Chiếc xe Range Rover Sport này đã vượt qua thử thách Dragon Challenge khi leo tới 999 bậc thang trên núi

Source: Youtube | 2018 Range Rover Sport - The Dragon Challenge