Người dùng có thể truyền tải cảm xúc chính xác hơn khi nhắn tin.

(Nguồn: Mashable)

Google vừa ra mắt bàn phím phụ Gboard cho phép người dùng chuyển hình "tự sướng" thành những sticker cho bản thân.

Thay vì dùng những mẫu có sẵn, người dùng có thể chụp ảnh với camera trước và ứng dụng sẽ phân tích biểu cảm khuôn mặt và đưa ra những sticker gợi ý. Bạn có thể tự thiết kế mẫu riêng bằng cách thay đổi hình dáng khuôn mặt, kiểu tóc hay thêm phụ kiện.

Cách tạo sticker. (Nguồn: Twitter)

Hiện tại mục Minis của Gboard có sẵn 100 sticker chia thành 2 nhóm "Sweet" (Ngọt ngào) và "Bold" (Cứng cỏi).

Bàn phím phụ áp dụng cho cả điện thoại iOS và Android. Tính năng này sử dụng kết hợp công nghệ machine learning (máy học), mạng thần kinh và hình ảnh minh họa.

đầu tư giá trị - 4FkXu1oLY6I VoNv9qCnfNeDYDXzMLXDhED1b4Q31mT OnWfVB9BlwdZSc0xDRy2X9SD8u0wefqQEThqaDnlUds2KuG1XckQoDtOPAkMiSgOsqpKlPNg5ZOT1bqEsOcPmWcu2fu965A YjRxLfmNvuRh XtNBpqjm4aHyqVV8WMcoiYfcAkBld32ScaCi8PCiQraW7kTjou2SjMKZ9EEM9KpsDQLbPFGR3J1rJGpND GxuH6JPq1JuPPNew3UPlHc7J5OtMbWljQorX4o pASqCfKXt3adonGvZ5akGa2itKXSNZxOrMBGBPmnYrV 6Oxvnf6nem7Qk5wmsMMXCF itYSQZGE2sV2ekfwHFalOacBUnJth8WjOJDJVVJk17jMdMqVAISpTWuZXLqSSIYgf76JR7Ui0ZEtbeQuEDYUp8UHRyMj1N7iMbTNopPItxpQxmKADfDfUDLRpkHnKtWWOxKGXOVvJCXJafpJPqdUr2U2oLYh5Rv8vLNBAcsakx1YVViwml4f5fLGmVGU4xQzXqTWC0qKM9s4Vs3K74i8DBSx8UcqdnJmIrMYKhfNudsb7m mjER6DxlwRItB47sNe0kGeqCBof ijVw6mB7par62mFQXF02RzCtZyRrBisHzd4VnJ9eqLC6iZM0VYup4sMbOTCPya3yXwlwqVd48UB22eNjRFAAp Bx w997 h839 no - Google cho tự tạo sticker từ hình ‘tự sướng’

(Nguồn: Mashable)

Source: Ndh.vn