Là sự kết hợp cải tiến những sản phẩm trước đó, Mark Zuckerberg tự tin cho biết Oculus Quest sẽ là nền tảng cho tương lai công nghệ VR.

Hồi đầu năm, người đứng đầu bộ phận VR của Facebook Hugo Barra nhận định kính VR càng độc lập (không cần kết nối với PC hay smartphone), người dùng càng có khả năng tiếp cận với môi trường thực tế ảo.

đầu tư giá trị - tstuDtZZVtH6USVXFP4NhE 4y0ZsWqQLRlsHwsYD6hwnfKrwWgyASn3iv9AIiENPnJMqaXtO1qtS5LNAznE6Rgl5z8ej6QbwNvqh4cR9IWoiPZHyOSeTD Oe4Igztyl DSMhWQOwwDhw78UELvU8tahkwbgW kRdYGBJpcUHwl3ExxDn3XmWfzUKetF8BGr5wvgiO7vUGmK5PX2tJefaXbHsmPf5jSjhgTie9spVbq Hu J Xir34f7FzFPrse4bmHRvgou6jGKcswyRoz3TINrCPbKeUgbAfcOPx0ikbCHX9w0dEtZxSALMgnuekUWcHweKqca1qQ910UzRfA0Obbsrg L lo8Y4TBQITRVLqz5HisD5X7LeftdxrDwBVDofUndYzmzk vVykuRa2y5m8uvGeowbrqpf8 RRcLQXmkcMg56EUFX J mSCsCLg8kLk bgio1SrYOSjJWWZfspHCG95MZjUvVuh1A1g004YVWRv2EpXQ187r04ZUsU5Vrh v9I4W0o7CmGx5vCzhfYxWhhAGvDYs 8FALKEywepv  vaGZ8y8Lynb9gOAhKqyvlUkvHV0LJmTgBki7B2YPLmXXgAWFXjY 07TNdytvVwf9WZxCPCBaKYgQYL53wZZntJnRMrYQscS3SAwv3Q0ebCFAqi41G1aHfW9gA2BmSiODEav1lsIFVcQ w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Tại sự kiện Oculus Connect 5 diễn ra hôm thứ Năm (27/9), Facebook đã chính thức giới thiệu kính Oculus thế hệ mới sẽ lên kệ vào đầu năm sau.

đầu tư giá trị - sGNLu6NDkrEvSxOb5PIIz7TId1Bt6 fhHIRk3Q53 PgfhecRRjqp7zn5d9T48UdQALDay3GHl33H1VW3R ovHuKRXvA sg2rWaNMOyLmiImcwlmTM1D52jD6PfP3nBo0oGlONy0WxpJhruIM98ezYQs TBIz6i093Hse9ZTflXYFC9AgF1B48Z9ReiRJ36Qw4rZwUM58aTHiHdllnbwU15t8GzOT6xS reabUYQpoDAAiDNYwNJ5bCZ1mvRUuS eEK49O MHCKYiA1Mw1xSskkkdKowqAvvCTgq0bFpbQO0kVi6VGiXkUYcyscitCR8DKb SHlZMw7Eu4 r6iIJGqDqHE3RTy1bdA7nAcJ5pGDB5SHzBZWJwo2yTuXkMNx8tqeC4Y 2Yav6caPhIv0Wr0Yhf3FiUiqyQ6w9sVWvqFhVr0XwmG1wpbdI8UOzm7Z wFYrlhCrzXOh1gPLfawMmaCZyDPrt atVwoG9eR6Pzw eUKTkcOmVSFswtVasDAARHQl1IgEEekUunUECcx7 uCOYB5CBHZTVWrO70YAPgLmWm z54N2 7w0wTQKF4J9jeNdU7d6hk0XT2OF4Z09o3p5ktsMGUwWUzekLzJ28gaMkP9mdmqzSi1270AO bw onR1edol 3cmk y1wX32QDFrzxR2X2BEg8A2ZhxFI2wiTRmCjCqbgihJG w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

"Với Oculus Quest, chúng tôi đã hoàn tất những gì còn thiếu sót ở phiên bản đầu tiên", CEO Mark Zuckerberg tự tin cho biết.

đầu tư giá trị - Vrt4pweZv1fjopTOe D4hPlqWSHcVaqqLDgiOdIzopE77MZgP6HYmBnrCU2GvfdmQXYCACmtKVisK7rj7wx8gA9zfPU3LBnino LGBSQ l7ryvvUki2GLRip72Vg beFosOZQJ6bcUx3niLNQD7JrJbAilZYbGiHIyD7YpmccHtx6m6fKu03CsvwaoZ3Zz5WaLuK54RCdWHqLwjXHndPK HljKe7wbzVpEHbJvsGAAnkGdAPljX8f2sgMvjwrZOXNsRDYPL1 wL5mdHPItAiT0WmldUhVthZXo1MivfGnl5NxvUGcmbXCKOlYNTDDWbGZeWIhRHEz1EmZZDalROLoTFAvfLUiYBYRfs0hQdGOLyljh7DPPDvEQ2ZR6MH41rfevA3ycpnJGPjCJBPk4bBmaEqAzazIhTmjz7aV9yFPC2o1CREEuGA0uH6y1S7zwIKWtK61ofPO9bhuXf5b3eeEFiQge1c dLKBsEX6ndPDg3oRMJv soolTAjc4svfFscJ8VnzGMRo7yWuW X4XLOYXJDQMRJuvyMBmLjZVXTzSK DeYScZRm6abRK18Pl9tHGUpyfyYK3xH8z HOdsHY9 YOAsBtgg8IgyG3N0Ye SbdsIpcqCvxWuf q7 2RbGlj1C5UdDEInXa6GPhbfPZCeGZPqnFtiADaMHW8SvBuE6Dz5u bevpEiqQ w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Thiết bị sở hữu đầy đủ những tính năng mà ông chủ Facebook cho là "cần phải có trên một hệ thống VR lý tưởng" bao gồm: Thiết kế không dây, điều khiển cầm tay, bộ thiết bị theo dõi vị trí. "Khi chúng ta kết hợp ba yếu tố này vào trong một sản phẩm, nó sẽ là nền tảng cho thế hệ VR mới", Mark nói.

đầu tư giá trị - 06WOnNw8FwQoi vbFiRPGwdJwqtVv14U SLgubm3pNZWKzQBRjO eRrr0hQtw3 YSSiao9yLyGFc INBNgpfLSOzodAogwQkCqmTRgLSLEurVpIXUJdCuj 7u2tb7sOHOOc9L6p8nMSlZZ lIONEG5z1tbifpSVpEgQRBLgp09mCpc 2S9GgD8xYf4SGk2JZZdfn7rBV0HqPucEDXgIFL5O7fTtyWfxsgPjQNy99omenBGt6XOoz4ZBQ4fFiQEFGuNVC1xtC5tY7HIp93DCMQqyDFiN3zKM5BG5 iLLB hG7pOLr YhZHnp0e4IioO1E9LyvjjOUBV3V31exS7Vc6w1Gh2GQO3 pEnbHpM8H9sgn4jvh2kvBDzper LVm y4mM2Bked1i8e7PJrHnNYiUBNQavY WSid6TziklWfeF1LsUwi56svYG4kbK8 uEmpnFEwNBr4z3NuEIqNAsDGDpcWtfiqm0F0gglnjczfpOVpkezk0R pvV0ixH 70 tXUIITbZyS0IR6Wlu4XvR 62VEyRB8gGo2IzebPFKsoLm4PMWSraJAzww7F0rJT MQJJB7T6Mfdc2lG495 ILx3oREqhpP1GxHvW78oXgp1l0JO 0J3HkTqbeWAtb6VVZPxyh0gOEwqeuWAd2740eZXwekxkgMl7wbC1e7YrRqwZXD0vMx9z5lpnTH w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Kính Oculus Quest là sản phẩm tiêu dùng của dự án Santa Cruz. Thiết bị sử dụng bộ điều khiển chuyển động như tay cầm chơi game Oculus Touch, bốn camera góc rộng ở mặt trước kính kết hợp với các thuật toán thị giác máy tính để theo do vị trí theo thời gian thực.

đầu tư giá trị - 2QF90PYAk3gCeDK2bpv2slUZ 2BIryKnCDm7CGtW DYdZViAap VLiMGrt5X0aifEEo7ar GtVTJpMRgEMlpQ 3esXaFsuflAw7HNsDM8tj 3xW2h0EX6WbMf1rzin zlxoF pLRu1efuQVkYfzLIMxKfdm4TgziKBjyhKO g AzFjaC9V8c2LhPLILI37mw0IRKWakqCmzJTCGGuzjyGp7NGKAoohoS1be  jILiNQY5T7ryGqEc2tzQDcKn5TOgxH GMpqPcog96zm4Li6zCVc6O J8QAXz66vg14oe0AqluQSCrkh1jQv4FVBejrGS1zFi66hBQQEgtT1I NDQeI iUw oQT4tABHa5VWDT6zOS3Kcb5F2ULS37xblUm45DpyUuJjSvWDmqrFJ ISz0F1gO22KW7jpxJGdcCA5jZH8dTsqe6UuNZvQ ng3waqJToTF7KmuyViBo6nSzj1mKyAR2hZMrA 8 N 4NJo7R 2b6wY q895gkq1z8OCgxSnyhwArwPcCg90dSgbNKUHeWD2gUE ariLIGtiAcIXwG 5PghDS1gWjH31Kz4LJGCbhHHiOcM3ZeepDXjBKrbhkcRrmiEDZuG11XDlVyh34DT0nagx1ZTSKsv8AcGUOOqHqMwXhUTg dQFJxDj9VJ19N70UK2u6tWZQHMR1RigxJCtZzMLlAmZVxw w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Sản phẩm hỗ trợ mang đến trải nghiệm "Rift-quality" với hơn 50 tựa game, bao gồm những trò chơi nổi tiếng như The Climb hay Moss. Hugo Barra cũng cho biết Oculus Quest được phát triển chủ yếu để chơi game.

đầu tư giá trị - JPnGpOX723joNZ9eeO3PXdVpyVoUL8eTFy4QDBcxzLGGyA9PfWeym2K4xSPVg2mU5BFFdJYMYRvK111gkIPA4PjE5AQWiktQEVr86chkYqSe8MWilRtWCiCOjylkO5esI18wW7zNx0E5iKMt1zygWVOcdUz8ItdZoS0ysGxUsQDcRhdJFT8VnRaDOMOLM kbTlBAIuk AwxMRdzDbIZ7S9I91JmzDrftg5LsuYZzLC9Y onIrBHYSpwZJv6ylxwwtJGuJRil7JKM1kb223ynEDs1wUBFk6PHsusapdq8mazGvMkoYTYvCHVzQANVobM265YcsNTA Hbpaoo9smXovZuELHmAQ29v5kYLixl4aUp 2ne6xX6ALpQu vH1 r5F G5TsXhbpMFJVFLbYIhSSJzByGLVOBVj0iUt EjfiGqW LKAEvyxOwMT4NllWSMc1riU 2kIRrNqvhnkzl imhJoqJpjUlzXAi19Vcc9OE8VTsMqI3Cw1KeHrg7xmo5MQKge9 yC3TRApiiXV0VcgVZfJo6wyRXYz6PduYJCNTDKnlwMXfbBZgeg CwyWzwWNkuzI ivCchGvrulmQgmWExK9WyWM4GIyYzUTRMiuWuBgAQ1mwX8M WJxuKXyfHfbhtmVRFPhEJ1V3Z7yqdhXgMGwlQYYnE2qSKpMkWjNt5GSS5ne9HdNbmw w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Về cơ bản, Oculus Quest là sự kết hợp của kính VR Oculus Rift và Oculus Go giá rẻ ra mắt hồi đầu năm. Cũng giống như Oculus Go, Oculus Quest trang bị hai màn hình độ phân giải 1600 x 1440 hai bên mắt nhưng có thể điều chỉnh tiêu cự, ống loa tai nhét tai với âm bass được cải thiện.

đầu tư giá trị - AHbgiZgbJnkZJ29wIMJK ScDUM5RJhLKIDfE 8A8O8 cC8g9KgBONEoRFBgtgTazbv2WaQpJjAlK80MYAUR8UyEcg5fkAMe VDecJKEtdaiEfsztgdXf9PXdZSM5pgJBVkrLiDfTyG hmSPUVhuRHogyu8fbV0clg4x q  TNemz7wDIz2lQ MWI0xOuwg664BM6WFi29VCDtwsjBiF8nuKUAvXwk96gQg5FiglQOfD0QMRJUOi9eLpYS6xpFXIxg0Igr8EdZuW5NlSlBSYwt74RXkhEYFPX YllyO3N1bSN 5ffhnZD2gKcq7clhlp536Z1fqkyX2zzCxbem 6BzBJ1ZSbmOdUXaCADGK4NqaLhyvA8Z5ayLoy1qNLhxIfLDqUkaFxnlJnXyMLjPtvr1JyHyfND0EX5OisW Iq4idiFIpUzfb3zepK3s zmlJ8Eh7tkqgs7DvauHJv9q9Xi2tc pGGxUBuaNjsOHLu9KqpUZMg8ht8ZYXZDtWCq xfW GiWmty0y1myx ccJme  Wal8OB1SPx6y3kr3Ujo0Quq5E FD 7YDndppHcJ2y7KTm6LOhrDdIP4XTHqb7Ssy 0yJSGriZRACqEhAzyByHdbKROZ7nvvkFOAnOD8aIhokLkmNl7XC 88URoCmJ7zHxconi6pY e85duBgNQ4P7TO5LToxkMK7TLr w700 h394 no - Facebook giới thiệu kính VR Oculus Quest giá 399 USD

Hugo Barra cho hay sản phẩm sẽ hỗ trợ "phạm vi đấu trường", nâng diện tích không gian trong game lên hơn 300 mét vuông. Thiết bị sẽ được bán chính thức vào đầu năm sau với giá 399 USD.

Đại Việt / Engadget
* Nguồn: Zing News

Source: Brandsvietnam.com