Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất lan rộng ra toàn cầu và chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

class="img-note-sr">

Xung đột thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào từ tháng 1 đang leo thang từng ngày. Tuyên bố các nước đang lợi dụng Mỹ qua những thỏa thuận thương mại không công bằng, ông chủ Nhà Trắng đang tuyên chiến với cả đối thủ và đồng minh.

Ngoài 2 "nhân vật" chính là Mỹ và Trung Quốc, hàng loạt nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Canada đều bị kéo vào cuộc chiến của ông Trump. Nga và Ấn Độ cũng áp thuế lên hàng hóa của Mỹ để bảo vệ lợi ích của họ.

Diễn biến căng thẳng thương mại toàn cầu:

đầu tư giá trị - BmW8wDXZ zoBO8ybi2L3Q dw3sRNFCITX2F1e6QjeVM5SdVa64QBX916HxSS3gtUGgiz5OsDDjjW8Y87AE5c2Wf xqlAfVjJmpOv03HXwO53k PZFN5 8NSmMX8JaMA5CNsewdmZYWvbzwg8kcJkm1lsSUMRhUyB2zOI 33LAzTCxdRDA1XeyXLhpdQoi5AqBlPD9I5k0PNarwfkyi Ea9FRvtrK0wzLBOx DEvWfP2dbfdSImAsjgocBXz1uiB IMir5YqtKhRsML6dK3mtvFYzAfSSK046nUxZrnNrFJaNvxgZIAvEg2j7DR2kJjg5ciXa6u5uLsMdEm eGDzz1smNwigfMnCvK6iaZNDEX5N0ah 4Ho4hv ZHkNTYDftC4 gpR15KD2qcMpJptMiwfUqBMGMk9L7CPkuCFxT43Xn5GtlLb3da5CSvGkrVG0gluPUybbYO5OxA5vh6IVzWBzznklU9IpcTjpvk05EtUfHqigJEXHoq wixhqOImyNpzOWOQG4G4nmvoGr4qScDIgdAivuc8EnzrUuNA91 DcArU5WTQPPa8P9wAPZMi6 iDqts2mZzWr3HzOk9wWoUxyZqnLWOAOyFzMvtXvUMwY lTnsfI3HeFP4dC6lfY5M5YaBR05op10UD83kBX9ytbf9 CAeBXIGa w868 h561 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

22/1: Cuộc chiến bắt đầu khi Mỹ áp thuế lên pin mặt trời và máy giặt nhập khẩu. Mỗi vòng tròn đại diện cho một sản phẩm với kích thước tượng trưng cho số lượng được nhập khẩu năm 2017.

đầu tư giá trị - tthGLBPI1WqWDGiQfQ7  bp43t93gJ qndokWMYToQeuzpQbGoP3UIH4ctB0 CHfZbZfldKBHc FDaEVc0 obz1Au7HxLsOG23wSj0jxkrrRhKeO2OoLbo4WiAhQcuEf0oooUwYOMfLt9hBoIqLCPvjUVC1C5RZbz4Ey1bEhQoPKSEzxb7LAAKc1rpoqMhCIuvtNCqgOuoswTCJZsXEMEW45RcOfyK1y0Df2jpopCK9YFl lY WsPjMG6rULQDiU6 kWFjG SMUFJcaeHY7WPlVKQRq0BF8wuvVdFxr6cekc QknTHD5yWCqd ZsyzsHk1A4nsxkiVe3nf5vFDxu9mo4Yn68K4yzx0GBV374BJwL ZBzRxZwcIXSlIwKqkckjJgbIjKai5B YVXfhJTMLqykkf6gKqBGuAt8JHo16bNj5 mtBuia6h7Qaqcp7 rfqQTzxN2BCj5itdKmNdctSLD6ZpzKH73GrNY4sfJsum6bi0bqyhIWqbY 05lop6i0Tkj OKJ8RjMJLCAFIe nEUUqhg8R2xqXVej2r9YAm2TaXlxd XdzvmSFyEuznIvE32TV Rr99VKjbOZzDGaG K7qVeEvk36M6MZbFLI8vPk2dW4iTn6i1BTfcYdL36 5o6W6fTqOMHLOiwEBGQvufrNV1 XBE55T w868 h559 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

8/3: Mỹ sau đó đưa ra mức thuế đối với thép và nhôm, viện cớ hành vi thương mại không công bằng của các nước đe dọa nhà sản xuất và an ninh quốc gia. EU, Canada và Mexico ban đầu được miễn trừ.

đầu tư giá trị - cQvQ3f4 T6jnt2nheXDkUQOscZvyRvFJySzMM0C K4hnNdgSWMQ8snrSwdHfXLQpezcBrIaIWGpQrzJQ5N0Zhu801Dz GlAlxTHoIDLz Pos1ZIxioikQM2UzzrCf XCt Evf5SUeFVbfymlBT1LWHnvdwOE7n oK8B4wd18lio9510tajfx iZxITtIBWIQf9g2lLxq42NIFWGNGmo5PH83dUoNz48dW2TTIFbTPeNr5itMCM5sZnHjWqXmBoJLxHjUOg5h0vFuLqws3TmR0GHZu6fTDTU6g 7oWk YjhOO0RCfSqxnTjjK7m5mB9RnoRXCxynLl7nIjo6mKporiBIytBh1KsDf MVe WFa7fn0eSa tlz4La4zaVAeEmlNSRMZwRSvNv8Pptrx lDZ6IFPwyH9A6 EVY67E1m5CMWqkh5Ojkp5B1A7yVsPZSVpYPN iatm3rujHF8EfmEtDWYmTYByXNRrC Olnq7MCh1hOaEYL85yYI0FqjghJOVjj1i0fU5ZUo 41Ti6WfKMBLC6ZbB7dql17Z1HPYMd 3ufUhLlXqiVbsFLg2Mn7AfydtM JyxkysSM159msTRDLBAJ8i31ZClm9YiOF 1TvZgR3 brnq7DsjzVPZ5jobwbQUjZzCpVN6sYiy4rqD fVltM6oba8TxO w868 h561 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

2/4: Một trọng tâm của thuế quan là Trung Quốc vì ông Trump cáo buộc nước này bán phá giá kim loại. Bắc Kinh trả đũa với khoảng 3 tỷ USD hàng Mỹ.

đầu tư giá trị - YVhkpMHWPH TRgfCOMLx5BNs4GVIyXyToB0buYss0HKXT1zQuDq4mqMUNj13eNFOcSfMm7YFmRMpKDU15HsgqmflIf2wsmuNWUo2XrOHyegtaWrmK6dhhlpqoCVSayDXXOIk39tledMf8ypAEg2R4OsYcUFYhkqxpTOGXSOcLWOkY1u1Bowg2VJlrQyK1OTj5AQ5OvyJCe6zCdE4YQm1RzzxQ1Ftblfn8Ei7ni1msD4Cgxt eX9QjLl5P8QWtOn NmPgJAnqXK4eTA87iCyVh60TwGrIoFQAkKSuWkz6f bic2Mdol6qVCpC1c47sEOlN 81MYRX7lmvwwZzwioCnZJekFpuBJicoot4vCNuYet4erGspbM3p6 kxmBhTyt9U CLDju qnDyc0DyQu4DP7uRm6sJKUeDbzQySNc2bC9rG5eW2RYJ R6BgV3KZPGYq  XAFTiw99UZ00pxdUVb7ruwC1GBLzwf49Gp sjBiS6ZLORa333SlqqJTdXliSjNmURUMQu3TphzoQ6XwhNIaJeRoj1GPpBs8vlfsEadxgKTauGacSfOGRi dsi9o1teRso8dVuiLMfKLUdMA ddpN5 TF8m0NVdfFzmDyAm uB p BMuV1kfYA o2m5nM6Dx0J4tclkezQVsUTLpctdUUysaYzfkvI w868 h561 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

18/5: Lo sợ Mỹ sẽ bỏ lệnh miễn trừ thuế, Liên minh châu Âu đe dọa có hành động đáp trả lên 7,1 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ , một phần có hiệu lực vào tháng 6.

đầu tư giá trị - ArLHVZ9H 7tOZM5BjN7twwzR5WjTibSDT9n1APQ4v8qD7F E1RTan3FYqRVbJ6c6eUl4bP cqnWfqP 9XIU1OPTiUrZN 8qmfwfjxisG UbRyZ2IIQuysbmo6mXByq8rFlaJVKk7I8 YXqT4up F2QbZJTVsFyjC7U1MeKu9BHWN8QmWHr1wUQLd Cd9eW5SnwxUsry85fqY2wJEozgrM7vuW5aLsq91jbHmSbSKcrGFSkSImwoywztGctUY8 Pti7oTeKaoTIz8qX3izTIdbuUDkQ h9zDFdMgOm o9 WeRbdbC4KFcC8hec2btfT9CkPwQUwIPJL 5vxb8Ypn2HSUjrACDqcInVVuuHfbVamxJhxpOudO4GDKy1Yx pSR8ShWIqAJXyyP3 55oUwr1g7M2Po dzbcU aKHJ07l8vHxhJUTAr RJvPg4gQ7DQ0MJuIJ1wS7xjNOYC0pCP4UVHVa0z1QEWIGT1ziuHkxcfGnzB ZW9ehV4mMOU0y31bvkLZ4ASrViq1Sz6wIq2xua7gEccre6F7yh x4YhENIou bnztddBUcmRgdG wma2hHpelelAKBDDbTOLV12xJ323xhaP5l0X7uPKQFxIRPuzIxWSzfm2qa8nUG1YIL10iWyoofZF8BFeYAnoX4XHKa5cvwVmfMWw7 w868 h561 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

31/5: Canada “tham chiến”, công bố thuế quan với khoảng 12,8 tỷ USD hàng Mỹ, có hiệu lực vào 1/7, với nhiều sản phẩm hơn so với thông báo ban đầu.

đầu tư giá trị - wpZR1 dt2UYkhFhi0nPjKiE8J3nYR8xUmTC1WwphucZryDY2dXzoy2gEzkQPyOEWxXSmghmy7ofm NvqhGZ GhR iSdYt KGXYC2gsw7zIamT6owsKxujuDMxuKAslLBC9eP7OW0vcNHumj RQa fH3umXmfV6FfGvWdTt Gn7SP LLNaeSrVLL7kVIupHT808G0D8dOb38rq8 ENHfU56NH9FmawUo0xwSej6BWeF7s9J2r3P4jET0Ei35OiINyn16hVJoPn4A5zo6UO0r0IY0Nwgpci4PNF6PfKSQg1w6 Bu VWy eVRekw7X at1CauuXb0Mk k26vGbIzKlLaPIVgh EPP2VnPlyAmVkqdbWfTkaL6BG0GiXCdz159VpqgKkI5qb5ieM4SeRcTf0e9XiBMoc xOe5TNqDmWA74Eb3bwJmv1WCT5Z J0din zlOfqYemhPGOYhS7WuztaRbhSoKuDsSigMhjn 99tyNsaHMihSOrIDiYf7dOlq cTfIBBMwtzb2GogeYYyQye9 7QvcR7AQwWqyZoSh5yLF6pI5V9gQN3paCtqaeYrGGZYo2ua9WvKxpQ5CI2RRAJg bIUjclLMISU5VPs4XXUELwGg Mcziu1lDjBAn y oYv0Y1RjEZGDhoT8ip8d5uFyQZAKOsedJ  w868 h561 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

5/6: Mexico cũng trả đũa quốc gia láng giềng, nhắm mục tiêu hơn 3 tỷ USD giá trị thép, thịt lợn, phô mai và nhiều sản phẩm khác của Mỹ.

đầu tư giá trị - GuofrAJQDg9utcHQy53efP5ClNIZgKOq4qxe ZW fTvPJMszSX5ncNLsXO5KC4jXkMZ167v0WgB ZjE8PEQbdl4BDsNX2HO22N5gViXqnbocYpjJYF 1W9rg4C c0co5Jr2Vg0ifFACgn2fh4HmrikVgpxn1cm1uk8idyaPa5nN NSmtXpjHxL6M1wrt71tpFkJli7w8njsgNAO9Gastmswd9o78twDSHZW75qAuaOQIFkzFZE3funS 96jt7r8EmuswONseCNDVM tvRzbP00gLEWTo7eBkwZxRa5 DDYs4Rkje3iqjEkS7ZDkTHwRlD9XXHi i2fCfud6AvU2RrVKLjZkgjCN9J94Ng3qpQF3ZarHyBGNIpNAVHSZdx6YxpFHUTmYm YLsH18tfvFYN8dN06Z 9lpRb4CzSgL1106bfsN5EFFLoQZc5KQXNntAbB5sL4hvLTEnnsW1o3JbRJFNvQMxeZJIN5mKbi1MThahVCAc5bY43CBJ2fDSw6wexA0qxKPxh2 rhC49 M U63OIm4uqVG5ZMMWOr RZ3QUNYnaTPZzoApXlQBNUAx PT9a EkO 0GzeqnAwKIGBisg8voxWIB45hRvQSi hCJIPmzt47Iv4YjgEaT4fz2D3 Ok6NY50V4QUK6UssJKjjNyg t0RlD i w868 h562 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

15/6: Trung Quốc vẫn là mục tiêu chính của ông Trump. Khi đàm phán thương mại giữa 2 bên đình trệ, Mỹ cho biết sẽ áp thuế thêm 50 tỷ USD hàng nhập khẩu của đối thủ, phần lớn có hiệu lực vào 6/7.

đầu tư giá trị - XO3K K15bp8y8AYjphYupcEGVFhycXgQ 59NZjspep330 J4malTlmPfBZZ RGxwBjLg3SX6NIdqztSwWSwn5MAJ6DRXjWSLLTWQqx1noJjCCS4NJHwDIYXHTc68hqXFzQH92scz 9clq6SpBGni6J8 LWre7rPmXAwihLAW0Gz5s0lRx12HD5ZMWbFZT1J Qo2xfGcIgsx3t39Zx981WST xtQWcd2cSP95cukJQN5aQ6BT4LOHcNt Tnj4MNc6I82 QoLhMTReUJKDLBNKAShiLiKejubPw7685PhNEgdeWIVyiWlpKScGtCddu1R2c1rNh qh9ccIpTROQT2ZnajyJzc5hk5cMoW3EV1zX05g0gUOhklKHt6Ft4UE8xsOmRZ4faGImuOCQAfcoKymg83pclW1BEojLgT5eUPniBrOS7a4 P3E Sm8tZWVFzetSyxELe1PYneJ7fGKjsADGlqmKlLk75m3zJpFJMNXr7dDf VmYiR8BSEp0fsn8Mihbjhhm0sqeJG zmA BMwJv7xW4o4lHVAg9vcpyb4Xgshumkxgf9CZkHfmPOsIAoCm4NsJrYfucqKgc4ea5P9qQbo3kafjNM5AO6bWASpz8E9Ms5BLQsNXp1OP8a5Bi4YsGBN2VIq6VlaKtAGdgbT9oYStizhvUy8Z w868 h564 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

15/6: Trung Quốc công bố thuế cho 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ, có hiệu lực ngay sau khi Mỹ bắt đầu đánh thuế.

đầu tư giá trị - P1ogRs8Docc3 sj2BBHVEu8PdZ cEBwROvT3D t0200jKPTzgTtYFLXPP5B4sA8RMri2WyDpW4wzdBKGs84YGSytRgF7MJ4GCZvwtqaeM1bM3wZa07FbWswz8I2kxFwrKYZwlM1L2CIscEQT0J26l DfXTly CdmtLCXD9QigNXhSbggv35ZPpSMs60VWS9y Q8mWwoq J66173RGP6hpqJmTEx6aKAb2dUNGzWdXblQcyxsnB1A entzgqUbXcQ8QG3bxD3XPM0SX 5B9OCjOHb64jcaS3Fo9FxGzad2t1Ote28 ZSR0gsN QO99YphbV148wbCJnR9n m85lWSN7lIFlHa3prlExfVLz zqlDIrIpbjykRpx5g77bsCz6hyQwT kI3vYiXJSOMtVrbdHcCn4hyhZ7qbfuM6ipEY99I 9DPminHtokVvIyGPv8WlxemdlKhY6R1OLJsdRkIOvEIzIcLa4466pxLBJ 46tC1Ozh2sGiF Vum PEDuxw2X sAmEjroz F2Tk6E1kChL3dGJIUMOZx3y N26uJMZnASkMMkSesPsjEMMAdPsoBkiu66riudSx0bgj4QyXExzElN8MIWgAUThlOWlk0IpIKyK zLuYzqSQUQ6RsJh3kqc58HSgAfPqFMWhKURHvcuaGL5Tzmwat w532 h292 no - Chiến tranh thương mại của Trump: Từ 18 đến 10.000 sản phẩm

10/7: Mỹ đề xuất thêm thuế đối với 200 tỷ USD các sản phẩm Trung Quốc. Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng nhắm thêm 200 tỷ USD nữa nếu cường quốc châu Á vẫn đáp trả.

Quy mô tranh chấp hiện nay bao gồm khoảng 10.000 sản phẩm được trao đổi trên toàn thế giới và có thể tăng lên tới gần 90% lượng hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ vào năm ngoái. Nếu tiếp tục, cuộc chiến có thể có tác động lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán chao đảo trong khi các công ty phải vất vả điều chỉnh hoạt động và có khả năng phải tăng giá sản phẩm.

Hiện tại, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không tỏ ý muốn lùi bước.

Source: Ndh.vn