Apple là thương hiệu giá trị nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp theo báo cáo hàng năm của Interbrand. Giá trị vốn hoá Apple trên thị trường lên đến 886 tỷ USD, lớn hơn tổng GDP của 25 quốc gia châu Phi. Tuy vậy, Apple không nằm trong top công ty Mỹ trả lương nhân viên hậu hĩnh nhất trong năm 2019.

Giá trị của Apple lớn hơn tổng GDP của 25 nước châu Phi

Link báo gốc: https://ndh.vn/infographic/quoc-te/gia-tri-cua-apple-lon-hon-tong-gdp-cua-25-nuoc-chau-phi-1258621.html