0gqvr7WhzXmMfDmTkZb DLmtjChq6HTcQ2E2P9rE4thh7KitYYB3o MnKtZ3ylaQKM9 CTl1Ch10fH3OT7n flXwKZixn 9YcNN4r 69S4f7jfV4JryjTsdVHbiJvFnDAlZ28sMDXxOG30u6P0 WuGwgvE8gibjWC72jsENaS w850 h549 no - Audi sắp thay logo nhận diện thương hiệu mới?

Năm 1932, Auto Union thông qua biểu tượng 4 hình tròn xếp lồng vào nhau, tượng trưng cho 4 công ty. Tất cả các hình tròn có kích thước tương đồng, nằm bình đẳng trên một đường ngang và lồng vào nhau, thể hiện sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Đến năm 1964, thương hiệu này sáp nhập với NSU, tên chính thức thay đổi là Audi cho tới bây giờ.

Logo hiện tại của Audi đã có 73 năm tuổi và thương hiệu này cũng trải qua gần 100 năm tồn tại.

Minh Nguyên
* Nguồn: WeLoveCar

Source: Brandsvietnam.com