Charles và David Koch là hai trong số những người giàu nhất hành tinh. Họ có tài sản tương đương nhau, cùng xếp thứ 8 trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2018 của Forbes.

Con đường thành tỷ phú của Charles Koch - chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Đồng thời họ cũng là những tỷ phú dính vào nhiều lùm xùm, ít nhất là những liên quan đến chủ đề chính trị. Cuốn sách “Dark Money” của Jane Mayer xuất bản năm 2015 đã tiết lộ cách hai tỷ phú gốc Kansas này dùng tài sản của họ để xây dựng một mạng lưới nhằm gây ảnh hưởng lên hệ thống chính trị, với mục đích đề cao giá trị của những người theo chủ nghĩa tự do.

Hai anh em Koch cũng không làm ngơ trước những vấn đề không hợp tình hợp lý, tiêu biểu nhất là đối với một số chính sách của Tổng thống Donald Trump như đánh thuế hàng nhập khẩu.

Vậy bằng cách nào hai anh em nhà Koch trở nên giàu có và sở hữu tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Câu trả lời nằm ngay trong lịch sử kinh doanh của gia đình: Koch Industries.

Sau đây là quá trình trở thành tỷ phú của họ.

charles và david koch - hntODGKauKOFg ECcY F4ts5oCsBgcZP3julAQiOsYuGPiL xr9ECsPsclQgpmlTFUwEVUpY7KVomyrIeUcl9LumvYsBqmV9hHn9 lcmdsDbgHScj wu6p6KiBV7CHTNY6rvhWf9OXbWxWQr 5uOaYfXi1S2q1uXT0fJmPkcN oI8 UdRqd9Mfg8mmVBHGANl r3WoOkknJqalHfCjYB8WphLzxHosqSWjU6PVQ871neZ1cIMHwJQgzxxVJGr6BDfYXleA54kDJhGDegJMHuR 0JwWw1DGkwvRmOnHWGu3WZ5I dgpwyr2oBz Ge2d8EGz5JW8oJ60 Q wY3azZ73pN5Fk2P2w FBfDqyp6HVdhk hdaM5TCDJ04xaHXladVyAO8OvDLXdOxFhKofl4KhaVV7X32ACrg9Prte54sQXT8bpZQG5xwdDAJk0mVXsa8i61p8rXuS95X Yv5kNsGJXw04qt9R5RjL08sjVM6spx2rrR1B4YqYQ EY7S1jtS2rzMB4GPM30MpZPi 8e aetD7CndmSrz5dt5w2lsPMG 42vxj0AwzRXxvPYQ 3EffIJ4Ep5YTee8l1 Bd5oUM5tqdevYVC1ySgBjTupFrOez0pGNIpdLuK1tyz9hZJXdYMuLwBXII5Mdd040DmPOynuxlmtiCzDk1yWOqWAxBovcZBadtOiojpT4MQyurnx3o HyBoS0OF5sCpsSMG1BMzc3 w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Nền tảng cho khối tài sản khổng lồ của hai anh em được thừa hưởng từ người cha, một công dân Texas từng theo học Học viện Công nghệ Massachusetts, Fred C.Koch. Ảnh: AP.

charles và david koch - 5CQlR5ifN7L3wp3lTCVTcUXpPCiwSUr1vCiYHLIGNsdiwYn2L6gHOiThNLUYi SD4yN3k5h7UkfgFBeQ jWvHZblXLOghpSUEbUIgD8erKoC2X8URKEJsMJDhGJLctz9IGbfhfxSMLziv31Gi9CVBN3Dcf5GdCrlQ2oqmuYu1UlGob IJioi4zD22ll1tLCqXx29zo2tsXemVHEiskBWtLIt7 52TWS9CaCEoSjCjXEAZrd9SJktZV26nh tFdt43ikAyo2tmrD7nwBGuAZDKcutF2SW9bNby8 OYyAZH01HwUZsZlDF5mL617hjsaRGHLnqkheO3nUJgzFEJ7aoSOsVSHsVD9bSNT099HHFsHcyydwxCR5UEe X 35q0aJTrJKRz7gX2cQCDnHSI9bLV3RcY 4LkBdegp6IDADSgfdN3LXRUXV3kMkv7L tHiUC PeNJdr3nP3PCunuJzCQTdVPsTxbiA9Q0CbmBiYm21bxLBjqbJ2adlm1G0op7GLx6ClTSY4NBgGJrpAyzs4wEvZOoMiJemLjwifr8coBBw4e0xhFOwdxeu1u8ZummDZeTO5zjhb t7cZaCcsyK8XwE ASbX3AovaXO6jwb80JOGHXEvbHJLJgmjVtqB AmZprpdiE gsVEot4In0MhblcW6P4y7yF 5XruAcbbJC3s2AcTm 4Cteng3gtS mc61ft34USyE5ZihBkq jHfUcgOM w750 h563 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Năm 1925, Fred gia nhập công ty Keith Winkler Engineering tại Wichita, bang Kansas. Không lâu sau đó, công ty này được đổi tên thành Winkler- Koch Engineering. Một công nghệ cải tiến khí đốt đột phá đã giúp công ty non trẻ này bứt phá trên thị trường. Ảnh: Flickr.

charles và david koch - 6 Sv92bnn5b7EsLA48axx7MafVbqIDJhrXAS6pPU7KeFq66hPlvCxmVlF0zBhCTcBe9MiCZm6ghqLtTAjUxIj5NsmnTzZ4wSjs0qitaUwfkThG87EvOvttNXuyFPtVuulV 0a oRI FnaDknSxTRZjVY4XylQKBwLz3FdLOM ULtNTTkikiXJCGGGfd y3C3Z03sX38 KNpZWf72ZpAPa5soz7kkOJvEH725b2vQU9UO2ybCIjgdQbqlSA4QNrs2DLuZnJOVgfyY05VxeMFJeita6en iXDsANVA25054LDQQBcp5fEvAFWjjvkYqbAOVSmsSZnW1UewbihwBPeuW8OV0vJpAG hBc97ZyVYBZupIhE QoxlJpV1GtpbrVd6ab5Rkhx96xUcNMB6k7c fPctb8KxTK rYu 8hluGPrLlKrAlMJg4FaaKbGLJZReDZpHyBer76SBeLuwOPUwHpgIoEYHpPVqvIRHgP6rJi kEbRc9TMDJES8WBM uL hbnnJyP YKiO ZJqRueLyfMxBLRhzt8iezEfsAU dxR01ZUZYfIPq6LJn1NxWEeoCeQfcWAoi32Sovw Cz9Ro68 0mDgx7ewGClUON4BcBN2YO0LEPwBZUGrXMVj4c7WhzUIzeq1woCHzWrNBgE2ZK5Iogb0rUPCKzU3TdO MqFoWiRsa0rYb 3LEHFpSd6VEdv6j9DWBXLMzjbp1t2DeSvbz w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Tuy nhiên, những vụ kiện tụng bắt nguồn từ các công ty đối thủ đã khiến công ty của Koch phải tìm hướng đầu tư sang nước ngoài. Trong khoảng những năm 20 đến 30 của thế kỷ trước, Winkler Koch Engineering Company đã mạo hiểm đầu tư tại châu Âu, trong bối cảnh chiến tranh có nguy cơ bùng nổ, khi tiến hành xây dựng các nhà máy nhiên liệu thô. Ảnh: AP.

charles và david koch - BB3idS4NX7XLAUHZAYTynYRjqwE4r6I9WvHOGH2Kr8WhjxlEUJv0cKW5Ga4OpZKCDkyOcW8No12Ad84vQbEk0kOQjuBQnXB tmrsTbvQJqWgqETl7Nq daZ0ixqP5s M9D EXyw ikAsg 2ADfPdWvgFN9Po942LIBKLT8hAgzS w KWL1kSHzRJZGs6uY2BBX7iBPFpgrtN2Xl2IB6ZodaFQRs2cCDDpFlnsMp7g4IfJYIRfPv3zxU LNAQIDT6nQEgXc2 agzWvZ6a ZsMXHOcs9Tn3pNKjS3G2C9btsZO LKIcV2h7zbqtto9JO04ZqNtgBpvZClZrE XJQ ZeFqCt8Z1aRH50dyw43X7BFXJUgBqguG3NmNPJdZAIh80u0D eD5c 0qj TIEYthQqDew2LjlV3HeKcgC9ogNOHDB1uOduncxx3k1jOmMGOMzEt6H4ii5AguoxrvJeg 7XNImh 0dj8wBLEbMi izvecpjgYezc9dIr TPX6tsCgWu N7s9YDPUbbraBRtfK1L7TF 2vSy5udnZRNe1 MbDUOQ8JF fG832nbkafpKk8H03EsFECRwBm Cg4N0dKTmobg0b2Uhc wGXz49zCNoRIm7pFx0RDY1NI4xzsiNhwmGCiFys6aNJJbiAuMFUMxLpACU0DRBpOCCVI20pYJly1kUqdrEbMoVJMdkceaBcS93De W8hqwYhwrr0ale2l9FGm w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Vào năm 1940, sau khi tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp, ông tách ra và xây dựng công ty riêng: Wood River Oil & Refining Company. Ảnh: Flickr.

charles và david koch - WOmQpUF foZfxuHtLh mfeI cQfNdFOodHboCZj3n9g72XHSMQuCvaSLPrXWqVhBeIPbn PQQG9jwthTbzCDMV27N2pKAVPbwop Y8Ndv0nxX4McDrYlA kJp8DusaNY424tnjA8wQdcTvs3Vo1vh7KEbrCsEWDdLKuc19 2SxkxSHNFybpcYU4uUaX3g9AR5B xdBrXGD94viQFlJrRIPGRbS3B7tXoP bvLtiYpsEhCktUdB4fmumcaVNcZSDUmtFdAHFo ahs5XuJC4iadXavadWtUssppaheIbZaGhQamJegd0JAp8ViCbXLC7 HxbP8h4NN6tNfeMOOSYFcfZF2EL3fWnYzr8tVXD3GWkVEbk5OWK1Y3fT4ZPJWWv6v9CYFMhDsKvflU6FIJnMxLjvXMynLo0sbZBzqs5nesjaPies0FXUmgACh8B1O jR5wKzMAbZzPSWjYzqdJnYf9kXmo9 VFqT18Ckt33RYgyqr75bEGZo8ySymxnzqHqRaNUKj1rEcxba391BtZoNroaHRsmMGI9cWmHLyBCq4QYyIgOUisz 7UstYf42FVNPP60WBUzUXNRPe6ocmYTHkxOgA1FgmfEjVrO8x4tXJmDzb9dC2RTUndDEucBV6HZQavuCf IMwP1tA8XJkT89MLyDIj4009tyI0dpKMfQU7OWJb9cknUAEJirTrlf51zoN jzcJtLpnRyGKfTPxssMOrGd w750 h563 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

6 năm sau, công ty của ông mua lại Rock Island Company tại bang Oklahoma. Công ty này ngay sau đó được đổi thành Rock Island Oil & Refining Company. Ảnh: Flickr.

charles và david koch - sECpcPaDmDo1NqL6CNZkF0OfhrgBfzWoAZQDdzoXgKzppsSWgckd6mE S9sPQUvsjPPWxe85 4XkIhVcro3rdU66yNgeKUSPrvDrWfWkCygNBzb5cDyeOvbS9bINNv4jF8wgeCwhEhkXUIx5HxiyEySvZ67fwiI n1kMP1unMcf8m5NPxp01oo3MwSAllzVDYQ Kwuu4ehN5iCdEizBiDHD Uz3rut6lVCABCJlRzCb2 2FegyzTM9bwZJg0GDXBbAemdhwewoYV8OSskUZcFbw 5G82F7WBsFjZhWoPJpiPyFI Z9 E EI1SAX4zogUuDWCme3WEeePLxocIk8PA8ly22d y5YJ0b4P9UHXfd5zsfCVtU4RzRxI2wpcGo3vOmdN fcQfRtLPOraGaA2hoK5vHyHIiOQynT7bSng9ijTXtbmRcBAPIW2A8uWF oXw2QUVjM Byc56ABMQRG5RNX16i zZueM0ueeR0mK0j2XfqJrnsFSq1yTNTP4LNufBmcNFVNfcFldJvKFLSL CbsXf2gUbzBRSpKabESdwSdM4uTkQ1Iuq M7e8wYZqim0ybMSCkbv5ubT3Wm7WllzfqdaShO0IxTBJn5k8hm VeDpA77mNK5My8b3CgVuARm21JKTr9p2XunKFz55xtJWZLaSlAH8UtsKeNXDMJYPCMZpOGs4ZZ1kR9WjFHjfKKvfEfwC6ihROqRCrPs5zxFbo w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Fred Koch kết hôn với một phụ nữ gốc Wichita là Mary Robinson và họ có với nhau tổng cộng 4 người con: Fred Jr., Chales, cặp song sinh David và Bill. Được biết, người con cùng tên của ông không hề có ý định theo nghiệp kinh doanh của gia đình, được ước tính có giá trị lên đến 80 triệu USD vào năm 1960. Fred Jr. sau đó trở thành một ông bầu nghệ thuật. Ảnh: MSNBC.

charles và david koch - 9B4m8sn1EcK RqCX3tEkhio jffeymsB9heM9HfDbMBV WKsW0VFwAdAEBUt7Mz gstvjQVfR8MJv52s2ebFTTERoHElwoXwBcLCpOXtcsfPLl39v2PQz0LzfpVEEHTt52RgdqIZm5D Nf0MnHFAMnlZO8dyZFmmtrMXMqo54 8J5yXYEFh evsmqavEa 0C uYcgQC9r2 mPZLKBioj6mb9lCzC5oY7tKF9H55 qP19jpI ZQKjVbuESRiA7Ib7BBHxAARDWHp7P4quyDTNUvlau9B50BP13KH2FfqZFkD9K07SRha6r3XzASYQHrz5qKJcLmB9ktlmXl8dFZgTH9nv7 dRwyC0vz8v NuZLCkd2rjYv7ff3iglsubK80iNGoRgXDRwu1z38eIS4YJRbFBtAqEExZel7wkp8eKpcqWTFPFcdXq2dVqpDoInawgRsIsUF5XYBwSD2pPvLyhA0VsUbtmwGp1ct7B5 e9uAxJszOy6QePYXStEbHDBRX0a4pZavlzsc6h8g0iGAXRbbxRn5f0PKYsLXRn0LvAD3nxJfCoCRk7f0uP22qclOfgObSTzVVuenbnlTYmmAoKK8HLFGerNlNyAYfD3MTRhI jKpHvvxlR4cD3Xv3YrfijMqvv4XFuGzxVNblZVBwNyiXkHTBqcWxmd3WZGQP kT fuchkuHfLleseoMR c4ipztwblvHCSmHxDn7v1MwRC31I w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Trái ngược với anh trai, Charles lại tỏ ra rất hào hứng với cơ nghiệp của cha. Năm 1961, ông gia nhập công ty khi mới 26 tuổi. Chỉ 5 năm sau, ông trở thành chủ tịch khi cha ông - Fred qua đời. Ảnh: CBS.

charles và david koch - F5DIffOwS 2l9OEjVde30K7PK TtJXmO4r1UWChPnU80yX6lwV LPB6km wnIapTDBLtyXJsIQq c3Uj9y8SESrBWIl0VlUoSSIYxWZvfL2QWz2IJAets7MDpiBRChloSVk0WK2KqCYJo10q2 VcqRutQgR0SDbuYbRIy9EkjqKVt7rif0rkDzEJaFnVjdhzANwSKUWcI1kMMddAqzi5jC0bnSv8Q0IoLFIqZIqtMIL2SG9bm BIpHKhJu8D6LAUAF5Ov4M2GTsuYID5SZmHSW5rxlkYNGsMRuEZofV3hhU4CUwFp16gyehyL7xpxiuEn7pQGCkdy6Kx13JfxiWzA XCbhrQRTFEfzQCmlK6sSfX3f 4GO8ujuBD8am4cmpNg71AawtMTCovbBepHQzy3blS5xkpb9wEbOScGHFh5cfzf OQTABrY7L8NnSwYstu8naCalr6Lwp2VgEjQg1lC6ay7sB5thW8wDt97VqwsKhjTXiwH3BaksFhY5T fxJZ67c2MlnnT06rC8nhdTZKrJMurD6H3KfI3asqBHXYbI4YSp30wYIMJmibfvci Ok7nXhTQQ5CXu 2d99t5CGOz3lDRB37BFLFw1lKniojnmdq3RTy0BzjDWdvtKW8ZOI6WInAe2PBBELlFJ DB9cTuJF7yvEqjZUXiYOvM48PSIKs mLHIVfeycXfeRr2IE0LYeIXae7GVqXqHwvQcfihvTDB w750 h563 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Sau khi cha mất, Charles đã tìm thấy một bức thư gửi các con của ông được viết năm 1936 trong đó có một lời khuyên răn: “Nếu như các con để đồng tiền 'hủy hoại' đi sức sáng tạo cũng như sự tự do của mình, nó sẽ là lời nguyền dai dẳng theo các con trong suốt cuộc đời và quyết định của ta khi cho các con quá nhiều tiền là một sai lầm nghiêm trọng”. Ảnh: CBS.

charles và david koch - yVU172fXnoerAv SAhRwfE8OZMrXQ6fpBbmzVXhvo7R n ULiJN1fljqvf9JBrTnT9ZzTguleMeWJIR o9T5yQddu 0 3m0rC2jJTMuZF7deuMgV1M7t4JSrGP7g8ZcgyCh WEqFrqLKALx992H72KQ4neyth1J 1m4n TVk020 Asu 5T3ts9hHYOl0AQfUuVPGF9 G56QmWt4jtKkjpQSslcRSmMxdmr5 WZdeLhaBM9KANXQYmgSrGReNvGRB6f647eWQFKHuWN15aOWa9BY458zSbDAKNWIH6ejCnwb6VQ7oVahn3raCa6qUfPyZZC2g5StiZ6 5PYxGoMFrMb1222wJfu1LOHN53npDSFy8NKBxWfVuQOkbKWCzl4gLDXFGS4dkrpn8aBxyNQO1R6L45cuYbVGEGVwaQeiTcDoGpE7pa5YJaEoWXBwOySLcDl0JER8 K8LUHG7iwpys4XQFr3s mPAJ0NlU8uBQQkRWVM1RF8Y9dj97gOXFcJnQXG6yitGgG3V9dh8U0nEH6v3gb6HHH6Vcj z9mDMlwqsJexP1jzf7ieN8NwO4rvkjjr7bJ7up2hA0AqIBJbhX5B7HKhlF4zpXi7uhxn27a68 nAaFkNNl7xELHXpYFLiEM66hXcUghDxCWCE8wgsOlAyO3WGaR3a8x9hFCx5TooXzixyjN45Pv0PaoP0I XvHSQNNQ7k2CzxYIo9hmibSqjyR w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Khi Charles tiếp quản vào năm 1967, công ty đang có giá trị lên đến 250 triệu USD. Một năm sau, vị chủ tịch mới đã đổi tên công ty thành Koch Industries để tưởng nhớ người cha. Ảnh: CBS.

charles và david koch - mY8N1ioJNTjSwztsWUL9VEYQaclNNeXkpno9hB1UO6NdW6cXS6BvUpj0NXjw7gI5J743yRLfrhSj6UCxBBwS5mmXmX3FPa0DK2lRFzIsGprG1FV7 0 90hCIJzOkv0NuWFn8tPBeUMWGQLxYd0kYGULr2oUHYk5shjKkMPERDPsXLwwaVpTh 0F1N9rvbut6OXlM0shdhOs3aw6JeQ3s3cHsz47XSAZh1z9axYfO X7hImWNDBSAOWyU8ArflXvqc2RsaUy9K Lsxp0kVGU3IUd4TGv iZU RGxL1bWSXf IJdSPodJzQR45nSUmWNjknaageDnp84laUwqJmX9aZGhxJdFRwbWc7FtDn6qH4sA5a1nTZeGSLDF9EjzvW4qzcM1zxTN4iUOVEGJeudU aNcI5odhqrBx4nEzs1fOj dcdKKhQuMeIdL8yhLKRcVrKpJnSI6kGNDVolrl vJ5bGB7O69A5I2 z8BOpKuwp3zFv044ElvLw9Swo10szLiqQxBEbVWrmOivN0Qu6pwUddkJ2haEoLhgIos T7HEaV0r4rn9SRNipkq2O 1VtumnjTgs5Y1Rz nKJcBcPLJPBCcsZVtvEMSpACmTlrP y2WkQbEZfuzBiOLjbKnOUGflxJHmrQKPbUDuuUA0uUpVNC9MxwN7Byd7EvryFniSTivjvCK h6ty0z30QJAr AuwTRE5JgxV5k2tUewMQ3ACOzON w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

David Koch theo chân anh trai, gia nhập đế chế kinh doanh của gia đình vào năm 1970. Người anh em song sinh Bill cũng làm điều tương tự một năm sau đó, nhưng đây cũng là thời điểm khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa 3 anh em. Ảnh: AP.

charles và david koch - rND2LG1qoc9rTL4BN57GMhZHjf127JCj12x1v5no0NF7ohtr5HjGNqAn MVKqFm4yZhvIAQV1gOr7oDudxvS5o7AoyfNx06FpvumA3iBRUhrK58H hJicDrErdk E227CvgXfkES5QiUWe5Go Ynm2RjJ9IwpcMB JPEc0qNCAGr3PHk8U2py2V31w7oTBDHjFxZhwUjFxx8OkckwdRvsCJjfrYrm K50wcBFAh28jL2nHiHrfNqRhInatBVTDhj47RSzZQB3Bf6Ts2dSbEjfABMFh3es1xPoGMp6rKm7VgFVb5mDPHEEmwOnDXwvvacRt0X7hlolGvJWfodiBxU plyZz0V7OplSiJ9hIZKxs1KyDjSTdpdapYVWONix995m718GfU4MOK6vhtBkbLc iButa4kBMD3OJLGD 5sC5XPqAl5x1GXtkUT5lMtwdKB98uk0nNwIoZaCr0ammUBVtAU5rOskodPk0K7v5Ovs1DuH3UCQFUK8kpU8ueG4SbGIbbEBEsyMDk3tHoXH2J9typ5C8xdNeiM I9zQMSdQaPB9l ZcSJypWZib Z09yCvaJeApcYyTn6TzaRrCOv0YMoU7dp3D1dS7U2EUXFehSW5P5CJR vjekHj4Fnwpx5CrnSqHcXeva0VdGMvSlxTpda4VbJPIO6p3sFVVubYRJeN3uTv sdNa1djlMgqKtqyJrMnYEjzhaxXedxcif1v6Acr w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Năm 1980, Bill Koch đảo chính nhằm đôc chiếm vị trí đứng đầu hội đồng quản trị. Hai người anh trai của ông đã kịp thời ngăn chặn kế hoạch đó và Bill bị sa thải khỏi công ty với số tiền đền bù có giá trị 400.000 USD. Nhưng “cuộc chiến” vẫn chưa kết thúc. Ảnh: AP.

charles và david koch - pUetv9rexHIE kilKIc TnwHZhbeTZAIjzOocYemGTtq RDfUKD7 uRZ6c7jv2brMGG19sPa D1siL5ODNHY7 pWA4h9UcE3jVArobj4NbKFeE0YLhFq9hv7KVdZvi5H7ysfdX9ZbGz9gdSR5Uknr1repYHfJtOGAid A4aE6gZ aRuq8n36g JWzYGFiLDDHGm3geJtFMPIo0K1z34e8pgKpzzylH qqNJ6ynBLR GqlBc8n40x3XG0kW fHyUb7JuJElA6BsZGXo3KwFHpY4cFKQzHxKGIiqKi73VSJvVU73OdFPurXcI6uKTgVyCzA3yqbPO2D1gwpdY8ikUlf 0Gl7CgGH7C7 eeamkLQQYPeVmp7WW cqBaVVcDh MF BHMBIZ53lgI4TTF2hBzKAT8IsMyz5CbeDoi3jlRQg78bKpuE5 BvQr0g00LGZYtqzLqxHVEiETja6NcdXbVoQ7dfSo2FcqLG4Y 0oP3k0ElXHbfvbn3F61xTC1vDxoXY3Yn0FhWa klZ2kZL7lhladlWHpik dsNqpSKhhrZpGZA04jF2SiC6TzftwmCsOrH5j5 Bd 7TAcATsXu6TYNZ RkU13ghwvfsusEFl82WsuKZKUUfjzSRGhLi30LIf6h6BS4oxuEsAmdV3BDFX0YG6XSU2JC9u4nIlniIMhP4K4W31ItxGxwx0 lQorUsql9pVsZCaKDpvyhhm6RRmKlKHW w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Bill vẫn nắm quyền sở hữu cổ phiếu của công ty và Fred cũng vậy. Những cuộc đàm phán liên tục diễn ra giữa 4 anh em, trong đó, Charles và David về một phe và phe còn lại là Bill và anh cả Fred. Một thỏa thuận cuối cùng cũng đạt được vào năm 1983. Koch Industries được cho rằng đã mua lại 21% cổ phần của Bill tại công ty với giá 600 triệu USD trong khi Fred cũng nhận được 400 triệu USD cho số cổ phiếu của ông, theo New York Times. Ảnh: AP.

charles và david koch - G3j v5YY6VrF 6TjCoAnEfziEp0DK0vFGTrsxROrgprYu69YVqrH4hbDjsTLBhtb2B4UWOqmzgmKw571n7IXu7v0e OlHw8honJQEkKVH8hYSa4pjBbSBxq0wQkGC UHdy AOgnNX1AwZSHKV0UzsYo3LJPxP6g3 699HCsmDAINNbLd1HRm 012SRgg4GiH7UiLqNK6BqB 3v66yFp7RKTVYteTg0YI2WyiWH7QpuC6fnb5AQ q2ETrhUB3zwK  SPHbP8GRRbRleX5qfO1qTozHk2ACz78J BKuTmigKdtFem6vld8YYZNXk6cn9rAy31 bh6x1 BAxWZ8HleKy3w3NhXDsOw0fmfVgCp6gID gny9MgM6r Tod4KiG h6mJX7XN9o6dGwJVxA9ggJytRF0QbJQeY5qYovFimNnsnQrSaCvkx4zpDlhtgSYqlQQkGQr2HfQryxcCLTiQLp TfCm3EPsiL97TgHwy8mYX6oE8WH0QY2AxJbS 5 3DVStLJgZD3O29Mo0ypsxH77b4VbJ3NyYJPabQ9CzRrrPLDrEF9juyw3tJIWkreHzYRjMkYwd9R1mKRKhLj5B6cy8CDg6RucrDQcgK5m0j6WbJT9vK5qrBiRUGoea71n3chQR0Pjb5xNbz 2D naV89nmMT6uJnjNtCLEm32JmHe56VNJY2GbXW4KbUSqJG5PJee7IT8pHsvICQMhH77haMO7x w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Hai năm sau, Bill và Fred lại kiện hai người anh em còn lại ra tòa. Họ cáo buộc rằng số cổ phiếu của họ đã được chi trả thấp hơn nhiều so với giá trị thực của chúng. Bill cũng đổ tội cho công ty khi đã tiến hành khai thác dầu tại các cùng đất thuộc sự ở hữu của chính quyền liên bang cũng như các bộ tộc bản địa. Vụ việc này đã tiêu tốn số tiền lên đến 25 triệu USD để dàn xếp ổn thỏa. Ảnh: AP.

charles và david koch - dW6LYmPUTtqqTgUMSNtgg9CQnF8n R4UfSXRLJsxxy8qtYB XNeas5otYz6HFI j5EPViEhaIugIlTztzWSqOeYUeiHcXrowKlQUA3kHUvXMzWkrOjiLw q4V2hsElopb1jlqDs3EjT0EP9beCESZoHjOwmUIQzHIqBxsSk9kQl4ObEcqd3kaKHghEnsPOWDOPaNfEEzxf5yhN8MbsR2YfezHlYmPis1VUu p1R3tUyAsVuSkjyXGgumj25ZisjgZpBsSnIjHZuquqxUd3B6ova 5Ogi3WTwMOQPYoTNS1uZli Fva 4R1tFyN4DbZ1nyO 1jfL074kzU9fajXJIbY1QTpOK912go3H rbdmfpHuTtrJOEXKYJXYGNhRltWbcTIO2A hqtUKPBGkPFRywWiDMX 8KvpEpTFpuw5z9YyE4QBstiRhXOxf9mdMQZQMk4A0QI2baEKjjXi7m9sR8Iscq9zhW4YkrtCzIWQ0dQm8CW3iSqs1OqTlD 4BnP9OccMOdZe42G8b5tlgJ0RXt5tZQihAYtMFX6JjQaTzjcj7muos6oIHk3N saW6hsE4OFEaGOnt7MzSQZntMR5r eYOfKP IyvIWpZqNEzdnNE9z2DbhKC1ix22aEu4nsNpPOt9eqZDBlFVTawUSjDTKtZXCfx4ez5sL7rYt6WDM2727JCfZNb5jjwZ1M6CD0BZvsSaK9s04FmcS9uKUVm56vcZ w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Vào năm 1998. Koch Industries phải trả khoản tiền 6,9 triệu USD để khắc phục sự cố tràn dầu tại bang Minnesota cũng như khoản tiền phạt trị giá 8 triệu USD khi đã vi phạm các quy định của chính phủ. Ảnh: AP.

charles và david koch - 6lXYwUli9jFsG8t5Sxog lxw0WUWDRPSLMsKX6oRUNULN6PeyBqYvYOVDa5NbkeLs Pn2QBF0bvTOZ9thDGZbEBTqvmg5nTHl40ZKaPUjy3d1FfLUtfckU dHjc4HEdOJlsUU4V RxYXeRRIWNSAAkyAqN0RdRNhj lAaj0F27SUWMiGmehqU4PnrA16euEBtEtsY7PPLD KLTC78Tb2Bnbvm2V hVHExaW9fHUP1v8PIzFviEzw8KLDa3 nQiMb9elxpn1IlYbvqHKpurVynUpJoUgVITDwpngl7oBg1419bRVPhzhaORzGmm3YNW3iFLXmLtJgHOWpreg1bEshKArGryseWjys7lPUmpfVH X74ecDeC8qzgLNMO3RL3udNuZxbf5MHpaNRlVXYhlEfGcq8VEOgRrJZsD5t k9d9ePHEJn5oDvEl5x1aJmFKeKCZcUT52rC9GPcwGrxi7sj4oqJbmFelhccIS1ki7vYzI0E2mIiKB5WlQEVp2OCQYxkixJXcLCSE3OHozNMQJjT1qeg pY6HI7tEUgLyYppaH3N9 9Elv5p6HWUZhtl37Cdr cHaHnnMYzbp S KFbeGhkj1UnMjTLOYXM48aytZZLegxmvUC iCN gm9Nt CdlDbrFkHeS0LFa3n0 8zZUQVYr3FOsJZ9ZATkNZ77n1Qv26ua7GVPcan13N8bjXIc8hFouAT0ln9NLuO05K UXu9x w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Nhưng đó vẫn chưa phải lần cuối cùng Koch Industries vướng vào những rắc rối. Năm 2002, công ty đã phải trả khoản tiền phạt 28,5 triệu USD sau khi một trong những chi nhánh của công ty bị cáo buộc thao túng giá. Ảnh: AP.

charles và david koch - RrKQSTCuTQqwULDVOAlPI3wW8fb6lADqtshKGi9J9HzDQtrQ6WiB54VMuDjJ2mh6KOip0SLC WAif5fDJBaZbmZlmDicOCjttaV brQxWqs6w RirOAvtN T7mNWTlNU6OsiIXYJi0ukqVNLGTBjtLuCYkaOvVIWGQGrz1WViUtLUVBZBZASm xz3elTL2uC4OIcdkJFFtunJ6Gn7X6bx5e6KcGoOQdiiRSzx3aqxy4OuvoKKf3n1zirmPV3wiNDE5AGD0Ey5 LTYTfkxdqukzwnCJ4jqY4lBd2fmKA6DHKUUK2x6d8Gc8fsVbCYT1mYghVgm5WtTGf2Kg0 o4moeknyejpV82P6SOBnMwPEG8XZ5BWOhkaNMIwbrD4nhYMJ9aSb7u5PdHCdez947dJxpWmm9lL2pIfBvOSFMG7locceHLuRgfNK5GgYvVl3MEiO4Z74l6gRXhHFbFRyGFO0LsWJ8Ti3C HluEm1G30FJWQNYXmTzkMVikA jZl16bLPDHLVfrrMjkkAjAOTAm0UBTgMRlHte2fTHwctlHH FRsznrmVm3wcCJVkDyydL5C0gNDb2T6eeo1dqM7ilVBcEr8b5Fil0569twgHuxvGzNaRjEzbUSfGVeaQtXg7Yy cuaxj8 lj8moEdh1 gff0B1biZFmdOtbJEFscRrwAH 0VW 1hk55L7yMA7o7iQIeJg ztjG2 PZHYrLGHzGjDOJg w750 h563 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Một trong những lùm xùm lớn nhất của công ty diễn ra năm 1998, khi đường ống dẫn dầu của một chi nhánh đã phát nổ và lấy đi mạng sống của hai thanh niên. Gia đình các nạn nhân nhận được số tiền đền bù lên đến 296 triệu USD trong vụ kiện với công ty này. Ảnh: Shutterstock.

charles và david koch - xB4cmUMo ILsgHExrMq0gr7UetXGrAfi2JQaLedqxpCB1wkeXY8rLp27W5n96dGOHcMoYG BKxcs5c4aBmxZYsqvIFk9qb jA1nEygj zKN0vEXjx7pXGkoXH0Ruy7pGdDbEMk7xCWrPSrAXP8SK3JALLCK88SuqEazFCO6fiPmFn75g3YPOzXl6nLiNCxMZ hUcOo0HkDT9rGYiZn jmEOU7gfsGm3sMd7b CvXdECw1n2O6pQc9ahTBTseNffxsOHFcXJhWfWprQd556DdYRQPM31zQpcGMb7XHiM5Edusmp1Oc9WZQUvKbCc LF05oihm9MZQPgZdcnjbwPM2VuDtpmMv2umHX 0uCvUULHgfkPHaUoeOyjIBjuXLVENBNkz06 7ZhevohKRhtVpWcaLZnl3o5rBipGPwKZd39BG Ya7dwTVcs7VdOLlvG217ixLY G 8deMZ9spDii4l9NwtCOS89Z2BVkk4taqTQ0C5dHSk2I chq5 lZ1gVj5BgNqWDbTx TISeMqAYcPTWwVb 4ssCQ7iM39jaT3OW1EdI3T2kXJHNufkad e9Rn3VvoBvDs7YKMztHelSOSiI6dB64IEBky8yLI hY5h0RTTdc IiZGtt60 L06C1D1nmMdSfAcn SdfrXyT6P7FO8UHrC2YN0kp2e5EBRVttcYCbKCeBQhrGntAHVOPuTTLHoaI8NpN6rZk XHgYZ59v a0 w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Vào năm 2000, công ty cũng phải chi trả mộ khoản tiền phạt trị giá 30 triệu USD liên quan đến 1.995 cáo buộc trong hơn 300 vụ tràn dầu. Cục bảo vệ Môi sinh Mỹ cho rằng Koch Industries đã không chấp hành các quy định về công tác bảo dưỡng hệ thống đường ống dẫn dầu. Ảnh: Reuters.

charles và david koch - gsCX5F5adFypIVz EMOMWgqqQXyP 7QlecoxXTECKqDPLsPFWkYKbQ Y81MbaLvdMv4YX00xYgeWjhsO3wBqnzstXyU OJCiXN4YE9KrqJpNOr9dPt9BlkDvsLNWsxT3mlymf2wdxSdmmra3GMhr8aCeGTUy9zFucBl3foffcNF LGcl4sk1SWXO9hBhWchOicGPqEIKBcoAdeCWEnKYcKLoGzm5or9cjNfUhsaM5jhtxqfje jQdopkYDEIxqywDYXpPechzwKGcmOo1djxY4R7jxmu39tmN8D 3EQriZGl852ZCp8EYT3nTgyX4RiYvSGyV8ZBZBI72KGWVojwiInFoVwJberf5gWiT9dIk DqfMBUDavIo5KbYMTYeZe CJRuhzaTfJbKl9kJsUF4fQoDlaLMV9SKKBh8 2V8yHXSVDq3NqnwQM yNcyzZUmZRgg OSOxqOASO FhAKIP8I3vyoaueRxR6 1GeSjvPonk1JypJ ltdpQcOnzPQompGft9VudTWSgPmrKStY27dMCGm7pxQXOeN8TNwo0npUWaDMXwoXxMr0CDOvI86Jm0zG6wtdQkGM0e4mz4hZSp6dh4 y9KJwL5TYj 6mUX9H6TNgg ukGTtZfFX6RWRQI8Lzjk3CkSQs25TwszWFqqb8E2A6WI 51AfVHF1lXIOtUOvvZ8Fv7QBvtLwLsFvEcAXnIRWJ71 SyN27yA81Wvew2Z w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Tuy nhiên, những vụ việc như trên không thể “khuất phục” được Koch Industries. Giờ đây, công ty đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như khai thác mỏ, bất động sản và thậm chí chăn nuôi gia súc. Ảnh: The Seminar Network.

charles và david koch - IjZwEtVQPHnwa5P2HAb3XLeeQp YuZIYS5tCcy65xlAztFnJU6wj0wR8LU7j hfCCEsmUcarpYC6FTs0G Dn7DpW8OmR6 62pKOAi6Pghb5A7kBNmj2KddBtuODnoRQre8zcbgLqnPnuzECfCVIMjjDfUtD8CZnBjdX7g EDK4UWioNUDb8o3s1Urz2lKhilTwg2uFJ9uh0w4mBLLbFkrhcxH8zc8w7TGqFxmb 89NwWlseohScwIsMpdRxRWZmR9Wtr6FCT016GpRnfeqrQUrjqsdPU5Cq12aCx7rrcm4p30YxlMZfkLKwQx1RwiCpgbNLVdtYQUO6CS4UdsIOCMymvneW58kKLJjJeXRq5qSJRdlXZ8AHMdfn9xM31tV1XizDA8PziwDjQBsIIZ8DI7KlMuQHlv GDjhV N8iIFeSv8g395IWFR63OiLVym5bCazoVBJlDlbWeFMN6sPzSuc7JWelWaKM4xlxI5SMWRzls3dQ9rbBPov5hlsmLgL32altDXZtTaaPK8CIT97939NOyOdY1qJi47p2QCfEzxR1Eb5erMyMcFD9jPfqW0eW69103UAcPp2FfFidg MqKRZLO1QDIhEmsj5ksvk38NjTFfNoOpCZSHc dIjUSSeJxMRtYGFRxnWLLf7Tj0kIqFVufuC n7ClNa4ngLhLin9jdcdnrPTsncRH8G5zg6rbAz47Tr ZFCVNoAtbVnN CjoB1 w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Hiện tại, Koch Industries đang có doanh thu lên đến 100 tỷ USD mỗi năm. Ảnh: CBS.

charles và david koch - d8YcNYu2sdWHeeDu1BRzGb4wRQBagdIy3DHjb4B6Ox RYD 9sLB U5LeELmw pkJFYFi4njzzZdQi48pkQg7k28y2y67gCseoJTR0UFzpxWrGVBMQDji7B9rR83YfUfbXlzamfr69VCxUxCeBH8ixremXdb40mh 2IqWfDAvzwyzCyll27qNKEfOxgSEAzhMm4cqjk0cgwFF7qVga zQ2wcmaZODoPUakVLJyOv36QTz a1AxCGCt8afApZpiUES5sJEMaRZ4hkHlSY6uhsycBZn1QShprsNcTH9PaLDxFEg2Za6GtEL3TrDR6L7hV0ikDPv8xioYJIWBDz 4qb zYNrnv DS5hPV2cXIS15glJBAC52D2PX5d7c0SJuKXpajYx0jutmIG0eKM98YiLSHY8P8U1AzNP ZQPtNVeo9x0ZJOpNfIGiz4vJYVjFuHfYAfso9xbAdwYGf9965dpwAdwEmK L qpoWKL2AJuDEk47GU2lJcoKsPqOYtHhhrELK9jJDGTrSh4unEpH7yD5QC89rm9rbdEeHhEIhtiEDOHPxf7EAhf5M67CbTDnTxHDha53iiihe T9J7dejz5NQUeGpToo72 a4frcODEhqIgnadfGF8THSbcJI ro3 IXn8W7wtkByHWnmW e9R4Me7BqxUyQClZr2J1XWh7JNF4O5ZJibaC4n2mMwr zHQ0Y138KmxI7XZJ1JHSZCNDos03n w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Tính đến tháng 8/2018, hai anh em nhà Koch mỗi người sở hữu khối tài sản trị giá 53,7 tỷ USD. Họ cũng chia đều nhau nắm giữ lượng cổ phiếu lên đến 84% cổ phần của công ty. Ảnh: ABC News.

charles và david koch - 5cONJSZW9HchDl6x5RPENaquCMqQnuzHyuK4J8IETZ aG4x5dYAs stel8TlXgPCbsOL7PbvKL04pQDPz6 GaFvb2mOOD5ikr2UfZGFinFe80raJhmK utxSTjzM5P2mCbjDG16VqQ5Zju1EP INmzcGcHbxv1zRjjukLG2Puf 9K5I4lMjXHrC879Nkn2CkTH43B lh8JWp8VB0seZM31KBDlwUXbO2bDOe1feiSXLUsY3PSYpjJbAsE4In81En slwZ0BbdM44rpcW fyOhlfR8A0u4OJ mFHS9hrcwmV1V91wfKiXaha615wCPOtPYUtIG12NzVexlfsulN KnvLveoYaPJU8VgTFFZRtfqOj xBTv 3zVasryS4G2acrZ 40iZEp0JJc5ifn 0Uwwcd 3mvaRa6z XxrON4Vxl2rYPnMpQ52aVOj4zO81dFBrWmUUIL6y14LPwknS4tvQgWo w1I0xNhrsNZ4nWZz3MTCiucpK8Q34iMpoTf8wR0zbBocXKprOMs5yVm9ROAYWp 84qf9azNzc9WBci2Cmnoi2 KlhvCFaC21JNY BdrM09p hQdFr23Yjja8PRGMX1P3T2NIzoExs ivkQvlbt2PUnYYtp0PRZhQl9Y7BpCRoxVUu nGlsdJGsRdm 2PhqOTqVq70zLgeQy73JwmYZHhTVDmFumIZ nZWhpassdOfnp fPEHuzTIHtF3h8qeq0 w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

David Koch hiện cũng là nhà tài trợ chính cho trung tâm nghệ thuật biểu diễn Lincoln cũng như trung tâm nghiên cứu ung thư Memorial- Sloan Kettering. Ảnh: AP.

charles và david koch - 6huRIPCPE822ZgqMe3 IDqYEXj710BKWI8TffiEowGDKKNp5saro8UhuPhztx1p4Al5hW8fKNPgKwv8CW4BH3YvVM94 g7BsQeYpXS7wvEhhDJUPXAk TecOVDq1jxqOdJ0g8RwMEdDMZXzIIdd4WPlbsPelq6Es8fn6zeUbvzT0 bbT2F6WQptnmQucjzb7ORLanKpR8ozOQeU3iDLzrs2FyKU4y1Ua6kabKznlu mSbxM4XVpe16ktVXx7kx4NIge09applNM3Lr2x5UfYaABcidR4DHbJJkBidz0h6Bul8nhwUSJvabNJp8IQa099f7rSGc2tya3zMKy426MpKnRYS3kXHRNgdNDCWbuo2XG2RsHdONy2Zy5T0T 4P5gt 3R 78jePwO3MsMnf1ASSOs1sz1x7qqQko5hJcDH8WgsOWffUs 6oJLs7zu72AQr ozK0XNrHXEoTfKce0ALbRPRW2LZSSkyUDGXKpqr7ZJ5bRhNdk3hv qd qPCG9U6sYzDfmphBrZ VSaMv0A01DyvWF7S9bcbKtyjAkQ568hRci7bCQe2ROaeH6cSj JR52KSRoyboYVTJ5Lhrp0N0ExIs4z5jvSQsS JT33iNYIFpfqMPwZOZ4vKxcOt nsnAWLlVDTlMinW1V6hgAWKB bHmYm0DiESGS25wBmb5Ne6ULC zTZyTU5saTt590XCS48IjBP6jkKc4rh 7RWPqYw w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Tuy nhiên, nhiều hoạt động từ thiện của anh em nhà Koch lại là chủ đề cho những tranh cãi. Hai anh em đã ủng hộ một khoản tiền lớn để ủng hộ phong trào chủ nghĩa tự do và các sự kiện của đảng Cộng hòa. CNBC tiết lộ rằng họ đã chi số tiền lên đến 400 triệu USD để ủng hộ đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: Getty Images.

charles và david koch - LP fWU3UK WS55gFhYDjgVrvV8LvA3sZnSXCb2wFGf2JkAMLIqRpcrRMy6LgXkhvtuW u0Pesje sPL3yhSbFtwFPEwcpn4khvFFaoACbu7rvYF9tcwZPK8kX3SZeewBsqxyc9 1v3BTAqS2Yvtq5NpHVul7Ns0w7qHVPQLo rZGrWkgNQKbxydADsNFrtrkUUWvfMOc83Rnb1idjAei0omYrkZ wqWATRXVO6YtFrntyVOUzIfGUfp01WRbGhKnlb1KPmxVg5aVm6pb8gDc65eWMd7QHOU gnpiQpGF1vfCuiarxLELDraO7lQWp1kR7ZsgG81vmtkw8D3aypevA3KoWQs0V i8AjKTDfLI1plnkG4klO2JXnFoL1Xlar9WBjnGT48Ga6Lwsxl51rz3YNVs PHHs bXalFkSXH1Cm4nRTvdVIaYaoGlSOalgOjGAQPl1ybXROz94R59N7ro4 fgwkQ1HnULNWoe09hFmwE0x6Y JnEH6NiAj2Mv8R CxN4zmtTIa5fwaOAfVWHB4c5MRBVtVt3is0XQy1bmIj8a1NQGNwKrGVX8dkYUEhbR6ZTbz7TfVjyHTXl8MuLihZKBuE4lWRUnbkmzdmCqz6nnvXeGKfbnXqVp5Pxaq1pccp6rAYvOoCz8Sl3GURDUcCZ1MikUVWULN pmTHPx07oFjR oOvbdhHYpMIanQiBX aQuhNUrYQIZkvQklgkAJ2t w750 h562 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Năm 2018, Koch Industries đã chuyển số tiền 1,3 triệu USD cho những ứng cử viên quốc hội liên bang. Những cá nhân nhận khoản tiền lớn nhất từ Koch đều là những ứng cử viên đảng Cộng hòa bao gồm Marsha Blackburn, Orrin Hatch, Lee Zeldin, Ron Estes và Karen Handle. Ảnh: Getty Images.

charles và david koch - U8QiWozqXCfYOlJSCxxIOwWCkfvTuLf uLDynZcR1kVy ej2KhnCsGgFjpPoGApblmoriXU98lSBBNd xF8DLexFUxVti5N 8aX6sVQt EozC1npzJNJROM8WymgyGsYDQqiWnV6p iIivvVdm1Sv6BgcnXrIOWcIvlHW2AiwnU0I6Y A6RthBiUFceQxO2yHk0zvHbKO3MSaOc8 IOubibV0Gw3fpA1zMCdSWJBvoz3dEN QqiOR1OBaPwAuNslpg9pjCMEyKPyynokMvqtkwzv8AsT9WlK0xqXnDwAhG2vAUE5 X2NiQVcwmOlj4DhfAT nLuZlB992ILHk0KQ7deaBRDk7IqHBTgzXWEpSyel24DPHRJZxWF0S6LOA71 0JPt4Yma86W3jYA9SysYZHBp0q70AIzWO iSuy pdKjU0uw0Ys2jdtuZmMhKAqQjFcazbHGoXnSgT5uvdQA Ii240nh6BUniFWTazjrlhSDnbpLHRqYmkyg1J7P8zW1C2z 49YOQo5DodSLXH52ub6yINzKYObUgOAt6b9sWwDnyhfnvjE7G92OyN0eq4hwfn L4lAA9B6TIZeDIraLPV LCI9sFywohwRqhcZZhJEs 92Xj0F H078pciN 5sX7dKsJCle1Rn81CH41hyehrHFCB4KG If2CI3aWqLjeRVP4EkHqdGduIvlH45jzq9ZX9S7arxut7DCuoBQ5lt7WRE w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Cách tiếp cận chính trị của hai anh em nhà Koch không chỉ dừng lại ở mức độ quốc gia. Tờ Politico cho biết, anh em nhà Koch đang nỗ lực thuyết phục các địa phương cam kết sử dụng nhiều ngân sách hơn cho các trường học tư thục và bán công. Ảnh: AP.

charles và david koch - FFOhfxx1HSkr05RC18xzzfJtnQf5VkKxl7han jfZpdiW3XNdpltjnDw9yA7bqRrJkRLrKVxw3eQGFWro JXDv7b1wpUjj y KVIwSma1jdaEfp4yxSBRLn6MlkK31VHI2wTFGilyoZHdhtJhfLyeNLMJf eJmeuNl2UhRyempRrWr3qS6CsRkLxOGvUrcMyqNxPPEbAt tlp c6MR3CPTEkvG0Fo9cbSeEWHD4Jjs0mhRQvzTzq3FfYXRls01PeXqo5kss93jB89Jc2oC7b6xsDNTEd0 WYn9BGusEQHg4NrrojMkHb2iAxG023IfwTQS LNUKlkcjJlIxThVqd sdPppmNqhA0Two2Xq8L0LxEeOP19pv88WrzdX9m0cu5NkTJ1vHiHtwq15TSHds7mKuzm3ckUXx bWgiCqKLrKwy5zJPLanuXgXrgmLxzLOX7MGLpn0k8wSuGMlMC8D EpX OsVBniRZ7ImuvJSoEuklF7QCGdV0HGnAnELQ9zGsL15w0 spTK5TRCFG8jW6FXyyNk2O6fxjabiJSOZ3Ay6rvrV1khUFVYxw8HQAzCwNh3B BW2304SjYvLbT8AiM0oHjljQsUkrqBIKjhzZKqDvc3tU4zOOG70u8p7l jPK8n N7cdI1mRiGi6Aw7KX2 Nkz fSvx Mzd5dRs4dsX4gSLjiWkzMwoRqbk4i JpzYuUc75lnM9IsCON 6axgI h w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Anh em nhà Koch cũng đã quyên góp một lượng tiền lớn vào nhiều dự án tại quê nhà Wichita, bang Kansas. Mọi công trình từ nhà hát thành phố đến sân bóng chày, các hội trường trong khu vực trung tâm đều mang tên anh em họ. Ảnh: Shutterstock.

charles và david koch - CfyPWd5HCRyGht4KOc9g6kRIvlIbiHTIxqPzF01AlY1jTaln2ujkWAcRsK6vuVMAVjJEomiM3rNKdddybv0azKLE5KzpWuUFFLVEwR44ejgaql2fhOGjUL5bMCP7ZJX3RS6P91q2mLdACMQGUX4kOrR8UXPDHvkGNwUs O0ihdpUqiBcgWIhq5sl2Sn1znltrCP9 TR 6zZJYX jLEkwE3jMnEBedDOH cWPMw1pXjqjFDm0P3lxfLaItcc7CnJ1h kjCaSWp9x swDMEWJyzuMYA9gYDten6RbMcA0W8a0uLiNoojbnCZqOUzDiSsu91TAcExDzFjR iD4sXRbkA8MW0wc0GfBF7pYp7WfT66Wr49BB32Y mlds fK2td uC7mOCgky4Udblz9c DwR0lQ8Yav9k7rP3OXUotlo g7sSKj0Z K1S7wj fNR1ctmdgp2Gskg72YBfhnZQyw14 XnwE3FDTmIcwSpdN qfSucKPanNTL HkRqOi iUWFyPZiDiRk5OuAu eIR2k4KA37IRvj5MpUKGcmUC8aAgxpa6Nt fRKslNd05sIZLohFJyanGPQT0zTpSsDfLk1eTEmtuOdah6fXOoSFZVKDVP4QObkhnbVUZ48x3pOAoC9B7AxJCrbJawqi7ZntZ7ODJPDGbunc88XkVjXjDZwe12mwcqMIF 6oc3VMT38vAtgad 27Hch8h2JYGqPrlhqtqp w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Hai anh em nhà Koch có thể làm việc cùng nhau, cũng như tham gia các hoạt động chính trị, nhưng họ lại khá khác biệt trong phong cách sống. Trong khi Charles đang sở hữu hàng loạt bất động sản “ngổn ngang” tại Wichita thì David lại nắm trong tay một dinh cơ đồ sộ trên đại lộ Park Avenue tại Manhattan. Ảnh: Wikimedia Commons.

charles và david koch - qs9JJKl 9BBG72bpCXIaDc 40ae9gn CsjGS4jE8uuZLKf3qRByLK3OVSSI7xk UVs6bkTOFLh5q9IVnS68 czdpY7ieR3YMiMdebdSwHlzP PhdSZpPMgWoW5u1pf0oFjkwx39cFhj8APbvOJ2FCPzvJdOqSOOjAzxqUeMK5GF2vCd3rCuuMDNuupiBNiodVMJY02vYZgmg9GhMyDE1WY7XffswWWUkv6HLQWUwrYhLLVsBMl1aKr0C4chBBpAXE4cEK1euK7MWGJe yPTb aHzhftshv1sYZ3rEcUkepk5fRP lqgDm48f0aH35EoRU3Ot5Su0OM6AEi xX4Lclk5fmCd9NzhooNfagofQy0jqrWPsthRbwXwSw hx0X 6LM2Mu74w4wyejRAAtbKZe5jDW scnVxNqqOxfKYAKEQ4rrTR3Pqj4XmyEpxxv3 OTFfu Zq 74p1aEKeVGKn70rN1lveoG9yuWpIM3JstQ pAUw3PKHOAvP2NUq3zgykQm4MP9WMTIN6Cs5cYYgNAQxTgmNDNBcjW2PeYjpBcaFP1VeiHacu7 NqEMX0PRWLJmcCg2OlUnQdeZ3jcbEwH7qkyBdr5B6GW9FKClD Uhwb7cDHv1c tA9EeXBIcCTXNChxIBAJDgeFh6VG6oOVRr8ta0JvPDua4QAHs1X6b2SZV2hHyeIaPDOpn7CEL 137Eyo4YFUponGT4T 5W8TcC w960 h720 no - Con đường thành tỷ phú của Charles Koch – chủ tịch công ty tư nhân lớn thứ 2 Mỹ

Tuy nhiên, Koch Industries sẽ sớm không còn được sự phục vụ của cả hai anh em khi David đã tuyên bố nghỉ hưu trong năm 2018. Người anh trai Charles sẽ vẫn tiếp tục cai quản cơ nghiệp của gia đình và họ sẽ vẫn nằm trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Getty Images.

Source: Ndh.vn