Bạn chưa bao giờ thấy Apple can dự vào một cuộc chiến về giá, phải vậy không? Hãy tìm ra lý do tại sao.

[Infographic] 10 bài học marketing từ Apple

apple - Infographic 10 bai hoc marketing tu Apple 01 - [Infographic] 10 bài học marketing từ Apple

Long Hồ
* Nguồn: Doanh Nhân+

Source: Brandsvietnam.com