Mỹ đứng đầu với 23,89% tổng GDP toàn cầu, theo sau đó là Trung Quốc chiếm 15,86%.

Nền kinh tế 86.000 tỷ USD của thế giới được đóng góp bởi những ai?

Source: Ndh.vn