nghiên cứu thị trường - MI Trans - Nghiên cứu Thị trường

Sơ Lược

SR chuyên cung cấp các báo cáo nghiên cứu và dịch vụ tư vấn kinh doanh đa lĩnh vực. Quá trình nghiên cứu của chúng tôi được phân tích dựa trên sự tương tác để thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Chúng tôi cam kết mang những giải pháp thực tiễn và chuyên sâu nhằm giúp khách hàng có những thông tin quan trọng để đưa ra quyết định mang tính chiến lược và khả thi

Dịch Vụ

Chức Năng

Nghiên cứu định tính

Kết hợp phỏng vấn chuyên sâu và phỏng vấn nhóm

Phỏng vấn đa thế hệ

Quan sát hành vi mua sắm

Tìm hiểu chuyên sâu về văn hóa

Diễn đàn trực tuyến

Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu Thói quen & Hành vi của người tiêu dùng

Nghiên cứu Ý tưởng/ Sản phẩm mới

Đo lường sức mạnh thương hiệu

Nghiên cứu hành vi mua sắm

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

Báo cáo nghiên cứu các phương pháp

Các xu hướng và hành vi tiêu dùng

Cơ hội thị trường & các tác nhân mới nhất

Định vị thương hiệu & SWOT

Thị phần & cạnh tranh

Quy mô thị trường & Dự báo

Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh

Xây dựng giải pháp Tiếp thị

Phát triển chiến dịch truyền thông

Hoạch định kênh phân phối

Triển khai thực hiện kế hoạch

Phân tích, đánh giá và báo cáo