Trong giai đoạn 2012 - 2017, số lượng giới siêu giàu tại Việt Nam tăng gần 13%/năm, chỉ xếp sau Bangladesh và Trung Quốc.

10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu cao nhất giai đoạn 2012 - 2017. Ảnh: Wealth-X

Việt Nam xếp thứ ba trong số 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012 – 2017 với tỷ lệ thường niên 12,7%, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X về giới siêu giàu (UHNW) – có tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Hai nền kinh tế đứng đầu bảng xếp hạng là Bangladesh và Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng lần lượt 17,3% và 13,4%.

Ngoài ba nền kinh tế trên, Kenya và Ấn Độ cũng có tốc độ tăng trưởng UHNW hai con số, lần lượt là 11,7% và 10,7%. Điều này cho thấy các nền kinh tế

Trong khi đó, New York đã mất vị thế là nơi có nhiều người siêu giàu nhất vào Hong Kong. Số lượng người siêu giàu tại đặc khu hành chính này tăng 31% trong năm 2017 lên 10.000 trong khi con số này ở New York là gần 9.000. Tokyo đứng thứ ba còn Paris vượt qua London để đứng đầu châu Âu bởi Anh đang bị ảnh hưởng bởi Brexit.

Năm 2017, Mỹ vẫn là nền kinh tế có số người siêu giàu nhiều nhất thế giới với gần 79.600 người, nhiều gấp hơn 4 lần so với các vị trí tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc và Đức.

đầu tư giá trị - jHsnuRC1dRIbscKmVFTpDuJ0P7XNrQqTY 2FCg xzjMbFsJQYSCIiQ0Nm79vU5khWmLx3Rcy1OzZlTIdv6YEQU3 lguruwBwbaqvb5uoY a1bNfIUuI2YVtEIkZM1aDB O2VGOIT5rmJaCgxCm3l0xK0hHr00idRnrczd9prlJqhnISTAWzFlRQ FRS67jIZ0PxaWZX8V3fCy67Io5LnVZ9xBjMNCQS tfycwlHjLftEWIAkBxJnp3Ft1z4cgBQ20on8mUPKK7lPozmUuTB9pSb3fnjUBordp93u2oe DqBxMrs WyEmXj1piXSUyPwiy  dmTptaSOVWmwAYw8uHcnX5KFOKdPBEijefrA3be9jIgmR7K9FaaL0JwZlYJNpueaJGlpzKj9nm1OoTOmwjMidf8VCgsM w9BC3lKSfFuBMxIz0g7EvBVbeU8Ik9WrU0MIwRvY9wMDcaJJT18CGDUvfjrxj4kQ1RwpNSU6xW89vs05LmuQLGThHW0cSAqHi2FXDPgPlW1VLmabDKTSSAWo0Xk JZrTsUNe3TuCCEFZkD0KkQykZAaJus7FAAMdkr8mmSJFvL9qbihd3Vvlj 8UmH1JO 3E9oZCyfFdcYA9ujmdEhUe82EAk1S6XtCsNmljvo6 bWupYouvyNgtlvBTxUHXQIk3dYOVAOBBG4Q1N m6jGHIHV4l w991 h447 no - Giới siêu giàu Việt Nam tăng trưởng nhanh thứ ba thế giới

Xếp hạng thành phố có nhiều người siêu giàu nhất giai đoạn 2012 - 2017. Ảnh: Wealth-X

Nhìn chung, số lượng người siêu giàu tên toàn thế giới tăng 13% trong năm ngoái lên gần 256.000 người, tổng tài sản 31,5 nghìn tỷ USD. Châu Á là nơi có tốc độ tăng cao nhất với động lực là Hong Kong và Trung Quốc.

“Châu Á – Thái Bình Dương được dự báo thu hẹp khoảng cách với các khu vực khác về giới siêu giàu trong 5 năm tới nhưng nếu tự so về tốc độ tăng trưởng thì vẫn xếp sau châu Âu, Trung Đông và châu Phi”, theo báo cáo. Tốc độ tăng trưởng tại châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn này được dự báo là 8,3%/năm.

Source: Ndh.vn