Cổ đông đã thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và khóa room ngoại ở mức 49% tại The PAN Group với tỷ lệ nhất trí cao.

ĐHĐCĐ The PAN Group chiều 27/10.

ĐHĐCĐ The PAN Group: Bầu nhân sự từ Sojitz vào HĐQT, khóa room ngoại ở 49%

30/10/2018

Cổ đông đã thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và khóa room ngoại ở mức 49% tại The PAN Group với tỷ lệ nhất trí cao.

ĐhĐcĐ the pan group - dhdcd the pan group bau nhan su tu sojitz vao hdqt khoa room ngoai o 49 - ĐHĐCĐ The PAN Group: Bầu nhân sự từ Sojitz vào HĐQT, khóa room ngoại ở 49%
ĐhĐcĐ the pan group - SR LOGO 60 - ĐHĐCĐ The PAN Group: Bầu nhân sự từ Sojitz vào HĐQT, khóa room ngoại ở 49%

SR Vietnam | Business News & Business Solutions

Chiều 27/10, Tập đoàn PAN (HOSE: PAN, The PAN Group) vừa tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng, giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Với gần 100% ý kiến đồng thuận, ông Toshiaki Miyabe, Giám đốc điều hành bộ phận Nông nghiệp và Thực phẩm Tập đoàn Sojitz đã được bầu giữ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Hiện Sojitz là cổ đông mới nhất của The PAN Group sau đợt phát hành 10% cổ phần ngày 25/9. Tập đoàn Nhật Bản cam kết hợp tác chiến lược, kết nối thông tin thị trường giữa Việt Nam với Nhật Bản và toàn cầu để phát triển, mở rộng thị trường mới, sản phẩm mới cho các thành viên của The PAN Group, đồng thời tư vấn, hỗ trợ đánh giá về các nguồn lực và lợi thế hiện có của The PAN Group để thúc đẩy sản phẩm của Việt Nam ra thị trường thế giới.

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49%. Trước đó, The PAN Group không hạn room ngoại, nên nếu nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 51% vốn, công ty sẽ bị xem là doanh nghiệp ngoại. Theo các quy định mới của Luật Doanh nghiệp và dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi), công ty khi đó sẽ phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cũng như đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 49% sẽ đảm bảo công ty luôn là tổ chức kinh tế trong nước, không phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

ĐhĐcĐ the pan group - sUHKp0 TPjCldf7E UI7 Y7 0NMz eabUVq PmSRDA6SEXF2Olh5lPCsaSPdFD d3q8VYvP4QV6auerq0uPUsAQ6xfo w23P9N9H60nh4NUNAF2q7OrelcmKT62vnU5OHaaLtMet30q8cT n50O38wqMRHOhqgBcdZPLJVtl9P2x8xag0K3lehssMrLom24C0Bd twvX0PXiXSVU3H60cjvG1w0t2PsfyV9luGehNV3zI10HHH7e1QmvHlelr r5pHRkv U5JHtu9WgkwMLojT6HBtmQg1nqQF2bthLBasNfM0 5s8q3cKl6gruUSCDdPPKM3 2W8 TH3U9OhIVMsQguKyE52zCtQ4DbmQH3OiuBIXK7JBqMee0DRtTeZh QtLCFLMLnTtJDxUB5EDbeCw l88JU3AK8UGDobqQ0e9gI7pWH3b52wUUmn2EKhpAXvAvjgYXP5pqiaERkaHcOf70Fh UMBqPc5CFeUXxCZj STM60mzeBaxMAo2GfyLGhtMOZkBeHkXuxRholembxs6IPSzfwBE1 7nnhqMcRENO1nUufuKmoXSTz1A2MWQhXlRMUa61SIbvYJWaQit6eRmTMsPRcDvwwXYuoUlS60rqY32eJTTcclHmOBFZ4p50iBe7UsmdS9aITyzwr vy5lQUCWMSExgILSzKepZkLkKZrElTE3MBQNrimYlYeB0IfSaEYfJQj 9ZsORplbw w1380 h920 no - ĐHĐCĐ The PAN Group: Bầu nhân sự từ Sojitz vào HĐQT, khóa room ngoại ở 49%

Tại đại hội, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) từ nguồn vốn chủ sở hữu cũng được thông qua. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 1.701 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Đồng thời, cổ đông cũng nhất trí phương án phát hành lại 102.000 cp quỹ cho cán bộ công nhân viên với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp nhằm bổ sung vốn lưu động, thu hút nhân sự có trình độ cao và tăng tính gắn bó của cán bộ nhân viên chủ chốt. Đây là lượng cổ phiếu ESOP 2017 doanh nghiệp mua lại từ cán bộ chủ chốt nghỉ việc trong năm 2018.

Cổ phiếu quỹ phát hành lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong 2 năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ 3 kể từ ngày phát hành. Đối tượng phát hành là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của PAN và các công ty con, công ty liên kết của PAN. Thời gian thực hiện trong quý IV năm nay.

Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ The PAN Group cũng thông qua việc sửa đổi Điều lệ và bàn hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Source: Ndh.vn