Đi xuống là một phần tất yếu của chu kỳ. Nếu bình tĩnh, nhà đầu tư sẽ vượt qua "sóng gió" thị trường.

[Infographic] Khủng hoảng không đáng sợ như người ta nghĩ

Thị trường “bò” hiện nay gần đạt 10 năm, thời kỳ dài nhất lịch sử. Điều này khiến nhà đầu tư lo lắng vì nhớ lại tình hình tương tự năm 2008. Khi chứng khoán ở mức đỉnh lịch sử, thị trường có thể đi xuống bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, nghiên cứu dữ liệu hàng chục năm, các chuyên gia Mỹ nhận thấy giai đoạn này là một phần đương nhiên của chu kỳ phát triển và không đáng sợ như nhiều người nghĩ.

đầu tư giá trị - infographic khung hoang khong dang so nhu nguoi ta nghi 01 - [Infographic] Khủng hoảng không đáng sợ như người ta nghĩ

Source: Ndh.vn