Khu kinh tế trọng điểm phía Nam cần đầu tư hạ tầng có sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng để phát huy thế mạnh của vùng duy nhất trong nước hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế cho phát triển công nghiệp, dịch vụ.

TP HCM - hạt nhân của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

"Cần ưu tiên quy hoạch đầu tư các công trình hạ tầng mang tính liên kết vùng, đặc biệt là các tuyến cao tốc, hệ thống đường vành đai TP HCM, hệ thống cảng - logistics", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái kiến nghị tại Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam sáng 6/5.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng sự phát triển giữa các địa phương trong vùng còn có sự chênh lệch cao, đặc biệt là hệ thống hạ tầng, dịch vụ…

Do đó, xu hướng dịch chuyển dân cư về các đô thị trung tâm, đặc biệt là TP HCM đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng đô thị, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của vùng này.

Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, dịch vụ được đầu tư không đáp ứng nhu cầu phát triển, ảnh hưởng đến sự phân công hợp tác giữa các địa phương trong vùng. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý đến các tuyến cao tốc xuyên tâm liên kết nội vùng và với đồng bằng Sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tập trung huy động nguồn lực để phát triển các đô thị vệ tinh trong hệ thống đô thị của vùng TP HCM, gắn với phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng dịch vụ đồng bộ... Điều này để hấp dẫn người dân đến ở, từ đó tạo ra sự phân bổ dân cư hài hoà trong vùng, giảm áp lực cho đô thị trung tâm TP HCM. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng cần chú trọng phát triển các khu đô thị gắn với khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó tập trung phát triển nhà ở xã hội.

'Từng địa phương cố gắng vẫn chưa đủ'

Mặt khác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ ra bất cập trong đầu tư hạ tầng vùng. "Tỉnh Đồng Nai “sốt ruột” muốn đầu tư kết nối hạ tầng với TP HCM nhưng ngược lại TP này thấy bình thường. Tỉnh Bình Dương lại sốt ruột muốn kết nối với Đồng Nai nhưng Đồng Nai thấy chưa quan trọng”, lãnh đạo Chính phủ dẫn thực tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Hội đồng vùng phải “ngồi lại” sắp xếp thành danh mục các dự án ưu tiên, mang tính liên kết vùng. Trên cơ sở danh mục này, Chính phủ và các cơ quan liên quan sẽ bố trí vốn dự phòng của đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và bổ sung nguồn trong giai đoạn đầu tư công sắp tới để đầu tư.

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam cũng đang đối mặt với rủi ro suy giảm và duy trì vai tròđầu tàu tăng trưởng, nhất là bảo đảm tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn. Để làm được yêu cầu này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Sự cố gắng của từng địa phương trong vùng vẫn chưa đủ. Phải có hành động tập thể là liên kết vùng”.

Trong liên kết vùng, Nhà nước và doanh nghiệp đều có công việc riêng phải làm trong xây dựng thể chế và huy động nguồn lực để phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giávùng kinh tế trọng điểm phía là vùng duy nhấtcủa cả nước hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế cho phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Tuy nhiên, những lợi thế của vùng chưa được phát huy hết nhằm tạo ra những động lực mới cho tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng chưa tương xứng, chất lượng phát triển đô thị còn thấp; bị ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu.

Cơ chế, chính sách cho phát triển vùng còn chưa được hoàn thiện, thiếu đột phá. Còn thiếu sự liên kết vùng, vẫn còn tình trạng "mạnh ai nấy làm", dẫn tới không thể liên kết mạnh mẽ được, công tác phối hợp giữa các địa phương trong vùng còn rất hạn chế.

Source: Ndh.vn