Microsoft vừa mới tiết lộ kế hoạch thay đổi icon mới cho bộ phần mềm Office của mình, đây là lần thay đổi duy nhất kể từ năm 2013 đến nay. Bộ phần mềm Office đã từng được thay đổi icon từ các năm 2003, 2007, 2010 và 2013.

Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới

Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới

04/12/2018

Microsoft vừa mới tiết lộ kế hoạch thay đổi icon mới cho bộ phần mềm Office của mình, đây là lần thay đổi duy nhất kể từ năm 2013 đến nay. Bộ phần mềm Office đã từng được thay đổi icon từ các năm 2003, 2007, 2010 và 2013.

microsoft office - Microsoft Office chuan bi thay doi icon moi - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới
microsoft office - SR LOGO 60 - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới

SR Vietnam | Business News & Business Solutions

Icon của bộ phần mềm Office năm 2013 có thiết kế đơn giản, giống như những cuốn bìa vở mở ra. Với biểu tượng chữ cái đầu tiên tương ứng với mỗi phần mềm bên ngoài, còn bên trong là mô phỏng đơn giản. Ví dụ như Word sẽ là những dòng kẻ ngang, Exel là các hàng và cột, PowerPoint là biểu đồ trình diễn.

Các icon mới trông có vẻ hiện đại hơn và nhiều màu sắc hơn. Chúng ta vẫn có thể thấy chữ cái biểu tượng của từng phần mềm Office, nhưng nằm lệch một phần ra bên ngoài. Phần còn lại của icon cũng được thiết kế riêng để làm nổi bật lên từng phần mềm.

microsoft office - BkvObh4dm0RERZzNMyUWJfSVhWvz4jKktofQCn6OZ0WdxLbwE5t3bm5y8vj IUl8q5SNwyZIGDnBjAMWYiwKq8lXDj3Ho u5DuVIGqENHDT D 3nk1AilbOSKI aGHin8eAx5nYBpkWulHxciIBSiwEw0dDcKU43 YMztD 0P7kV3l DPwrxc SnNyyPAwMGzpca2E6KTuvRdUiyKA6yJRP3J5SQ2JcH6aLDcGUB3CsJoBeWoervjO0 o0JlezA5n3pdNxEJ0UW79BVFG9QcMhaw2cyrIIFthgO2W4HJUo1KIMB 42VIYuOOOxDir8O6fIoEFW8wREg1bCQsJ0XCiwSH XD5gDvYRYcnWLckEGnQw6dByz IjDNqqXfCQPgaxrEliIL39tFzlOFZI7KkaEOI3p phd8cEsDErofm9vL4dkaTah9nPR33yNKeM68 D5rH1TTPR8hkEdKOc3arf1Fhdx5KzixWcZbXu8mfgtEuBVibcotRZCJW7TFJ ZQKPYwLNf nBIo8ZjMFszosiN9MzNHietV1npaxoFbQk4aiunRViuk4SQwZUQU LCtsEM2BPdVGwe4KVCF7x5GAGQTKf388IONF0vuisebTC DerL5sE0JdLqkv9TWdios5qsK8duxmk zQNTR43EE6uKaw24p9CUHM 7f2PZhtmUdv2njygDm4XmLflyhxXPDLdEzv56LE2rvDlZ g1A w660 h153 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới

Chúng ta có thể thấy các icon này được sử dụng màu sắc bắt mắt hơn. Ví dụ như World không chỉ là một màu xanh dương cơ bản, mà bao gồm cả nhiều sắc độ khác nhau của màu xanh dương.

microsoft office - no1H5ODd0D4NU8DAvEWzpUxER xFJxE7O4eNaP vLNCrNCY9EO4aG4oUnvFsyasqVsR0xYgCGDV GccyMFSsz0w2sAQCxbhNVCV1zc6S7QvmR2BxQ27qfIVebUh82v5ojnlSMUS0 scVfmpqsMqO9rOq6iLCasm71O23PzRRrFXuqcXtqhPPuvic8sl3m9TzTLIPo2zi7HRrHeAZ96tr1XF4IH5qbwJSc CsaAZW773W5PCEYUXtWTuDK0qhz50me1YE8EIPGgTENbCxVuPxYTqGemzhNNUhAnkG5IaczLvYVJ9uxxeldAek 8eh82dYosqwcLu seGSQ2RCsDrUDQLIE11k j19NPf751XNZn84y39zmQ vRM5iJW7Q7gnzmI3Nw9jh ldrXvSyMB3cr8IKD3027YlBYYIUrBYu  zFKBuYRGPJpdByzxkZmpVeR0fPA4MquIYmdu7p4lJBGHrFWntYsjXbKpQybvPP53AUkP0lXyyqoj4D4tYCvHd 5buZo9y440lDPygzqAaAmudvqDH1y poIs qk0YIr8jqSQVer4YIP2MEgWWo6 2sEw9GSbRlprKI9tjb3SlL9q5cM3oEtVp7TdGPwe Q7p0Kx ITGHqa5riq0hWbJuhDJu5FomWsTfp n1VZM6psElboAkaTexkYec91HrEM YmDXkBNH hZxLHV9nTEmeQzWkuQL3UWQQuMuH2VvA w660 h371 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới
microsoft office - Jh2ATOqHHkaDjZeI 7e5aC8bQtzO5eeGV6P1FADCkPpPF9 SKxid6GqH8ANAWdIrW8ee61 FYCzpm0l xgEEdLkMWAJJURfFI2e6G 9ya IgJh BL9B8ac5bQKUHivkbnAbvzdqxTfEseu6TNKWRCCtCnqZpR4u9T7wDRtLZbJIfP QnnMx5F2ZfafQRDhZ3pftCPA01V8oehH0LxCkqIYD5B0W0FexMNsfgeYtYoRw7nKFKIU7gpIPdfNNjkF1O9dW9 99BuwZP0LZ2oRZNqWOf1ZqROWtVzUR4mZw183huIJNxt7ku028W0thSf0YIL0F5HvTQNZoIP 7WbuhFtCoQz rp2sDJVREHY6HqUAcDZsEbxsaQn6Q61t9Z5Axh8F3ZdEr63PSBiuhaG5Dt5wHO9yJQsvc1 segpk6Fu0MHUSEMno fpxEDywZ33PYdwBpGp88YtLOiqD4BoDVUREm3yAm41hXZxGdWJDReu zDXcAYmO8ALxvsskGhCe9AKjoiNpl8SVDGaQoT8Mq7GcQFaSICnKpIEOmWG9SOf1rk3DnB5qYn0xh1KJS5LmeEuPNl1lbQFOrsyqLV oMwMtMg3G5DMuIAIHjf2CZTPZpgd3Oo3jhiKewXvKEiFppjoWNEYDvPHxDYcSAv8AurjjihfkskxFg9YL r3QGJjP3UNZm XhyrNUKqaLfIgvitsKiHtEcqaTgXlbTVZA w660 h371 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới
microsoft office - mT0HEM0kCgsI8aKRE1nixAJ7S pt8p2uZIpR7e7r4M49dZmWeLwoakWPL8E9Cl9yD Sb2EEEvYd qIzlXT0We Ac9t4LxCjJA5xElv80 XmOBB4eW7GJd1RMmv jm4kgKlI21HS16SeKqL 1QsIj RjJf3H12ce2szsMvYNOblAnmUGBHS1tnZu4BBpRHmyyz2UGfU P NeLW u4FyBxun3HdY1E FCI3jJfnETPaOdF3KhTTOVLFUkqyyXevrFkKhLEVj40iIT7UIfjpuIXsNX f5PsNHYuw8RwPCixMANjGGpukH2MFE13kuRyPfoeSW79tLi0W7JkpuyCuD89DgNghO0yCsMD8Ap dulgOe r9gy0F7qFgCgij2GE 3XnzKq8n5s0 dHH6xzOp7IuJy32yzxGCl4pj0FWcKTfmuMSHWSugX16IV3GZdVUmP  XQ4Bpg3JkETk4cN318uIapI81fqzAvb2dh3qDPD9bcUnJnuMzjzDDm07qhqWo goFIS39Pk412 3EbYmiHQ1f63FSZAVg1IgDQALC6K2Klj7maL0K 660aD5i3L oe4vaxIADpYSRl3EeMKa7JVvnQ6LwDoQE4gSZxIs LwFgG5KFfggQQo1 BzEStrmPaBnRdBfuppVUxUCn YLmrVAo Y4Lb8ACUeEZU0M7m1YqxEkXeaU a9v igNhizPZOuSsG9fDpq2zDQbo0fkgA w660 h371 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới
microsoft office - 1y6kkBbN iY41FA5LRW HNRHuGbUD4L7WjohFzxLrHZZ1FHy QBmT5P522ym2yup74wVqQUzqStDckXFznlCTzKICrSBZzUno bL62cP ZqtVAjbI2sKRQpFgl6dcDgyesQXHqSCIhFHxYyLUpBGBgiB9uF4icfXatnW0KntRtzy z8UOH3ECvMWuLmlru5C jUEdrf 0W4GCyB560lqCmKWqGYvUo2MJPi4ImbqGwmoFeGbK4V Tiyamwv0hsGVA480Zcz5TgD 1z5xZUUJpvX2qTeDnNeLyIqdZBw3KycjvkYrxO5BkwA3rre1quYcqK62Ed88B31WpMogEtrQyRSQtXVT3mpF7V5aw0gU9L8Xxiv08xFylGsAXIZpQiGAjOjjCFJlsKp7LDOkCXgs0Mf7dWDaRxFJB15MIhwVo6F9SnyT7sknWNasduRdw8jlwfVQvXTRuHFFianEZ4w8MwkKkm986kXS weFthTY8bhIJqGbhARyWFMIDo7WNh1yEATMJMAFo17aBSAzyLOciTFSN Zgo68CC4lLvXOZBjDZLWBoLVK dcUwmtyf98kQPnEwkn6WcvAfuZSkUwrXdRspKRJJmRBr6BN0ko 4yN8H5kNpt292VYa27flKICN6Qg k 4txOIjbEoKDj8ctESb XNiLcEWRM5Wj0aG8kLF4e83QUAmo 22icTQ AIsjX7I FKWgg4qf7cMaDg w660 h371 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới
microsoft office - PPwUryMmpMCqLvp qUjQOjPg6 Wp0M2C7kNJAUYj NFISkzSJvFwMqMg IFb7hPHKKgIui9bBCPhIuXb3x rucYorjaEEl80nK7xx6lyKEqYHhViBWWPQhBpgN0mgUklT591whiqtdn4hiFPKqmiYv1r0qRJKIz TKY2YjluWqNXnHI48jD0hOdHfUUZlbjTW6S0QTZLMwqI1tDmWgrJZV6gbe3iR6WIQ3VzpsKuOV3dGfG8FN4sgkSvETuqZ2dICmyy cZCqGzZ9WYFbo6RM5d6iWd5MhzlJTVbm0GqvdeaAmtDPmQcOHPL4SAlfF9Te9JBbdfWY y5ks9p2OAxwX25GkUK629q4ZjE10h  fRiAsCfxBzzcpBgCeDXvk7XFVaSxQ7wJLmvOU8 lwOt0FXPLlu0E5jY1oPU1 3RUPYE88rZqxP1Cg6YP2VsBcF6tpKHs yk0iz0YwktiRdFCOyXbffMKdVv elPmONpjIMUQTHbOiIbCoCQ3EBTCuqJRYJo4mbnouJkA7WZSOuPbtGy4WzeYtbY18eIof0U3u tNi1zhlYb7wmMiIHNGc9zqke6lJnjpPMU0K4li3pmFqJYP27P u7rWkaBGR1uSFnmFsZdp3MTFSCV7jlXFD kK9jr8rmkVr2mRvX0qx3zYl7EcT9p8yxD9kPY1OsaWK6AAQFLqo4Mw3cH1X08uC E4ze6pJZafMTyxlzqUA w660 h371 no - Microsoft Office chuẩn bị thay đổi icon mới

Theo dự đoán, Microsoft sẽ ra mắt các icon mới này trong một vài tháng tới.

TVD / neowin
* Nguồn: Trí thức trẻ

Source: Brandsvietnam.com