Trong năm tài chính kết thúc vào 25/09/2010, doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng Apple là 34,1 triệu USD. Tính trung bình, mỗi cửa hàng tạo ra thu nhập trước thuế là 8,3 triệu USD (số liệu dựa trên 288 cửa hàng Apple mở cửa trong năm tài chính đó).

Bạn sẽ thực sự choáng khi biết doanh thu của mỗi cửa hàng Apple trên thế giới

Dưới đây là nội dung chi tiết trong báo cáo tài chính của Apple:

So với 2009, doanh thu ròng từ bán lẻ tăng 3,1 tỷ USD tương đương 47% trong năm 2010. Mức tăng bán lẻ chú yếu đến từ nhu cầu sử dụng iPad, doanh số máy Mac để bàn cùng các hệ thống xách tay, và đặc biệt là mức tăng đáng kể doanh thu từ iPhone so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ròng và doanh số bán hàng của máy Mac trong mảng Bán lẻ tăng lần lượt 25% và 35%, trong đó có 28 cửa hàng ở nước ngoài.

Tính đến cuối năm có 317 cửa hàng được mở so với 273 cửa hàng vào năm 2009. Với mức trung bình 288 cửa hàng được mở năm 2010 và 254 cửa hàng được mở năm 2009, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đã tăng lên 34,1 triệu USD trong năm 2010 so với 26,2 triệu USD vào năm 2009. Mảng Bán lẻ chiếm 15% (2010) và 16% (2009) tổng doanh số ròng của Công ty.

Doanh số bán lẻ giảm 636 triệu USD (tương đương 9%) trong năm 2009 so với năm 2008. Mức giảm trong doanh số ròng chủ yếu là do sự sụt giảm ở doanh số ròng của iPhone, iPod và các hệ thống liên quan đến máy Mac để bàn, bù lại một phần nhờ nhu cầu về các hệ thống xách tay của máy Mac tăng cao.

Doanh số Bán lẻ so với cùng kỳ năm trước giảm có thể là do việc mở rộng kênh thứ 3, đặc biệt là ở Mỹ nơi có hầu hết các cửa hàng của công ty, và điều này cũng phản ánh môi trường chi tiêu đầy khó khăn của người tiêu dùng vào năm 2009. Công ty đã mở 26 cửa hàng bán lẻ mới vào năm 2009, gồm 14 cửa hàng ở nước ngoài, đưa tổng số cửa hàng lên 273 so với 247 cửa hàng tính đến 27/09/2008.

Với mức trung bình 254 cửa hàng được mở năm 2009 và 211 cửa hàng được mở năm 2008, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đã giảm còn 26,2 triệu USD trong năm 2009 so với 34,6 triệu USD vào năm 2008.

Theo báo cáo, mảng Bán lẻ có doanh thu trước thuế 2,4 tỷ USD vào năm 2010 và 1,7 tỷ USD trong cả 2 năm 2009 và 2008. Mức tăng doanh thu Bán lẻ trước thuế trong năm 2010 so với năm 2009 chủ yếu là do doanh thu ròng tổng thể cao hơn. Bất chấp sự sụt giảm doanh số Bán lẻ vào năm 2009 so với năm 2008, doanh thu trước thuế của mảng Bán lẻ vẫn ở mức 1,7 tỷ USD vào năm 2009 nhờ vào tỷ lệ phần trăm lãi gộp năm 2009 cao hơn.

Dưới đây là bảng kết quả kinh doanh của Apple theo từng hạng mục:

đầu tư giá trị - photo 1 1536377270058454338714 - Bạn sẽ thực sự choáng khi biết doanh thu của mỗi cửa hàng Apple trên thế giới

Đinh Vân

Theo Trí Thức Trẻ

Source: TTVN