Thứ tự trên bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới và mức học phí của những ngôi trường này không hề tỷ lệ thuận với nhau. Điểm chung duy nhất là mức học phí ở đây rất cao!

Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

class="img-note-sr">

Đại học Harvard, Mỹ

Đại học: 45.278 USD (hơn 1 tỉ đồng).

Sau đại học: 41.832 USD (khoảng 957 triệu đồng) cho năm nhất và năm hai; 10.876 USD (khoảng 249 triệu đồng) cho năm ba và năm tư.

Toàn bộ chi phí cho nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ được nhà trường đài thọ, bao gồm cả sinh hoạt phí.

đầu tư giá trị - photo 1 15323180433132028601179 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Oxford, Anh

Mức học phí khoảng 9 nghìn bảng (khoảng 271 triệu đồng) đối với sinh viên Anh và các nước EU.

Từ 15,3 nghìn đến 22,5 nghìn USD đối với sinh viên các nước khác (khoảng 350 đến 514 triệu đồng).

đầu tư giá trị - photo 1 15323180461612097504828 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Stanford, Mỹ

Khoản tiền hàng năm mà sinh viên hệ đại học cần đóng khoảng 47.331 USD (hơn 1 tỷ VND).

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ

Đại học: 46.704 USD (hơn 1 tỷ VND).

Sau đại học: 38.660 USD (gần 900 triệu đồng).

đầu tư giá trị - photo 2 15323180461631714144315 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Cambridge, Anh 

Đại học Khoa học máy tính, Quản lý: 9.000 bảng với sinh viên Anh và EU (khoảng 270 triệu đồng); 24.069 bảng với sinh viên quốc tế (724 triệu đồng).

Toán: 9.000 bảng với sinh viên Anh và EU; 17.640 bảng với sinh viên quốc tế (khoảng 530 triệu đồng).

Lịch sử: 9.000 bảng với sinh viên Anh và EU; 15.816 bảng với sinh viên quốc tế (khoảng 476 triệu đồng).

đầu tư giá trị - photo 3 15323180461641158891942 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Princeton, Mỹ

Mức học phí tại đây là 41.820 USD (khoảng 960 triệu đồng). Tính thêm các khoản phí ăn ở, mỗi năm, sinh viên đóng khoảng 58.965 USD (khoảng 1.3 tỷ đồng).

đầu tư giá trị - photo 4 1532318046166275073884 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Viện Công nghệ California, Mỹ

Mức học phí cho hệ đại học của trường danh giá này là 45.846 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

đầu tư giá trị - photo 5 1532318046167388048245 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Hoàng gia London, Anh

Mức học phí dành cho sinh viên Anh và các nước EU là 9 nghìn bảng (khoảng 270 triệu đồng).

Sinh viên ngoài EU phải đóng 39.265 USD mỗi năm (khoảng 905 triệu đồng).

đầu tư giá trị - photo 6 15323180461692012378774 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Đại học Chicago, Mỹ

Học phí của trường tư thục này khá cao: 50.997 USD (gần 1.2 tỷ đồng).

đầu tư giá trị - photo 7 1532318046170878535195 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ (MIT)

Mức học phí cho 9 tháng học tại đây là 46.704 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Sinh viên phải đóng thêm khoảng 13.730 USD phí ăn ở (khoảng 316 triệu đồng) và 2.816 USD tiền tài liệu (khoảng 64 triệu đồng).

đầu tư giá trị - photo 8 1532318046172289856283 - Nhắc đến Harvard, Stanford là nhắc đến học bổng, nhưng bạn có biết học phí ở đây cao như thế nào khi học tự túc không?

Theo Xoài

Trí thức trẻ

Source: TTVN