Là ngôi sao sáng của Hollywood, David Beckham không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh mà còn là tay chơi đích thực trong làng xe.

David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?

đầu tư giá trị - photo 1 15383185946785500299 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 2 15383185946881456917829 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 3 15383185946911507165873 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 4 15383185946951767896247 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 5 15383185946971374188793 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 6 1538318594704960342243 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 7 1538318594706303426002 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 8 1538318594709418329769 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 9 1538318594712343946302 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
đầu tư giá trị - photo 10 1538318594716245037694 - David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?

Đồ hoạ: Tom

Theo Thông Cao

Trí Thức Trẻ

Source: TTVN