Lập kế hoạch marketing là một sự lãng phí về thời gian cũng như công sức. Nó không thực tế so với quá trình triển khai kế hoạch và kết quả cuối. Vâng, nhiều người cho là vậy!

Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

class="img-note-sr">

Rất ít công ty sử dụng quy trình lập kế hoạch marketing toàn diện, mặc dù có nhiều thông tin nói về lợi ích thu được. Thay vì mất thời gian cho quá trình lập kế hoạch marketing, họ tin rằng nên tập trung xử lý các vấn đề xảy ra hằng ngày để gia tăng doanh số là tốt hơn.

Điều họ tin là đúng? Điều gì đang diễn ra?

Như bạn thấy, ngày nay Digital Marketing đang phát triển nhanh chóng. Các công ty và tổ chức dành nhiều nguồn lực hơn cho truyền thông kỹ thuật số. Facebook, Google là hai nền tảng phân phối quảng cáo trực tuyến có doanh thu khủng tại Việt Nam. Đáng tiếc, không phải ai chi tiền cho họ cũng đều nhận được kết quả tuyệt vời.

đầu tư giá trị - eqZle2 t8C4vk0b2T YWdc DwPH884nCET1 Xe 1N3C ih9NVNt HTrrnIX7QHqhmQTKk opFU53i0 rfYjvU0j0yauSSfebh2fxf77CSyZBWpN2bm9Mx4eC6s5Sysctlpv D2q69NI302vUqSBQe7ME9Wu8LrCrNU wnEMpFPam7169nzdTkkXeZdytZ IuC3GqG1L29h 0BrCYBHUMD0Bui1gU XioU7UZu luV8qhZG7sZ4Ubuvtz69 sDlfF2syelqhNVQcTqJSpqYOXst3PB9nUDfVZDTHDX5rlTe0Czj3yG3VHg25 k7MurssKWY7Zr7Zgxa0yW5eEbHmLvKvBm3K2SyjkP2nK mMm wVzH546hd5Kuv6axW 5P5GJZ47NHYXw1BN0e36eleLhvbyaAJirajk8FKMRDKw1NDEa8cwpX5Gbc210AGyjzQOQWuEogl7CsE3FNvI78 vxgy1p 5mNPWu21Deec5MN1D7UMSWxEI2hL fgHIyOJHJbsPLpQVxGUJJT61AUbRU2HHADagcsfOw AtwfymYfx 0kPoHzGeTt372WoqOsp6nh5nwdG6t x3tN3mrxpUlMzAmU0DJkvvRorGkx9NhY6914lTJV9Sex9xh1jj3d5Jos7ZqjOOCoGOfPmnIgsXIsCgKkA5oe 0B w650 h339 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Một khía cạnh khác, tôi cho rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân.

Thật khó để dự đoán chính xác kết quả của các hoạt động marketing. Tuy nhiên, nhiều chiến dịch marketing thất bại bởi chúng ta đã làm sai cách.

Khi bắt đầu thực hiện một chiến dịch marketing, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên? Facebook Advertising? Google Adwords? Influencer? Báo chí? Biển quảng cáo ngoài trời?... Bạn đang nghĩ đến những kênh truyền thông và công cụ có thể triển khai?

Nếu bạn quan tâm về chúng trước tiên, hãy dành vài phút để nhìn lại kết quả những chiến dịch trước đây. Nếu mọi thứ không lạc quan, bạn đã làm sai cách! Tôi gọi cách làm này là sự tự phát (spontaneity).

Nhưng không sao, những điều tốt đẹp thường đến sau. Đó là lý do để tôi đề cập một hướng dẫn cụ thể về nền tảng cho nỗ lực marketing thành công - quá trình lập kế hoạch marketing (marketing planning process).

Tôi sẽ chia nhỏ từng bước cần thiết trong bài viết này, cung cấp cho bạn quy trình lập kế hoạch marketing để áp dụng cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

đầu tư giá trị - zwxyKVMPIHJ63S56DUwAxGZI7URpg8dFLjFKJu7dIerSp 2vGHmKYvC1O1KM 1J1GcmjsRIJgtnJFEQ6yqcZoK0Rxln GaPToiEejtpF61mXm1Mo0MFxjPEZL3oBzQPWonUg1JcZD9sTMxHWXWnfBbOVPhYh TXpzuB68tEpPuse IW6slx80bHHjQSfntIKUb5YP hGkuBz51 inTtrTIcH7D0gnahyqtiC5YGPgm1JzumKZinTYtoA7Vr4EoAshV1S7Ni3C7Gizychw2igTAFML9 T1bMCl21BxsWCtQl2DdV3y9bKRdfVkuFkA7RwmVwfM2c6ozSr0U8L ETykP2xrSl7oceAIg9nWroRl8ilUXKhkogZF9XwJe1MyVYDv5Rh5x5SDGeJHnm79q4DbUX7owFmAMKgqryN cjvTxLbXFawzrC09E08hRY2TqJkYRO72f 0 AByXpAMlHR41jYLim5ob6a2DBrIF eKVkLd5lpROxNrEgSo7G6ALPFDyXI5NgolJVS2psVcOTSjIGC0AlGn2HmevHAfuJ s9MQgAd1DC XiNhnHAT98ClRNo0Nx3 h6pc2bh7aA2Tnnj2Ip84S0X8KcpWAOhSYu7rK7ZcKWDGHkHWlgz57orrd8w3ztQB KG0fD4WHWgar8LjH Wd8bmLFL w650 h455 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

"Planning ahead ensures you fly high instead of flop" - Alicia Williams.

1. Tìm hiểu chung về kế hoạch marketing

1.1 Kế hoạch marketing là gì?

Kế hoạch marketing có thể là một phần của kế hoạch kinh doanh tổng thể. Trong nhiều trường hợp, nó được làm tách rời để phục vụ một mục tiêu ngắn hạn. Nếu thực hiện tốt kế hoạch, nó đem lại sự phù hợp với chiến lược marketing, mục tiêu và các chiến thuật được áp dụng.

A marketing plan is a comprehensive document or blueprint that outlines a business advertising and marketing efforts for the coming year. It describes business activities involved in accomplishing specific marketing objectives within a set time frame... The marketing plan shows the step or actions that will be utilized in order to achieve the plan goals.

Tạm dịch: Một kế hoạch marketing là một tài liệu toàn diện (hoặc kế hoạch chi tiết) vạch ra một nỗ lực marketing và quảng cáo doanh nghiệp cho năm tới. Nó mô tả các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu marketing cụ thể trong một khung thời gian đã định... Kế hoạch marketing cho thấy các bước hoặc hành động sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu của kế hoạch.

*Nguồn: Wikipedia

Một kế hoạch marketing cũng cung cấp cách để bạn đo lường kết quả hoạt động của bạn. Nếu không có một kế hoạch, bạn sẽ không thực sự biết liệu chiến dịch có thành công hay không.

1.2 Tại sao cần lập kế hoạch marketing?

Kế hoạch marketing giúp bạn làm rõ mục tiêu của mình và xác định nơi bạn thấy doanh nghiệp của mình trong tương lai, điều này cuối cùng lại củng cố chiến lược của bạn.

Một quá trình lập kế hoạch marketing cũng giúp:

 • Mọi người trong công ty hành động trên cùng một định hướng của những nỗ lực marketing.
 • Mô tả rõ ràng về mục tiêu và cách đạt được mục tiêu đó.
 • Xác định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng với đúng sản phẩm ở đúng nơi.
 • Biết ngân sách được chi cho điều gì ý nghĩa, từ đó giảm rủi ro khi đầu tư vào hoạt động marketing.
 • Kiểm soát quá trình thực hiện marketing để có thể tối đa hóa phản ứng với hoàn cảnh thay đổi.
 • Cho phép các công ty nhỏ hơn có cơ hội cạnh tranh với các công ty lớn hơn thông qua sự khác biệt với những ý tưởng độc đáo được mô tả chi tiết.

Bởi vậy, một kế hoạch marketing là rất quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn.

1.3 Một số vấn đề lớn của việc lập kế hoạch

Mỗi người quản lý đều mong muốn các chiến dịch thành công nhưng kế hoạch sai lầm sẽ dễ dàng cho thấy điều tồi tệ nhất.

Trong quá trình lập kế hoạch marketing, phía dưới đây là một số thách thức bạn có thể gặp phải:

1.3.1 Cấp quản lý không làm việc cùng nhau

đầu tư giá trị - u4X9aBVjChYMcrAUzR3UEi6v2kkTBbmQDOrHOBRV9trg7uqMeAE9RXTGSIbIgg0rhnKgLiVihgxlOuaoK9ROCilBsot2yLVLLcJy36f0UTtmO8eJfpWq95G0pnvbzYGVN0JP ZkdSqSUsuYTYtgRbkCmv kBcyrl4qkmuqExpgu8Yu78 UqrjeL4E9ybnRmEg5YvozAnI84xNA 2OcTAYE7R1yZ8ZcKb StIIsbnENZbEqrh0H1ze9 5d2MEvhxLNWZGczbMXGr5AiwBtfh 57YQ0sbAfq2MfmiiIrwCX oRsGgIaOwuuVDGagJFkY218wjOLMZEhTe14wJPG3sY4PPeRhhlW9N97NXJnYMjO2mlVpRvAmz8ZJZMHgrXyA2D5GgB0YtcmQyTA UAqhxxEII0 BdtdFxIAujqv0QFWZNeHcevP2pNpMGahtH41NmRbDApTJYVjyJaD0mPUM4opI6ghzeXE Esac8cjO8s68lzBaH4 bHWvuPW4fBHjTtZ2FkDV QtFCFpsf1faOhebSlICmMCyM8 3hdjNrblyhEqKgfOgdPsCca28d05PQkoD0HAm73XPYkqo9n4M0v1dzGkwbnLBDftdQTK7sd3pQU5R YaGla i9fHrloVz8rK4PHkBBN3zhE Tm5a5lGs2mAs3wAmAysf w672 h898 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Business Plan In Sample Key Elements - First Aid Group.

Kế hoạch marketing tập trung vào việc xác định thị trường, cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng của bạn và phát triển thị phần.

Trong khi đó, kế hoạch kinh doanh tổng thể vạch ra tất cả các mục tiêu của công ty bạn, nên nó hỗ trợ kế hoạch marketing.

Mặc dù trong các cuộc họp rất khó để cấp quản lý có tiếng nói chung. Nhưng nếu cấp quản lý trong công ty không làm việc cùng nhau, kế hoạch sẽ không thành công.

1.3.2 Sự nhầm lẫn khi phân biệt Chiến lược và Chiến thuật

Một kế hoạch marketing mang tính chiến lược (strategic) vạch ra mục tiêu lớn hơn so với một kế hoạch marketing chỉ mang tính chiến thuật (tactical).

Cấp quản lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thường nhầm lẫn điều này.

đầu tư giá trị - duRFL uXYkf3id 26CmcVRsuzVD03p8ScD uqe7t7hZQPFAypdqZVPxejnybrd1ViwrwklUg9iGHb e8ykWmWSroVcZAyCTJWngT7bCNNGQQZAdqq fQEfyCa8B582wNl7Pr JkyEAj8hIWmppmIZPQNa7byg86xPvZWAwbT4I1LtnQvWrAdfA0DDG Dy1XaZ1tIORJNoq8QmOx9vpkwnj EOGPJDCeGJUMfcOTClbNhC8fdUrabHXc12u7n1nhP5yMg8JoBozqPke2VhxxMHFy7MiMR09stjBuFxI fOGFY4yqzHJnx2lMvMNp6bFUGrSL7YkEa5HWMTK2tRNpmqHGWNWJ7Ln70O4BZCaCNyM8FxIffxTARG1SH9qFKx1ZuaeQc5pICy5fbLBwDvdQ3k1Z9h1SIcPKmrbns5W6CuNeJkg2Ar6f37Ce ECJ106DECUB7M2p Fp jLIL029qh74xf5wCNXWemmx2BvuMU7wtxhjMPsUFBoEdeAL2bQUl9 U51tWd5v4OdJAUhFOUGwXsY W6mqwcK9FniHmOM4hwIwQQi 7KRb6bG6NGGBwN6nnTihErys7 ZDVmMKmJ8OdL2zwmDs4Tr1FkHuxlSxSTBy3uKXX8jUlQYu9OMj7tNVGps VrWH7Ofvn9Ag0EZ1iVCZhbQNtRo w650 h251 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Chiến lược xác định mục tiêu dài hạn của bạn và cách bạn dự định đạt được mục tiêu đó. Nói cách khác, chiến lược cung cấp cho bạn con đường để đạt được sứ mệnh của công ty, chẳng hạn như tăng thị phần trong thị trường.

Chiến thuật là cụ thể hơn nhiều so với chiến lược. Chiến thuật thường được định hướng theo các bước nhỏ hơn và khung thời gian ngắn hơn. Chúng bao gồm các phương pháp hay nhất, kế hoạch cụ thể phù hợp với tài nguyên.

Ví dụ: Thế Giới Di Động tặng mã giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định để nhiều người mua sản phẩm hơn.

đầu tư giá trị - G8HQBtNDLKgl9wukXOkM8AvVaPGItIO0g4p0YsSZq rdP82ItOcG5SoCMxkKSiNPvcheZkHpVE7Bfyeu85 PCZRCnvpisLAbFZ5lKSKZglNvARqDio UtLyXACkZZQBxgDUvO3tigOXfa3OlG0Tw1bFtfYsHPfdT8j7qqe FXB9dzgCdNVlWcgnZHcjLbPNatQ389q7RpyoVx ybbNc9RwGOvRH4gNRA5KoeL 6SW83KBhSLcwOdeqR8PrJ2pSNSIyXXv7H5ralKPgnR uW 7uZX CQcr8TyzlDC5WwcsPHvMwYKgEm4kb Ew5RTFVfZB6oSqu9XhtHIGUWqqesbwT8FKmAr9uEJifo0ALoctxfQCI0H3ul TB8ctQ23gYuTXBaMPcAmo5h5teTSZC6xV8uPVhCyQd drOSlNxVfZoV dZ7CQbTMt45odlqk htB25y2oaUir1IzGNq plqjt6iyUIj1FH8LsV6EcFfbNw36wgYIk53rn8mkrNhELhOKw LPp1xDm1VO1Sb57aINWJTg153Zw8A0UXwv2D0s6rL3Xs HDs1QshQnZobFq0adyIcNunYOYQl65oUyz1NezK1L8yP9fu 3yjZzstbpLjPzVqx2EtuetcoCglfWPk5tOkSSwfMnaDpgO81UbJTxdNvjXekjSW7g w650 h366 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Nguồn ảnh: Thế Giới Di Động.

Một kế hoạch thành công luôn có cả hai, giai đoạn chiến thuật nằm ở phía sau giai đoạn chiến lược.

đầu tư giá trị - AT21RopRRrMEc0K137Px9wQFju2Sb0JNA2KkfJi93cO0Nm LfKQIYrWSx2F DGHaTcViZTxkJbIbDuGTRMFHkr6lIyEGgmGbpxh35cRv2rZDH4bMMsGy5 uG5FTDbZlYqAmMgstl7hDhqm4ejbyVn2aQGXcXrAQ5qNPO6ZhklU6cJnUeDGXSfAWXw70jTidS0JYIx3fhdjDcUkSk2mr0FSk6U1grDfhG LwAiOB7e5QeRPVIbFo1VQuPQsM5wfjfpYFSfzxfW5XLwRb0Pmr2raLmHZJu3l5vfJnbs bAPbNO wVdXiKFA0A1WWiPqnmd0BMIhNUPJVcnLR8kdhJM6npS0hoxyWRXuCzja1LF SAPfdgBrBqtMcp1XL172ELrRyuexhMAO0y8kxHU5tGZYHcL9 0ElWdMvIoMY4Llf9XotQgiOb4ymPflxOu51ok8cR3cgsmmlMGkEWV7Y8dnLphd51o9wazMMMNCXsMvemFoeGmd8dC uWljeDt BCL1V6TMLKSvx1XwZUQSvwexSDB0oxnzkGs0AmfMseQG7weE0b5x7sS47tUhb7kk8hz wdMQ6zhXPnabMv EhppSsXBhzhdcBzXzd7nomF7Pt1gG6EjHhHm00X6EO069a sXfvk6 v8gjGcFoDEEGzktwJnn46iPKTOV w499 h334 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Phân biệt chiến lược và chiến thuật. Nguồn ảnh: Oxford College of Marketing.

*Nếu bạn cần thêm thông tin để hiểu rõ hơn về sự khác nhau giữa chiến lược và chiến thuật, bạn có thể xem tại đây.

1.3.3 Thiếu nguồn lực

Yếu tố con người là quan trọng trong việc triển khai một kế hoạch. Mục tiêu của bạn là tăng doanh số, nhưng bạn không có nhân sự để xử lý tất cả các đơn hàng đến.

Một yếu tố khác đó là tài chính. Mục tiêu của bạn là tăng thêm 100.000 lượt truy cập website thông qua quảng cáo Facebook nhưng bạn không có đủ ngân sách.

Bởi vậy, các nguồn lực luôn phải được tính toán để sẵn sàng hỗ trợ cho mọi hoạt động. Tất cả đều nhằm hướng đến sự thành công của kế hoạch.

1.3.4 Thiếu giả định về sự thay đổi của khách hàng

Nghiên cứu thị trường có thể giúp bạn xác định đối tượng mục tiêu của mình. Nhưng đôi khi, khách hàng có thể thay đổi thói quen, sở thích và không còn đúng như kết quả nghiên cứu.

đầu tư giá trị - 3am2uc9eoxHuQFoE CMM pu90EamIJF76X4PDR20C1d D 7nf6RYECrvfxD6CxPGukNdo dncMTpc4 D4EU4a1yboVhr97nS9Q9B3JYRf3yVz3laPmy 4q3MLbt7W44I kELmy1sv1Rn2syVj2NmQqzlAM9xmstQSRl8ac9mvj4sdZ8gbFz8yTn 1vTJ9gDpij6Ag4gT1b6cDfyUcbWpwKDjwU6rMrhkNwiAxAXx8yx 5jZxjns dv7PMkkHrVJ Ofcj3G4xKNyMpH5 4bekVeYw1v02ufxDWKtyYEhXMN9JQx PWRyjQgqeU3 aWioXi89NEzxvBesXoS5kqvxqivBzZ2WR0nvpmb n0l6gaTdMoXl5ROX8YRVFa0RRpodlERyNMfIs7fbeGLNqDhn QWJfEbNW8C9uPsMscY4Sm4aZDAqzEAXQizklidQd sEHtuWwErimsGjQiHtnwfTDpbdSo1 UT3qya1b74MTCIgqY5gc7F0pSIpY1tjB RAIRfsX68NYflF3DKEx9jStAFL 2TTu2WTekOkG QkfJj9D6G kiW5b5cH0CfnJ9Yq2vdgf3jPWMmepLP3VOZ jHgQn4dvqk95R8Bycl1UY5 SjL vrodMwlgCm68jUAKY GoFRmUHFQmItgtGIoEtzOs8p20W11XM5q w650 h402 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Khách hàng có thể thay đổi thói quen, sở thích bất cứ lúc nào.

Hoặc, trong quá trình thực hiện bạn nhận thấy nhóm khách hàng cũ không còn phù hợp.

Quy trình lập kế hoạch của bạn nên linh hoạt để điều chỉnh theo thói quen, sở thích, hành vi của khách hàng mục tiêu.

1.3.5 Đặt ra kỳ vọng không thực tế

Khi bạn lập kế hoạch marketing, bạn sử dụng dữ liệu đã có và xu hướng đang xảy ra để dự đoán tương lai.

Một trong những vấn đề lớn nhất của việc lập kế hoạch là hướng đến những kỳ vọng không thực tế.

đầu tư giá trị - xDPpAp9tUCQmF6f C96d NDZ6bUqGfgco6yB880spn4xfZZydISSPLf5pfuBpCklFhossdfc5JJheHQiM5NcRfmBekBdZv0exoTQvz1us9WBvu 99Di5YAWo iDgfGM9JI3qeCl2etUkU0uPquIc7V5VVipEanGVz9uSskPoyf41Is64xyHLIFSNkCm2 SCqWSGePbNjZQvWRpKlu7nKy5Tkp65MbQ4NgQ8x3spGKFQ6pmtWsJbUFYdSY7EXmtyNHVD596 BVy4jGvfL2RxeQHMTfX3 uUVFdIkL6Qx7eh1TarWzbOX6e3jXQ6z52dDbDYXoBXzr9DtF840IWWWqQ Kx3wDjOqtU exrYQ014yjawb2ZmrBWppkh3sWt9OlhKaFJu3APet 4i1GahuHdOysm aNNr3JSo5SI1Pof1x2ACUszDweYPEO24m02Gdh52XkJE gC8Q0gCFjQbVFgRLSLrtdOIZY661iDtrysc0nXl3rQCweVVq5uVjpo7ir1znwOBQgRC83VvRMiM oQV53S32NEpVnPjaCRXuXdo96quQDZF5ShENESXtz9Dkg9tvRij0ly5HFDFRAlRZ WLughpuzv24sn lkANLuTyXbkZXsP9LFG3CK Ztq5yEIl4tMuOosnZnop ykjelJrB0ICiz7DuFF6 w650 h382 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Kỳ vọng vượt xa thực tế sẽ làm bạn thất vọng.

Ví dụ: Trong 12 tháng qua, kế hoạch marketing giúp công ty tăng trưởng trung bình 4,5% mỗi tháng và không có bất kỳ sự bứt phá nào. Các yếu tố kinh tế, xã hội,... cũng không chỉ ra bất kỳ cơ hội thuận lợi nào. Nếu kế hoạch marketing cho năm tới bạn đề ra mức tăng trưởng trung bình lên tới 15% mỗi tháng thì đó là không thực tế.

1.3.6 Thiếu tập trung vào một mục tiêu

Một kế hoạch marketing nên tập trung vào một mục tiêu (goal) để có hiệu quả.

Quá trình đạt được mục tiêu đó được tạo thành từ việc đạt được một loạt các mốc quan trọng. Các mốc này thường được gọi là KPIs (Key Performance Indicators) - hệ thống đánh giá định lượng.

Các nguồn lực và quy trình nên tập trung vào việc đạt được chỉ một mục tiêu tại một thời điểm.

Nếu bạn có một số mục tiêu khác muốn giải quyết đồng thời, thì bạn cần lập những kế hoạch khác cho từng mục tiêu. Lưu ý mỗi kế hoạch đều cần phải xem xét để phù hợp với nguồn lực thực tế.

2. Quá trình lập Kế hoạch Marketing

Quá trình lập kế hoạch marketing là một loạt các bước có chủ ý nhằm giúp bạn xác định và đạt được mục tiêu của mình.

Thậm chí nhiều hơn, bạn sẽ khám phá những gì khách hàng của bạn muốn và phát triển các sản phẩm đáp ứng những nhu cầu đó.

5 câu hỏi mà mọi người thường đặt trước khi thực hiện quy trình lập kế hoạch marketing:

đầu tư giá trị - htT60447g8BfzbUrz6815FcPD07f3Ej 1rjMyqIIu95K3MF OSWhxd3W7NndyPTcA7UUwHMgGcqixEJWyyAFdjBd3iQRkCv0Rn3iU6LClecycTOUfAPdyp1lurSz9sMGCwkhgEjNjlwO2O3tdwOQ1ir54bgxhslCfzf0CCFNpeXisVdtlRPEAuSjNlu2imltwQlU2vAnle pQGuwIBVQ9GwaFnr1ygYw0XcnwFC BZQCEJC0qJI1G3suf9u0P0AuDl7LEigtdOMN4dOmTeiynBnhgfU V9hNWy 5xvJ30GeUo m8uNYteaArQwQN BPJRfMF9Mz396iKBglTrYwpVS8NXC2SCVXjLKAgIpATyW9Pspqsdg3zgjaexM1zOebCODXHxr7kAAod30K0euYQ5cHqswMGOJT0kxCR5 QyNDIS1VKI9215k ZiAZsLedCoJUv54ZvO5iqYEOsX37nASqYEFjcKx zZEqaKlywZVtZiHf2C8RUYTLqHzKo5xruu77zSgzufV1BUmCQRn3FVh EllU myc4TyZG1rL3yv7CtOjNwoFpvoAqVi 3g5FrFvvEZmP4I2Y U5xsNTpEeMN4 iARtLS9FlDhDvrjsLNp6mStiTMWxM2snh baxhErGbpHgoqpCZKD0BCvi2jWowx7RdwCgOWr w408 h299 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Nguồn ảnh: Oxford College of Marketing.

Có rất nhiều cách sắp xếp và đặt tên cho các giai đoạn của quá trình lập kế hoạch marketing. Tuy nhiên theo một cách nào đó, tôi đề xuất đưa 5 câu hỏi trên về 4 giai đoạn chính:

 • Bây giờ chúng ta đang ở đâu? -> Hiện tại -> Phân tích tình hình (situation analysis).
 • Chúng ta muốn ở đâu? -> Mục tiêu -> Xây dựng chiến lược (strategy).
 • Làm thế nào chúng ta có thể đến đó? -> Cách thực hiện -> Phát triển chiến thuật (tactics).
 • Cách nào là tốt nhất? -> Ưu tiên các phương án triển khai tốt nhất -> Chọn lọc từ các chiến thuật.
 • Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo đến? -> Đo lường (measurement) thông qua kiểm soát các số liệu ảnh hưởng tới kết quả và thời gian thực hiện.
đầu tư giá trị - K0KYZLcClbKGsvcvsWox2Ww24BGJGE9GLFdl5r0bCWZUrCn6y omH4v4xn721fHyeaHclCpk GEGgrgXLIB0CfOIevf3tv yr3cYXbRNorPVAvzvKTHVKa hZU7gb0dg4qyXJEg48tXK4NwUbEY0ibPPFrG3P2Qq2NX4O93C1BjntVn1PPEF3Ew LdR7Wh1c2LI7CZkkmGgdHSgLNZtg1MKipK3A6H MYVNUeg2jcrZy mVMxvex4 9jd7I6D3TbLT9qN1jicz1bm6yWQSyPEE1A0fVVckiJ5JotiW7a20tgDNuOG krKPg eKYSjvgkpzA4srBV4UN hmsp27vP2uRLGkARQe fUuQ0byAPzNgYw0bXIbOf9rr wMENTSQWGm8dDzbMZ6me7MBnyDJ20c9iY2eOQVWo2gjryqvxqqyb71Zyv6AvLCgvX1jjCynDm35kKjCYJXjEOyMVy1UZLDi3vzGs vQe0bCqA7KUgZCX1AZdc5CaVg5dmWg5HDGaY1gEVVK2k9ti6N14kV 31xWdF3ZDJ0O6rN7O3kiL48FQFIvWCM0DNJwOEwdJ8QvYTN5zwF H I ufDdAutaANXDjAbu07TVoqkach92RWiTaFW6Z45D8sDw8zqgvAD9AlGSQX2uvVfHuSViH8UAOAIdkTvRO1 AI w650 h181 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

The Marketing Planning Process Overview - Drew Boyd.

Trước khi cố gắng lập kế hoạch marketing, bạn cần hiểu bạn sẽ thực hiện marketing với ai. Đối tượng mục tiêu của bạn xác định mọi khía cạnh của thông điệp và cách tiếp cận của bạn.

2.1 Giai đoạn thứ nhất: Phân tích tình hình

Các phân tích tình hình đưa ra bức tranh về một công ty trên thị trường và bối cảnh cho những nỗ lực marketing.

Mặc dù các phân tích riêng lẻ sẽ khác nhau, nhưng nội dung nói chung sẽ bao gồm các thông tin có liên quan về sản phẩm hoặc dịch vụ hiện tại, bán hàng, thị trường (xác định, độ lớn và tốc độ phát triển), sự cạnh tranh, thị trường mục tiêu, xu hướng, và chìa khóa để thành công.

đầu tư giá trị - RClVA7VPnA8p F T BVvKTNW6S c4Jfvb9fxYCHeAmzsYzo3uGpOQcMpEpaCbZqN8Ms0gHjYrdBekR7xbtk0Bq KON 2mSVDW1LfVDBJD 0LUGP2JjuGVivXZGNGbN vr4Zf7 WhffPoDvek6seJI3JnyPUj78RVIo 9ja g9sPFqHKat1bJxWCyWsxvXs3BpgWmuCA3Qpz7R5TDkr6bD3Q0 RmgRX77KLKzD3TaQaeB7A0FlmLaN7l5huiW8Y8paJv74sXk1B5d Gf9L0iFKoysoANyXkxS5JvYJfWa6xK0NXc UiGni8SzUR5qRQX zoc3ZvmgOL64WX8 weXwhsTdMqL9c Eg9 eCtUa4S2UtuX8J3gPkO0N8KjBndZOgWPhgg8da2jYLXZdVXJORmT4y2XdPLBDBEORv2cmR1UaDa3WlUJ3MXOhqIdrrcz0z4V6KmsoUGyJsQsDSxYbmwHVwAVobAq93ctekwnr3Gbzz4 dYyvEo76gJ2tDJBDZby2w52NhzkJBI2Gyxn41PycevMudAAZuA qqZs8jXrUFnq  zB2gk WpRF1PFgvUOSVsxIFCkrDmkI6JqJN nsQUBRANNYXclzgecjlRFCGpcdJ0xRv9QqSj6 IwaaWl4PSAdVIWWsn1k6PAY HvRliA4etWcZcs w650 h184 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Situation Analysis Overview.

2.1.1 Thông tin chung về thị trường (Market summary)

a. Thông tin chung về thị trường là gì?

Là những hiểu biết về thị trường mà công ty của bạn đang hoạt động và cạnh tranh.

Bản tóm tắt này có thể là tất cả những gì được đọc, vì vậy nó phải ngắn gọn và súc tích.

Bản tóm tắt thị trường nên bao gồm mô tả thị trường và các thuộc tính của nó, nhu cầu thị trường, xu hướng thị trường và tăng trưởng thị trường.

đầu tư giá trị - 3TyUBafIY3k3Mnljo7gsuT13zvR3bRksaAdsT81hJbakdwwhRD9EE7eEtdGCi5ftVSEjtHCV8T0Y8erS2LcQQgFkVFJmBfmzWQ1DisISuo8YbAIPfttpPE1paH2bfVRPbg2nHJuaApifkn Tc8NuVnYDFkXnsoEBLRSKeCTJbYEnuAwVUI8woPjjhnEFkLahd0LkLI9FX1ZYROtaNrz36u40e4eVlfCVk79HTWI Iqj5bZmkp JueOtpdwoE1msSAdKKgX 59XlA2hObmWEkp KbUCVkLWEwAMdAAmKEwAG7f1zPgDaijQMD7wOa2gvASdMWtJABnY0HWWibSk4ge5oY d68LKAIhniAFAPFbYpPvvcUo9XuEW0yZeXK27zIjxryaTzddccuJvXFDOwBD 1 tcu6v5JRcMB2Pp5HcX4I9wIUWMQQVAQWZyfSGP75h0KL1OOQRljJpWY4 8PNFzPNS0g1ZsdYG32DdUKQV8KHEW96alkCwnNlvewJaSWBMbQuNclpnASg2WmkFw8bq7eRbGptVWLYAxcbNK4OineV7DAldZSy3 CSw Zeb9w3Llt676PduxFZxJxi9E92kQllfkKHPPSVr2zrM2z3 KclrHIQCZ4jyLu2xTOQXyD6P2yZmFW9LjR9f NKkGaa49rSov6Bxni7 w650 h616 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Thông tin chung về thị trường bao gồm hiểu biết về thị trường và các thuộc tính của nó.

b. Thị trường và các thuộc tính của nó

 • Các yếu tố về nhân khẩu học có liên quan và lối sống

Thông tin này có thể được liên kết với những khác biệt quan trọng trong hành vi của người mua.

- Các yếu về nhân khẩu học bao gồm: Giới tính, độ tuổi, vị trí địa lý, công việc, thu nhập,...

- Lối sống bao gồm: Sở thích, hành vi, thói quen, nhận thức, tình trạng sức khỏe,...

 • Vị trí của khách hàng (địa phương, khu vực, quốc gia hoặc quốc tế)

Thường có sự khác biệt rõ rệt về hành vi của người mua dựa trên vị trí địa lý.

Ví dụ: Ba tháng cuối năm ở miền bắc Việt Nam mọi người dường như không mua áo thun mà chuyển qua mua áo khoác, áo chống lạnh. Trong khi thời gian đó ở miền nam Việt Nam, mọi người mua áo thun quanh năm.

Bởi vậy điều quan trọng là phải biết những khác biệt đó là gì để khai thác chúng.

 • Đánh giá về quy mô thị trường và mức tăng trưởng ước tính của thị trường

Nên có đủ thị trường để chứng minh sự tồn tại của doanh nghiệp ngay từ đầu. Ngay cả một thị trường thích hợp cũng phải đủ lớn để mang lại tiềm năng sinh lời. Đồng thời, một công ty sẽ muốn thị trường phát triển để doanh nghiệp có thể tăng trưởng.

Mặt khác, nếu một công ty muốn duy trì nhỏ, sự tăng trưởng của thị trường không quan trọng - ngoại trừ việc nó có thể tạo cơ hội cho các đối thủ cạnh tranh mới thâm nhập vào thị trường.

 • Xác định nhu cầu thị trường

Nếu không biết và hiểu nhu cầu thị trường, việc áp dụng marketing hỗn hợp để đáp ứng thành công những nhu cầu đó là vô cùng khó khăn.

Có những trường hợp doanh nghiệp nhỏ thành công vì ý thức trực quan về những gì thị trường cần.

Nhu cầu thị trường thay đổi, vì vậy các doanh nghiệp nhỏ phải thích nghi nhanh chóng với những thay đổi đó. Họ không thể thích nghi với những thay đổi mà họ không biết.

 • 5 Xác định xu hướng thị trường

Cũng giống như việc hiểu nhu cầu thị trường, một doanh nghiệp nhỏ có thể xác định thị trường đang đi đến đâu để kết hợp điều chỉnh các chiến thuật marketing cho phù hợp.

Tận dụng xu hướng thị trường sớm trong cuộc chơi có thể mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.

Ví dụ: Durex Việt Nam tận dụng xu hướng World Cup 2018 để tạo ra những nội dung quảng cáo thú vị.

đầu tư giá trị - tcb IOc DvqFnd204ikMtcpbbNKFVZlM gINolXwdn om XMIXiVl1vgnEkOxenD8fs07BwGo1b82yp4hKZkYWXlbys1wF mV2UKD1ggrpTOiWFLwc 7oI6D1QoOqblPiOnulFzbQHkYQWRp0oxWPi9nkzVRheYDakasY6KWWdq0 Dqwrs UfuIbE319AD0YW5iuCXiwDqQtCFMM3Fk VRguC8YaOGmbJwaBEbaeQU0AHxFYM aE5cCMxZ7rEpTNH76MU aAdNy8IkxqzjsuCMQFLoKavnZh7I4EN1jCruvcsoOejqIbxpQhmA DYdmzWs32IqiA Gfsa Dck4siGvoMFOdxT  cX f5O2I9xyqnShJxYeYN6x0UqXHzQHGFjlwecJQdYlFG9RWQaMZK0Ji uijDhBQvPdsIEhIu4xkpIAFkMT7SRYila3qUNGWcfYVca2tAqNewR7x6jrHv1RQpU7Z1Q 42Evw TTXjCPhG InopW8rSlvZsticjx1cDZ1XNqqirPD8 g6AOr8DQ6DWkuAo07yK7etL1ApxBopKr7w79ZaZzlrd99ZnGkvHNEEwCBv9pRuI0zi ouAMFZ5ctLnPwzyczwYDgAWYWlqBVizYxLECd XQQICclFDYdKY4fcAKQhcGgZltuDi4dqgFxGPWI s650 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Một nội dung quảng cáo tận dụng xu hướng của Durex.

2.1.2 Phân tích về cạnh tranh (Competition)

Mỗi kế hoạch marketing nên bao gồm một đánh giá về cạnh tranh:

 • Họ là ai?
 • Những gì họ cung cấp?
 • Tốc độ tăng trưởng của họ (nếu biết) và thị phần của họ (nếu biết)? Thị phần được hiểu là phần trăm / (trên) tổng khối lượng hàng hóa được bán ra trong một thị trường của một thương hiệu, một sản phẩm hoặc một công ty.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin của những đối thủ lớn trên internet. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ không có sẵn số liệu trên trực tuyến. Và bạn sẽ bị hạn chế trong việc nhìn nhận dữ liệu thu thập được về sự cạnh tranh.

Cạnh tranh cần được giải quyết dưới dạng trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong khi cạnh tranh trực tiếp đề cập đến sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp hoặc sản phẩm tương tự thì cạnh tranh gián tiếp đề cập đến cạnh tranh từ các doanh nghiệp hoặc sản phẩm thay thế, có thể thay thế.

2.1.3 Phân tích về sản phẩm

Kế hoạch marketing phải rất rõ ràng về sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp cho thị trường. Bởi vì sản phẩm thúc đẩy việc tạo ra marketing hỗn hợp và chiến lược marketing.

Bạn cũng cần quan tâm đến thang lợi ích tính năng/giá trị (feature-benefit ladder) của sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp ra thị trường. Khách hàng chi tiền mua sản phẩm bởi họ muốn nhận về một hoặc nhiều giá trị.

2.1.4 Phân tích SWOT

Phân tích SWOT bao gồm: điểm mạnh (strengths), điểm yếu (weaknesses), cơ hội (opportunities) và mối đe dọa (threats).

Phân tích SWOT có thể cung cấp thông tin chi tiết mạnh mẽ về các vấn đề tiềm ẩn và quan trọng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

đầu tư giá trị - OOelKe1ascGoZJcY5QKgTZ5o YfMIaHDx7Eq8qSkxX14O2cvJo40tZYFHod jbbt lzO0l9taKGGshFJKqYU7ICffpRJY omH2zPEUAxCOHmg0ZYv vLUQ4OteH6DL9XkRFBL7f2QBVQEDdaEXHzqjcM1iaL PNyLUNV5QsFmkI5gSuBksh7lfIRH j96Mtu5sRvlAUXTP 93zCl aZM6yTHeF7rFdmudB6Xs hJzJ9ZSylP DPxgQ7 koSA004N5aXnHJwCWdb9vT hzIVjeC8UhTV Kp7a4N801OVzGjcsB4vdGxnv29QQY1GUxlG3hkHBF qszA6OpC5Xeg2HADlAS73NYXrLbThm99NGkm PcVwoyc4Vk40Ui3AHc1imWxEqjXRHB zXJ 4JKNPcxSNXidEwRxBn1lb9pLAbNe15 N1JsE9zEDEAmR 8zi6Knld A0GIrxTrqafo EMXU l0yB8Iq6axtnuq1yXUP3jekIS6nLa3kypU7NrlDvnUadKI7rQ7sd1 H0dO5QVd NpCIKiWRmf6YqV4ZIM05GHkKS5EO4CaaBAi0yJbeJ5eVAZcyh82m28 K6QZ1EYF2UD1IgdGzuu321ET8rsm5L0prVfgV9rNwV2VJosX53iXdLyKR9 b3OSCkhvPFFJVTMZ0q4QMTaiS w540 h312 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Phân tích SWOT.

Dưới đây là một số câu hỏi có thể giúp bạn xác định các yếu tố bên trong và bên ngoài:

 • Điểm mạnh: Bạn làm gì tốt? Các yếu tố mà bạn kiểm soát là gì? Lợi thế cạnh tranh của bạn là gì? Sản phẩm và dịch vụ của bạn vượt trội so với những sản phẩm và dịch vụ khác trên thị trường như thế nào?
 • Điểm yếu: Bạn đang hoạt động kém ở đâu? Điều gì đang hạn chế khả năng thành công của bạn? Nguồn lực hạn chế ảnh hưởng đến thành công của bạn ở đâu?
 • Cơ hội: Thị trường chưa được khai thác là gì? Tiềm năng kinh doanh mới ở đâu? Bạn có thể tận dụng lợi thế của bất kỳ xu hướng thị trường nào không?
 • Mối đe dọa: Những trở ngại là gì? Yếu tố bên ngoài nào (chính trị, công nghệ, kinh tế) có thể gây ra vấn đề?

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện phân tích thêm 5CPEST.

đầu tư giá trị - fWDtxAiXAcWp 5sIdBlAoNWhiNZmE6H0oXnrgyEHBvYCPtt9MzHYjy8BAmJSxJXPcjjF2adw28YnizYhAppTWw094w5TxXdXNetbKdbf78d00X4E5vC FZvLX f93mYOQgk5nnryGMHsOcANDuibOjjmjomh7bp92AgEULoQR vi6OgD1ooSOrrlW2eVvLN94BxiWKohik87jADo1pEk3cnpYnlahmlYi5YEd0vBZwbrRTEZBwLs9EwzgzNsHs4UhRfI uRxaKokICSXeLqgxO9RRaHKKvC nmjT1GAu0JIPveaAUvitHxhg f zNbATufS1vhwh AeYytUQqT GWZzgI1wZtT7WWwr4bJ4p6YEji5KyjoQsnfc2nmRkuqBNloSEhDKBUEiVUnu1pr4WaEbDCHosMefEgq Sv612m3KnckYiwgL QrqIDqhpfnW5 zVLPhhZywn6bbV Oi Vm473h4hHm7cIwt93rMs0dicdG5nOeDDhITvhCflSnKshk7Yv5eeS HT6t8 dgsx7zFBzR dq8XYMBsPWY a7HcPMdpU5nYxKCpH9j dXUtMiY41o6Z Df8i8wPxGy6T0LJuD31yPC48pb TFaJMg3g0Kms0 4FIQyqhnQBtPW5EScPeO5U Y6Puf3qiZRySmlMqeis3ibb w800 h891 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Mẫu phân tích 5C. Nguồn ảnh: Smart Sheet.

đầu tư giá trị - cMFMi4bHzyMuFG43IQeYdYFM26eIhBHcA 5f26UohsN8bhHO95djr6XgbNu pNs57BwLV9PGdIsE0JPDsmPe5pl9yi913U9xE5IY7nYdCNeRAzyBWFodj HoqGEZKhk1FfHSYu1zmnXiK2K4ZdqgENsICw5LLtoHVCjmgKve080LCHg4 05XrEgIy63DR0dH7RD X8yEIi5muG7iHF H5Hb20wBAnRM7lCLVyy1AFH9HoqZpFXLLR L8hsjpYIMzDMzFOzQnZUP4JkvtKQsDD4ZlU zaA0Hkc1eLm8AL87wgy7dHxF4S8A9VsnumIaSP 18R87rAzXe3b0Tw2MY 8TciWqFeiXFJ1N4RNzRWlYGKkfLWhYd 9wOMgtlKOMtQLkIiAAAn mmSn91czCTg9jbrdBZe9Wy4AMnl4FgKewpGBjcBRBDamtqYU1R4uoNkN69LbcFfbkdNdU6ZcyW5mDLLmkI6J5jce4evePrZYBbo8oECBvlTdLvmWaHUSo56GfL5ejVdev aTecZmZmJQd7j3iTvd5uBfaIGI90ghpckW6XaFJC J4iJqYZ16r rSNvEL5MUC J7l1URdUvFCA58XA9xOPxF6bCXJYvjK 4nxU3DihqNT4O0qFTcjY 6z81dQvI1ASt8QgnJ7kXNto660A i6YJ w800 h891 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Mẫu phân tích PEST. Nguồn ảnh: Smart Sheet.

2.1.5 Chìa khóa thành công và các vấn đề nghiêm trọng

Các chìa khóa để thành công là những yếu tố sẽ dẫn đến một một doanh nghiệp bền vững, có lợi nhuận.

Việc xác định các yếu tố này phải dựa trên sự hiểu biết về ngành hoặc thị trường mà một doanh nghiệp đang cạnh tranh vì những điều này đóng một vai trò quan trọng trong thành công và thất bại.

Chìa khóa để thành công có thể thay đổi theo thời gian hoặc năm này qua năm khác khi ngành hoặc thị trường thay đổi.

2.2 Giai đoạn thứ hai: Xây dựng chiến lược

Giai đoạn chiến lược của kế hoạch marketing liên quan đến việc đặt ra mục tiêu, phân đoạn đối tượng, nhắm mục tiêu và định vị.

2.2.1 Mục tiêu marketing (Goal)

Mục tiêu marketing là những gì một công ty muốn thực hiện với chiến lược marketing của mình. Điều này đặt nền tảng cho việc xây dựng chiến lược marketing. Và mặc dù được xây dựng theo nhiều cách khác nhau, thành tích của bán hàng sẽ dẫn đến mục tiêu.

Bạn nên lưu ý rằng mục tiêu phải đáp ứng nguyên tắc SMART - cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, thực tế và dựa trên thời gian.

đầu tư giá trị - b7US2oPROITKuuswsEQjFQiFPJkl2PME wlhMUWWA2qYW7JaURE3vtN1BVkmMpVFxJcSLOjPZmujtw7QifaGKYRNQyO0zJeBIKrvrSgsHy6RvxsdVNbqsgY5h7KH4qx0tfy9NA6Y7ypqDtvxfoHmLIWAQMtbrgAHEn7 vNVIJIdm1Bb9lcFuBzMBaJMeHDID B9bfI7lbfTxeyleYr6bWKmvMnKPSxTv6fvkJ41218TFXy tzQ8q0A2WqXMv1QRn3PiN4GJqyf5lEBBtlQH7I4 Kgx5GPzWnGATnmw6jZNmBZgovmwxZuvLdbB7UHhhiUpdWKYdjav77sB6Mxm hWP7yPieAJnwiuLzBPRu dYPbixgylhu8ESZg8GfyFGUeQt08cqYPMV5CfDI3RBKH6xF5CplyhyA2C2SjMlKH SYf9JUWzzHWriSX2FOihKqaOZP9FaJpkIX3 b313W bgnBjmg9JGEs2S1iI4YEcLJPI3suoc07wtlqzZlxq97wCvrWN6bwnMHOM6hXpEIjVGST5UJJ5aLUj7OrzWNR9n3KoOVTWt1JwNNbNUdGuQXN o2Ux1ot2nlYhEzsOiOAYObqThoTXVkOfr4zbueksZoiC V3auaQCenDvfkK92tlXnTrQJn19v9NoAxyPedFm BB6i7jehvz9 w650 h325 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Nguyên tắc SMART khi đặt mục tiêu.

Việc tạo ra các mục tiêu marketing là một trong những bước quan trọng nhất mà doanh nghiệp sẽ thực hiện. Công ty bạn phải biết chính xác nhất có thể những gì muốn đạt được trước khi phân bổ bất kỳ nguồn lực nào cho nỗ lực marketing.

2.2.2 Thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu được xác định dựa trên các phân tích về nhân khẩu học và lối sống của thị trường ở giai đoạn thứ nhất. Đây là phân khúc khách hàng đã được xác định là có tiềm năng lớn nhất cho một doanh nghiệp. Một phân khúc là một nhóm đối tượng tương đối đồng nhất về nhân khẩu học, sở thích, hành vi, thói quen,...

Việc xác định các phân khúc là cần thiết để lựa chọn một thị trường mục tiêu. Xác định thị trường mục tiêu càng chính xác thì việc tạo ra những chiến thuật và các chương trình marketing hỗn hợp càng hiệu quả.

2.2.3 Định vị

Định vị nhằm phản ánh các quyết định được đưa ra về cách một công ty có kế hoạch đưa doanh nghiệp của mình vào trong tâm trí khách hàng/người tiêu dùng.

Một số câu hỏi về cách tiếp cận để định vị:

 • Sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn có giá cao hơn hay giá thấp hơn đối thủ?
 • Công ty của bạn lựa chọn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có chất lượng cao hay chất lượng trung bình?
 • Thời gian giao hàng cho khách hàng nhanh hơn, chậm hơn hay giống như các đối thủ?
đầu tư giá trị - 12Y5bGmRPC7L qln3Z2EwCtg1t7DG4ZWHORcYRUbW4q0Fh91XC0OKLVHPWSuHlJuU1uBQJJBSa K3b8P3rp deJ3y tRLtpputpcvlCBcGOgtb83dO6i D3i NxeEOjtlV6 bdG6QdR7uFpwL42aEPvmtyWy403dhnPetewXqGsafZF XhaMR2LEm6ppL8H FJO3GMbCuJhmXvPbPfVWk PIJSQIMxAyAUIKwWo6WmWwLuhRTGzP0v1nM53 8wB0eko LL4Qi4oKEdqj7PQkYw0 jFBbY2MK2qdkBhXkEbAZV1gEUqLGa p5aw2xloSrRAjA52V1wpYcSQ1t wl6h3WZMI5tgTgM58uBwoUi8IP0k9LitsfDXuHL4kjuy4fBG34ns 9G9nJUvirFNQDmiY M8DjeTdpdLAzBAXemRJyUD2b2ismgd5AHXTYU6tfDeUQdP0cY5ZZSkQREVlEqg1J2jSsxyl0gXRhmEqhZ ark4X0AYA 16l6X348ZkFPA7URcGhaiwgRwLlEg xdrSamT5ibe4bNdMsxb OIdx93M abd6Ox4MEba3N5w3GfdDrysoNRMcX6Zufcq3CRkOnXJVD1jSKK7C Kf5Pe8 XMFXi0OCCfXC1XM89yI09G2 tbi9sSydVBRfAGY9Dpsi70rDXkwNxuZ w650 h510 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Nguồn ảnh: Let's Marketing.

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để định vị mà bạn nên xem xét, nhưng cách tiếp cận được chọn phải là phương pháp hướng công ty hoặc thương hiệu tới điều tốt nhất.

Một chiến lược định vị tốt sẽ đến từ hiểu biết vững chắc về thị trường, khách hàng và cạnh tranh vì kiến ​​thức này sẽ cung cấp cơ sở để so sánh công ty bạn với những công ty khác.

đầu tư giá trị - vJs7Y8SpRfy9sv4CRJX63rjCU5mS7JwxdVnTPltsD9LyeLWHCb7qBI81IWZF29K5yXwfi 859WEu5vPrj5ddE94IBrmF7zg A 42IUDRDh Ai Raln9sSjvjxzawJWpN MTpAGbfKHaooLHqEyNq7nHqz x7iNX4U dejhbzEFYa43bmCzGJoCT29RXP T nqFsapocnyQeJ6jMfein3oOJQkElCW00lxyOLx6uz9NiPNbAXKH3K3xNeEl2RjkfoxxzoRnZUgjXjIZwdmvUkgPl9QAu5ZTP1ked1Z4 PmJItZnFZrP9IRCffVod9HsA1zl9cnDZXfaJv1m1Pq9oelTKsNuZhWxLwneY7pVMRYJkpO8hq TVicj0ThVdjg4eda zVdV7VDaQZwMaujoEDM4lB2 fWL8LHh7ieB tuaxa5 kaB a x3c3Av GilydFALqD6qjSz Vau14gqQSWK1eZutuOBLJnY8xi9KjS ecXlHH7MDPvv5NhdlaTWQ rH8FIicZI UrLC6z0Car41Bi0fQPkCU50PDRAFACBoE9Et5zQnscb9fSDFwTjT26906jEb x1sd0HTYWKnt9U1B9wRtOrFGQ0qqZp8RfYbD Dc1vT335EAvagmAe 0bVhrdKgJne95ltHFZkTcyeLGtidAIsxNmG s550 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Định Vị - Cuộc Chiến Giành Tâm Trí Khách Hàng. Tác giả: Jack Trout - Al Ries.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức về định vị, cuốn sách 'Positioning' của hai tác giả Jack Trout và Al Ries là một lời khuyên tốt.

2.3 Giai đoạn thứ ba: Phát triển chiến thuật

2.3.1 Mô hình Kim Tự Tháp trong quá trình lập kế hoạch marketing

Chiến lược mô hình Kim Tự Tháp được đề xuất bởi Tim Berry. Mô hình này giả định rằng chiến lược được xây dựng trên những chiến thuật và các chương trình marketing cụ thể. Các chương trình hoạt động với ngân sách, trách nhiệm được xác định rõ với thời hạn và kết quả có thể đo lường.

đầu tư giá trị - vnyJPq2Gw7FevTo9tWfCGsq6 nzal2gFKP5oUR0JBtrYLSHFII1tUPVNnI2utRZKDQvk7Be5vtUEfA8sF06HPR2mqcwlar9QJgVFHyt6w3qHvW4tMof474UDCaGxo19a5sW7H99GWwSg8ycikVYMV9NZAPV9OrCtLz9cqaFOoGBdwwC2gnRuCvyF1OPorLDGnYNIFqV5IosaY8p6384OoHqDZZXsI3goKKZ7NkZAeJXT8PVVkE MOS9YaeQEEoAeec6IE1y6Jtqsb4CJQmBI9bR5zFIH2O9zmd3IrcEtBPl8cmt4LoM02n eWcYIxO8qcsqA 71yfE8jYD1Ms9gP6WbvMcpWYAhCda7A1rg9 yaz 2NPlls0qP1STqOJ9hxyvsa63wxuPFHI3g5AjaAOBzn1zP9dMI22fDtTQry7MJD5h9C64udOpPJ1FlosWqXHptaa j1V96eU46beBhd6Umlvp9X4t PCKJZRSWMve6 boPAJ0T1uECzC06DKIRW9tkOycD59069LDoCev r l01 jGtsX9Ph8Yb YAEzfsVNRHwWUiLUju TBEJ3mFw25UALEYUawQGwkiNwUB 8o BasvaHPDPPh4P 013eaevbwc0fcamUa6ph qRtAJyGatgdvd4dPhdtLCT h7SGZeetJ1GJJFmi w650 h499 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Chiến lược marketing theo mô hình Kim Tự Tháp - Tim Berry.

2.3.2 Áp dụng Marketing Mix

Marketing Mix (marketing hỗn hợp) là một khái niệm cơ bản và quan trọng trong marketing. Đây là tập hợp các công cụ marketing được doanh nghiệp sử dụng để đạt được mục đích trong thị trường mục tiêu. Đó là về việc đưa đúng sản phẩm vào đúng nơi, vào đúng thời điểm và đúng mức giá cả.

đầu tư giá trị - vGRzJgMCLps1P0IvjNvijR1K9SiL5Rg g6aohSbxy hgKVM9MF0NQD2CM1GxJsuyaPv83KMc7mM Sx1KzszuxDRiVToWQl7R2twYFxpWAXeLPsccpsOJPi tepCWJSDhHl7Jpt6D4lf F9RdLu2QNxcM36YqVFL3RVbWyNt0EPW6jgajDiFaDUKXVHcBfSPICkjbVKC 5PIxb5CooCt9kiLCEo06RkRWiAdA51xD8Forwzpo612B41ngMddxs6EIjBkRfPiHzP MVKYtsR08vfAAYOAruohZB9s8Pm i2VFfZea5Su JrHmakrc0EFlnXt9OE6JYPh3i9bpj6NQsH4 ROCm RRIWR503ue9fzXuYreDEAZzYKcI1spuLQnlRehgQGkDRGQafRqQ0gJRzHhDxZkAjQv6SL7DuVeFzMxQR7tSKy8svwyYf1X7aNWaERyl49cdMf1N6WtMucMXjGBk6pzJRPKyqTpsQ3elUqkKRb92WGbAUNj aRt5F 7aCPnrQALGspnix W8WHSuJ8WgyJA4jEf8ojAz2KoAVplHtsoCt6z4fxPK4lYS1nn7jSmtEVAv52AT52rf9PCq7KVEKyGIH3VZrcxjTuHZ6D2CZMckdHaxxoRTiGMtoHy2NX2UWbKO2Kr8Bq33RL3OAY4FY96VHkzU w650 h419 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Marketing Mix 4Ps.

Sử dụng mô hình 4Ps là cách tuyệt vời để bạn xem xét lựa chọn những chiến thuật và các chương trình marketing phù hợp với chiến lược và thị trường mục tiêu.

2.3.3 Thông tin về tài chính

Phần tài chính của kế hoạch marketing cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài chính của công ty vì nó liên quan đến các hoạt động marketing.

Các thông tin được đề cập trong phần này bao gồm xác định điểm hòa vốn, dự đoán doanh thu dự đoán chi phí.

 • Xác định điểm hòa vốn: Thời điểm mà công ty bắt đầu tạo ra lợi nhuận.
  (Đọc thêm bài viết của Susan Ward trên The Balance Small Business để hiểu thêm về phân tích hòa vốn)
 • Dự báo doanh thu: Là mức doanh thu mà công ty dự kiến ​​đạt được dựa trên kế hoạch marketing được chọn. Dự báo doanh thu không phải cơ sở để quyết định số tiền cần chi cho marketing. Thay vào đó, nó là kết quả của một kế hoạch marketing giả định có căn cứ.
 • Dự báo chi phí cho marketing. Tổng chi phí/ngân sách là một số tiền có thể được sử dụng để duy trì các hoạt động dựa trên mục tiêu của kế hoạch marketing. Dự báo sẽ cung cấp các chỉ số cần thiết cho việc điều chỉnh chi phí để thực hiện đúng kế hoạch marketing.

2.4 Giai đoạn thứ tư: Đo lường

Giai đoạn cuối cùng của quá trình lập kế hoạch marketing nhằm vạch ra những gì công ty của bạn sẽ làm để thực hiện kế hoạch.

Giai đoạn này chỉ ra cách đánh giá hiệu quả của các nỗ lực marketing. Hiện nay, các công ty thường đặt KPI cho mỗi công việc trước khi bắt đầu triển khai.

đầu tư giá trị - FsrZk8TGda6LEbfu6Mpb31GhXczq99dcSeesVBzctGlVwPBqkDkdBazH3JccMmFOQmNxuJJSqvENpSxh29cVPlb5m6K214Mk33lBNkhX8XZpRv7I4Z57Fu 7RH2TzLbAoMl5TLD5 c6iIQbKXy5eoNFO7bvdTWrec0u MQHoSJApEvZHSd PxhGXh1nSsiQROyxGXXkiwxwCXDXCqwotZwCGhKETqVyaBtblE aaaE1R J5XKvHui2OWxH5U Ax7RWBkZCjEdO2l9Dmpl5CzUIJug7Ub GHDZ3HbdFF 161vCZcNQU3fdnfYWWNxAhRD2YPTaDbrv 4L3JTwSaj MZ7jQ3F8AZdKCdj6Y9c1U6RcydAe28fHgtNPhg4FH2YAwxRRSJKMsDva0TYQT4o9F5alt0G UBl61352xaFDAsV6dx91utMUiZsAGkryGJvQ6hX3UZqezytRkzw9OUdb9trHx1M8VH2 2dgKwTDO4ayvMEbB66P8kVs54qodxDpQDx6lYTyc7ZEuyokLPeoQFbtewgggFVPgIsMxKYpGhPU8hkTjJze8y1rRyNUz0IazBQQ0TOMOu29lBaQtAahvs8qMKqnCuMsRwQI2hxqvsl7d9aRLAerD32YZmMpHc29hdN8wGtkk47pHhA7SDGyzmj1hz5Qfecb w573 h301 no - Marketing Planning Process: Nền tảng cho nỗ lực marketing thành công

Ví dụ minh họa về đo lường hiệu quả trong quá trình lập kế hoạch marketing. Nguồn ảnh: Conversion Việt Nam.

Đo lường cũng giúp bạn dễ dàng theo dõi và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch thông qua kiểm soát. Nói cách khác, giai đoạn này của kế hoạch là tất cả về số liệu, kết quả và thời hạn.

Kết luận

Mọi kết quả tuyệt vời đều đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Quá trình lập kế hoạch marketing là luôn cần thiết với tất cả doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô và ngành nghề.

Bạn luôn cần đặt ra một số câu hỏi trước khi lập một kế hoạch marketing. Và 4 giai đoạn chính của quá trình sẽ lần lượt đem lại lời giải đáp chi tiết cho từng câu hỏi của bạn.

4 giai đoạn chính của quá trình lập kế hoạch marketing bao gồm:

 • Giai đoạn 1: Phân tích tình hình
 • Giai đoạn 2: Xây dựng chiến lược
 • Giai đoạn 3: Phát triển chiến thuật
 • Giai đoạn 4: Đo lường

Bạn có đang thực hiện một quá trình lập kế hoạch marketing toàn diện?

*Nguồn: PhamDinhQuan

Source: Brandsvietnam.com