Đằng sau tên gọi của những thương hiệu nổi tiếng như Google, Pepsi...là nhiều câu chuyện thú vị.

Tên thương hiệu là một trong những cách quan trọng nhất để tạo ấn tượng đầu tiên cho khách hàng. Các công ty thường lựa chọn tên thương hiệu dựa trên những tiêu chí như ngắn gọn, lôi cuốn, đáng nhớ và không phức tạp.

Trong một số trường hợp, thậm chí, các công ty sẽ phát minh ra một ngôn ngữ hoàn toàn mới, như Google, Venmo và Twitter. Đối với một số thương hiệu khác, nguồn gốc thương hiệu gắn với những câu chuyện “điên rồ”.

Pepsi được đặt tên theo thuật ngữ y tế về chứng khó tiêu

Theo trang web Pepsi, ban đầu, nhà sáng lập công ty, Caleb Davis Bradham, muốn trở thành bác sĩ, tuy nhiên, vấn đề gia đình khiến ông phải rời trường y và trở thành dược sĩ.

google, pepsi - AxxifPE7qIvZ58fncQzNCPAoW 2fplLh3ushEteNuz5rCdE12OGrVvfndFQss9pcvM7lz8docgzv ldB25W26Q UYaehtchv89ahAwQ4tT6sbj3VGu2GGYoRNPRLJ2goeokbDdVM MPb drVmWv7C0lvbtZ8es6DvuCJFBq25Pvd9JfUAPzQONvCWP 6Pzk6PzbeH7sMG4dwcI9zUThSE1zin3pXptxHOh rhjEoeTIz8p9oBNVWrzFepseN6sKjFuL8DPxlleJQBGhKOjRzxmqw0804bxevXG5wW7c9BSPbkPvr8Z4w GxrtsAzQh27 Fn5EI nzOMeJjicxBJelm Z46UYAGKuqGhx0wPfttRHLsUKJX3QZJTvDvuVKZ4XA4RFm9QCVouT4rB0ixXCxKTgvBY5SP5EZfkhTY404vYPVRRi sr9x MNvq NXU1ZIvv9A6oZCx3uyRfvvvo7ZnDhY3mZv39ntcSehCgHrNVmw1NCz0HlRMdlFK0coWDbEx68O1gZQK Pm 0ebw6mT W7HGpfa82XhdR100UYiAeg1PQXSg3tSIG9DFz83VYFkRFQ34UHhwRKFCxmkouAywdqndE0O4yRiA0vDaKWIp76iAJlLEWk VHpKm1BhbtSqeb8WtEuTY6YpBdb3Q sngwmcHFFzOPmHLTFXTQNuVLEAODUaDZMCxuUylCK7 oCmmO0yVnQfrJW1D9q9kJ4zNx s920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

Phát minh đầu tiên của ông được gọi là “Đồ uống của Brad”, làm từ hỗn hợp đường, caramel, dầu canh và hạt nhục đậu khấu. 3 năm sau, với niềm tin “Đồ uống của Brad” hỗ trợ tiêu hóa, ông đổi tên sản phẩm thành “Pepsi-Cola”, xuất phát từ thuật ngữ y tế về chứng khó tiêu.

Panera là sự kết hợp giữa “bánh mì” và “thời gian”

Theo trang Facebook của Panera, tên thương hiệu bánh sandwich này “có nguồn gốc Latin và Tây Ban Nha”.

google, pepsi - 77VNeXf82CDiKPZ5g6s80Az32oeVvO98iSRboYjuAQ 8oIyVxhAq8wDOqJmABbA5TSKH92Xg7rpDi0MUJBJ09RnpveVk79DM4lw8IL2PfuAtEACZQFlKI1fv du80aJDIf h6H9liWHcTxjxX3A3MczzXpFvP777TImG 84mfM6wpMvRDe farWTJNMvVDlPKy1OJaqGYbNQ3hQXryr0XPQAZFcOGWKZkmHfmL3 Upcco07AcuTtuMLTBM 5bPCBezJEsjxe0mz6fma9 oNZ8CYZ9JG6PlIQ26CzdNRJGQTgYK2Djh8nIhGjKOAhQ5DA9pfxilRch9N2OaVLI E EjTFqAghizM I0MaAao7ji1AYKWW5JIFZlWw0ouyHRnygjQxPmSEOlXvNrG4TxrBzVrbPr26PzB2rZbRyAcmgbYoQY 6RxCnE3sjIJGGFsA7D7garKevkUV HjyWnfYKmdHR W25WyGTyiq w 5ErHJQLnLzcRF3PFqgVN96RwFHOCligIzfsn tuHEMtQkGK8nzhA41UhSEVbIRfudHX52O223U3dHBhGTb2IjrNsWqj9VmTrfRo 3r fGLKSl1KU15mBgKwaVEVh5ol4GuVZ Ql1ZoCUg WZynhpvg1z5mFLar3M5qlj24jQMxlzlUQ0RqxlyR3w3 ABMbByKrvvw IeVxXD8Gg5DzQ5aeqglvzRPr mx wyr9OzUIuiVcIXp w564 h376 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Time.

Trong tiếng Tây Ban Nha, “pan” có nghĩa là bánh mỳ và “era” là tuổi hoặc thời gian. Vì vậy, khi đặt cạnh nhau, Panera mang nghĩa “tuổi của bánh mỳ”.

Ron Shaich, nhà sáng lập Panera, nói với tờ Fortune rằng tên thương hiệu xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là giỏ đựng bánh mỳ.

Google ra đời từ một lỗi đánh máy

Tên Google xuất phát từ một buổi học tại Đại học Stanford. Nhà sáng lập Larry Page đưa ra ý tưởng về một trang web và các sinh viên đặt tên gọi cho nó.

google, pepsi - JDkbHEAlVtDAtGbXTbYURABqAGoyiBbirN 1cCVBbO3hAL HTvHfQurRqQQ6ltc8LlEwAwave8jQGZFy93E97UPHNu5GWpp138 Z66SFEF80dmdZJmB WGG9hZ8KIBUZW7LrQ0Qm2vM0B8fx7O26CHrxare5G82YUXCK208AdmNq4DfHyVyh KdDPIhO O U7tWcQzyByvEg1xGaS6TSzQXlrBgNToT s6mMjMd4sLspkuTCTfzetmqEPqzzhE3WYvr2Oqe8upresNylgZxuX6qgxtSqrTUSNMx4KUwcDqNzt14mWT8E9xDmm8ZD2CumDdVRcSRfKD Eo3lbBJyt 2JRucO8qXe8p6Qyrkvu pyNkC7et7WoSbrN81tzKS0AI sTIP7J2fbND396N9pcCfd8KuPcdmjGsrPyCKopzzt2LnjBQ12WQAfX7NK4dCgXGzXmQ6ORIYlReLTjHo 2lcpW62c5n gp5sKvtsIFeq7Ih 0vj5J516SL7vy Rw6B4VBZdfW ll6TQy8PCoICYpQcf3es9R7UMP89zvwF7zAwnT 0Ke4i3eZd6PMav jMk2beOVjz9hTuLHKzTkDNcYrjyUUmOlwczGOieRCAa2DijvVI xWg6fEgRjWHKshBj0wx0f10htuyJsSs7Ha5wZQagH4RcXpAIQTUCBOcr85uBFo51n65R zMCZJcyrNMm4Ip0burMtybMIv qratvbU w1200 h800 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: The Verge.

Một trong những gợi ý tên đầu tiên là “Googolplex”. Googolplex là một số nguyên có giá trị bằng 10googol, có nghĩa là có 10100 số 0 sau số 1. Tuy nhiên, một sinh viên vô tình viết sai, sau đó, Page đăng ký công ty với tên “Google”.

McDonald's được đặt theo tên của 2 anh em điều hành một nhà hàng burger

Khi Raymond Kroc, nhà sáng lập McDonald's, là một nhân viên bán máy làm sữa, ông lần đầu tiên gặp anh em Dick và Mac McDonald. 2 người quản lý một nhà hàng burger ở San Bernardino, California.

google, pepsi - mjO5hy 0pBBfbwNDsP8fIG6LJ8SHonyQ Eb8GhkUMVDu8 Y5eZdVJ5tXHSyitN64wBFWJ iM wVEhbeK vQemW5YXaD7Q3RK 8QnPK6OmT3cVUFZdzX59vVamxae4w5A 3TEHEpn3UpT3ycWohW75LV1H9ZKfjdsE3Kqu9L5ilwOwZEA9ztFmC3UUXK2HF9XVaRvEaFfy ensNhBN N6Sji7CiaYUt8BM6cGvStuaQ InAxnpzVk2JHcx73M0rbO8qpLCgeZSP3n EuZ5sGsYExqneMtXJA TqwpboJCITDdAt1VYcT80xjoPVBsi59WEl4LAyOUUlFzm3GDLIgTzN0LzYgH gyB gGEHe wgNOFs0AGUG24BYnqzA3RrxL3GF asTxkIuPFePvFL Z7WMFCj9iiKvQumvs Aq00GGxaWeF4nWViUz QFzcQ2mdHy 90nY22iz1bAomho2sDtQWH1w1Dczp HE2ULWgNAKr1MBgJaV3D6suNmWK1GGttZEadYbVCusHAP6S73Gl BsVrXdJT0TzzHeeNS47O26POZGQYZ0IDwS0kjIeob4VnZzQpDEEWZvO0VHWlIWoW1LN87Z91HUtoQo1OrKZZX8jBrElhWAGfwHJCd 5VHjyF31PmjBg9P5qvjQ7OejDPufyazialMt IQkmkertOfrS1I7NsdrO7 KGYXbzrgbO4xj753kPAh4fjkA5GRQ3JFo w438 h292 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Money.

Theo Money, anh em nhà McDonald đã mua lại những chiếc máy trộn đa năng của Kroc. Kroc ấn tượng với nhà hàng burger của họ đến nỗi ông muốn trở thành nhân viên và mở các cửa hàng nhượng quyền thương mại trên khắp nước Mỹ. Vài năm sau, ông đã mua lại tên thương hiệu McDonald's.

Adidas không phải từ viết tắt “All Day I Dream About Soccer” (Cả ngày tôi đều mơ về bóng đá)

google, pepsi - Gyd70AUvAD AUSr2vdyyo9kJQM1w8IqLy8Iau0ZWRq2Iq13j H3Qkcl0UmP1W9wfBYf vfHNiYTPpUl6YEMznhoL YV8hSj6LGfK8dvxviPPzAwgHLGM8CDMobAzGWa01GmXoXQI9F VapB9tIFXP9Fb8gwCTu5iuQ9cClCugZXb O1XySWwemBvITghNgSuoDghPMCG2A782163i37NsCXbXMq sh2Ll5f02Yjp1zgTTBra10Sl8y0fcfUh9 gFFMOvuMFwHAaEdEL8pzF 29nRgWLZze3oATLOnKJgzINhBuqxst3QVGTz8Q7PaW3xz1cNsyxwN iswBliRk6ta3e2ez8sk DxTegc8AktO 1mDsX7Rd3 39AxXCw G0h8oBU9uztWKWPhkycY2 CPtbaVB4p WWaBVpsWUSHKa1U QIQsOCafDkLkoOSls07bfGzt8SiI8SKHLB3SkcToHDQ2sqr66djO2RXH5fOc3IPiGseHQBTyZrc6yjapirZhDf1mXBEzgcitSv3U HAgATM2CFHkqij PPI071inTnzzApvlVH7dc2m8Z83yS7bF1oTaOz0 gLfgweTr3GVabCN1quZM8Qm5ZBsmeRmWOc0WJsJuT7LM3YZvGdArgsRQ0qWSYVlzvv56U9xL3UbggxV9J LLAaNCeurbsrtOfyr6OXGfeamScvyGWvqecQ5y03Ai3 EE Fs01eeP4 GwcKw w650 h313 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

Nếu bạn, giống như tôi, nghĩ Adidas là tên viết tắt của “All day I dream about soccer” thì bạn đã nhầm. Hóa ra, thương hiệu may mặc thể thao này được đặt theo tên của nhà sáng lập, Adolf Dassler. Theo LA Times, Dassler bắt đầu làm giày thể thao sau khi trở về từ Thế chiến I. Tên và biệt danh của ông, Adi và 3 chữ cái đầu tên họ kết hợp tạo thành Adidas.

Tên của J.Crew đặt trong sự cạnh tranh với dòng Polo của Ralph Lauren

google, pepsi - 4ubuDmkU0e uYxXJ8fpH3pl6ulavTASQ8CNovIDPwWPyqRfiskK9HhOG18bYncoGAMo7UFXUhgwSzS1wpC6kVksu7XXERNpdLb97AA5cbPykAullxPJ XDHtOgqkQWAsu9Q 4HJHC m97UeIHCS2o3Tz2WJK1lR8kpyxqHFA0CBNkcRQ0D6x20n1CHsCpnGBJkCWtRpD5I46Uu ohvNEQ9OmBSpQQvyrz7XJ2fy0SDKqR3HneW1qE9Bv07VOF1PN9bamdUZ3ZKZwTQD0VG3sfmqZArxScEHYQRhQd2wpEFOrumD928zbfmnfqTl 1A84mzYk qjcQwBQgRq7Gc6JgTCYQsaWwztdRGiEvyw0XpK5u76BvkxLb0smc8bgMUpfw3uUXY7z3bwbDrXEF0g4mrR3 WoYTVZZXI1rOVMFCarc0cZt0ZGuPS KLUqouSDJ1TecOjxTiU9yx55Gs3Rwgq1htjqYgAd2FPyuJCFQ9ptuLwootWpTnYswNBPMaPO ONvZqLeeKafcDDjgLxkYLZjwfcJEb9131e D p4AsOwbGcaE2EVfcgMEY0TSX6C0XieeqbMeuQn6AfgLv76cCqzuqj9m5aGq1Q9w42ChGKv8eumeNN8U2f6myX6a FJ77JLr6SQ9Ng2tAQ7a78r vk9ccHBJ1wTfM8uvXm 76hCw6l1ZSWUvusnrtCWtlPHH74JSvEvnNj5EIREp12x aJP0 w537 h358 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Vox.

Theo Forbes, “Tên Crew được chọn nhằm cạnh tranh với nhãn hiệu Polo của Ralph Lauren và nhà sáng lập Arthur Cinader đã thêm chữ J nhằm tạo nét đặc sắc.

Một vị thần thì thầm “Rolex”

Theo Business Insider, Hans Wilsdorf, nhà sáng lập Rolex, muốn một thương hiệu có thể truyền tải bất cứ ngôn ngữ nào.

google, pepsi - RzRqAm8qRTsM7IIiuGSXd1oCPXwSsyTfejHVjJ5DzWA0ciLc byJKdXfZKEfh1Fz5sIpJhU3UwGE48SlLQJsaCfZSTx7jyDYRYRJ pWbSzLBHua5iO3aoD76emwrgegs 1y9ybG2f0kFc3H YiLdnIzn7vTpySVVP3nWZau7hHB0vjgteiBA7Zlowfy1E8lZfpiYZivhsaGvIvP6khYIrgSA7TzrVrKq rG6yl8IJ8CrJ1HZ 22SZN0dj0 nKrgWWsoXuckYUgw5zYugvmf6QUl3dIm4vbJcRphvxeXlpc3TsXfBh 90WpE7WojUPZAJV46bkni L9aAN 9WDqbmD KWa06 MDrDRsfjYy92MEWPgLi fwMQrh Y2xO ypwxgngn3aX90fL9EY 9v5so Gzb UXUAC CH 5QXo GSvHgso7xfyFf5cnMyiO3gk2BKoRIcg1Sm 3jcHjTikKWv8NOC8P4o7hbA6W4j1L IlbksyQCqC4refqoXA IWbWI5Ah99hT1zg6Cp2qwybVDxwZrttrXXgZ 6te71TudTuc66bwVsOXDpLX2u0bHcr0DgYbG4kttuvPyNZDP 9108CbRHg9G2904 1NnkUBdp qw5h90RdjI5AzLn6iSstyS7mPsnVNEqA21YsPE4w1U7k3y4kVJMuYoLyRIxsjJqO5sPzBFQQBLXDCzOWFP09oBEGi3KL4fMq1K3baP5XSPbWd s358 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

“Tôi thử kết hợp các chữ cái trong bảng chữ cái theo mọi cách có thể”, Wilsdorf nói. “Việc này mang đến hàng trăm cái tên, tuy nhiên, không có cái nào ổn. Một buổi sáng, khi đang đi dọc trên con phố Cheapside ở thành phố London, một vị thần thì thầm ‘Rolex’ vào tai tôi”.

Lululemon không có nghĩa gì, chỉ là tên này khó phát âm

Nhà sáng lập Lululemon, Chip Wilson nảy sinh ý tưởng về tên thương hiệu bởi ông nghĩ rằng người Nhật không thể phát âm nó.

google, pepsi - jHPEe ZL9C2hpdIgIxsNATrVM6LPnmuDBG0lY1KeJNMd 0S46Ji9wYJNQy3k5iSYo SricoApf4P6D6kwWz3r7UqXXPNNAv49 VLM6NTJ2GObWHpx41Qf8M3KJJXeE3 PjrTw8vXGruP3nY8vsu1LRAvHO2yc6lVzOMbo2zD7nEXcUZe BdxIqdjCt kM9TSCQYd6sYks7ZbBmybDqBDsCK58Q7Y0Jy7Tq6N8dBVZLznzGFqFk8GpeOsGnFLwvH8sEnA952oj7spl4NeMD8Ct dav2T es4KJk6aPRjwt2o91k Fwtkq7zra6Tt R4S0bxG3INDgWKGbk6NOBMaZWyF6PLlmaeZ1uiyxSy5G0WEd6mdHIilG5pqpsvK9AqEYD q evFo7J0ZKJGYMwKYFtOxsBPebqFpLsnodeLddSieYsv CmiB5RIj9 XQxeDAvQ0uedD4Fw7Xt6223WtVbM6pLAI IoB3E8fCrIaSUp37w7Va HKTKClKSda9NRb4vaQc FaXuvRMNssFL9adp3 KEI4B5AgAivAe2ymHSi5pg1Lnq 4EpoOo8agpkb5nh4OiZvpRzdEl It kzhro8vqnZJD2h8UvTRJED9baDGxFuq9aQlZGtjYMCUHS QDbjlGMe 9YyW4H6QGvbPcbekGbfBm1LBgoSD2xDhkwIO32Ay0Q5wRJJdKtXmla5Gq0QosP9JrfXD34HoCepEXrVI w968 h645 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Evening Standard.

Năm 2009, ông viết rằng:

“Người ta nghĩ rằng một doanh nghiệp marketing Nhật Bản sẽ không cố tạo ra một thương hiệu với phát âm Bắc Mỹ bằng chữ ‘L’, âm ‘L’ không tồn tại trong ngữ âm người Nhật. Bằng cách đặt chữ ‘L’, người dùng Nhật sẽ nhận được một cái tên thuần túy Bắc Mỹ”.

“Về bản chất, tên ‘Lululemon’ không có gì khác ngoài nó có 3 chữ ‘L’”, đại diện Lululemon nói với Business Insider rằng tên thương hiệu của hãng được chọn từ danh sách 20 tên thương hiệu và 20 logo của một nhóm gồm 100 người”.

Soylent lấy ý tưởng từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng

google, pepsi - LLLllnu CbaHAMQkDbtpisR8yx JnppsOvbZz p4WKDOlFRA3FALhCFx216rRmacr9hdjRkALWnZrpHjn8lisMOlRl7eWJRiOtUlmREjoyj341Q26SI2YTU4mbuL7524ZlY8gc0B7D9UQXAsf6MKdg0rJt4Yxc6TIwzXHQzATtOWrrpVzeAWxRww9G 2n7eV62iHyHwnu5jVlVnLj8fhHB8AfYSDNxuwHMUyjLrkGFmdAJbIIvLKuIJHvXpcj5xU YjWiYG9TABlHzLP44VlMD7mqZKGTnuu9Osc0BVd65vspg9iI69BkSQ4vNFhiv sRdIlPaAtEzErcZyXx1YhkTavOzXR9g617JTyrxreBnFjsUI iJhAyeWb jE5k25vJOeXkS9qSG6z6EC7YCnLlAJrHtB6ZFG CIsDuXOGIC VNFZ7p7B08kBQUyDz5gF3dOBvgotLLFPcYgacPW8knIYBZFComNmtxvy 928Zp xuSSeRx5dXHK2O0ZMA5IWz3Ct LJ Nm6valXjnUVJzhSRqOlkz ilIuFrBkRuxZoTu hpfK40sp yZ8zjNj ZhCuS8Lrn7iImkSoEgT773IoEajLXEAG35l9A0bL4C4wM6Nc2SgT5oHE6ICT03rIXqOSH5ZSMUtvAJVbLY3dcsnNAVrb351tCobIiUuNJGfM3HIxROLxlCo7SmKy5Ir0 F5LWRgheM82NhyaOf vaPEJAf s921 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

Soylent, thức uống thay thế bữa ăn được yêu thích tại thung lung Silicon, được đặt tên từ tên cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng “Make Room! Make Room!”. Cuốn sách viết về việc gia tăng dân số làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên thế giới như thế nào. Trong cuốn sách, soylent là sự pha trộn giữa đậu nành và đậu lăng.

Zorba là tên ban đầu của Zara

Ban đầu, nhà sáng lập Zara, Amancio Ortega, đặt tên công ty theo bộ phim năm 1964 “Zorba the Greek”. Tuy nhiên, tên này không tồn tại lâu.

google, pepsi - bdr0IQ6hEDfjUHA6Rc9s YBn7L04rTm1eazgqSNSH ViVdeFhZrVCIS5YulKjq SQkamtlB6twhNdVbEowkEchuDMQU0m1cJGBU36KNxmvOcLiC9q0HxLprn8A8MMSQ OgCxMyJkc8v6EK3YFwxzEf6SEAJ1nd13OM2L3HVD8YI mM4eSlKJVasLUu7f0Kxp7dz8GdkSAAysSkA9WVBrWVJhacWDnuCyg1W232II mQeGeX32PTxp4Uv3aggVrWsugxNaqJTeSE0UtnjONKewcG32dGNsSSuc9j4KrVgGK6vUkdORnIxMj7H9pR6aOu9E1umiZjO6BhJnuuAudGOhDQKZfBBnSLIKxvytWkwsglV8U4iSPhJckNqjB R6sh2BPU0NAglysjNtSL6U7eU52wyuDlnPyR72r0qOlP8Md4tlPe20Ez2vvzHMGKDCribkMvSbwXlOnRaP gQyJ1tBO4mrIZKggzjkUKiZsFz2ov4YqKuKyTsIYfPlxKr1tF4I9vvLAcvErvd8R4Zl45s5AFXktcss8snGBnHkL5tHTl9AMu09OEvhiAefj55nl6r2 rQameUWcfnsHj6pxH3aVHY3KijLUZwsuOgGRnkdkUiAvDW9ccd0Ln6SmYQ LuRvR4r7HGO4xp6 waOakM1Qp1b9c33zSJYBiH7IiklceaelQAHt6NlVu5VI0LeSeBZ8HqfUDYfGTD t gU0NU7m9TG w550 h367 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Evening Standard.

Theo tờ New York Times, cửa hàng đầu tiên mở tại La Coruña vào năm 1975, cách một quán bar tên “Zorba” 2 khối nhà. Chủ quán rượu nói với Ortega rằng thật khó hiểu khi họ trùng tên thương hiệu.

Cuối cùng, Ortega sắp xếp lại các chữ cái để tạo nên “Zara”, tên gần giống tên cũ nhất.

ASOS là tên viết tắt của AsSeenOnScreen

google, pepsi - SddK1PYhE eOMc38M9 UyBse9565B2YsqGZx09BKGN0WUYxI1nWw6POn60VMhX3miEHLqDgITpTqkBrWEGsn bYBgeH7y8dt5V5pnMAyQMaGyewBuVuOJ7k 1LKBXGfoghCSLsiXNA7DdLGVAc0bvHbUFgIXnPss9xwE7lYxYpwiMKW2ZplRmJbOJ3GVvVEgMIJSUQXHQf34M CX1rsIxyJ33UqzpmFAIxDzgL1rSSz0RNVa9wGjkoWPlgEB2uXzQqP9YbEQ6RYg3loJ4YGrNl 2HDgXF7kNnXEcoRQz9O4tdQyAlWxqfHIquRs98yO GaCC3nQM3eZIa6fDihpyLG2KRwk M92b Qrgz3CQ7ouXh22RVbPvC gMSDQwgs56fEQCkXrC5x8s4pkjvQdkO22xP g HhWDJ0llrktdaaLkvGtvhdRf YpGb0JMlnYBXT5nuBeEs9AF3jJcqyYGNB0aPtOBzRwZXvMV5rtfVrckiCQSZcE4BsJxsjxdIkHCMVzoGPoMlO5ah260twf8b1wmq6pJjXObLcOBMBkRTwAaLEdVjglnfpzWvvsULLmP9ISXv7UvBKqV1A4KLcqhd0oRM9uYz1tPZqcWH8mXQwIL7UrRtcO8OA8IFRAY5EnqPifMfR3O qAFeEPJmRe0KCtiY9dhSgPUkpv2hNT7FoKgyR6hto1B1 mQLwPRFjPS2wA v3LkbYTq2Z2BTPTzHEl w515 h367 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: RetailDetail.

Năm 1999, nhà bán lẻ trực tuyến tại Anh được thành lập với tên AsSeenOnScreen và trang web riêng là asseenonscreen.com. Tên viết tắt ASOS, phát âm ACE-OSS, nhanh chóng được chú ý và trang web được rút ngắn thành asos.com.

IKEA không phải là một từ Thụy Điển

google, pepsi - qX1XllmnemQliBffFLYzWiwU8kdIULs0Rv vTmH8vEEf5CPUv0bi59KUCPlPLqfislhIAuGJIAOO9i 0AQ4JcTSoldCZ2Av1qb8RpHXwBu22HH Ui959Es7kbbc08OT9K70uoaKugUFvCssFFuOTE4UY0pi qhmAGMrUEOE7sOojDKyx744S2xLGXqd0ovGwkdh1SeF2CJQZWwZ9zyRQTjWpObX0nLxrD6ePoXw 2e6sehxFAKR9Qoi8 noyb CDoVXY iMTges92ogYrz3jBoisW3eSWx0qfGBaENyEsaRkvAfSxea7YzrO f41KxrDFIzgUw9ZH1QbOcER3Oxx1Cv4C lhrhLtEBSPlzmV1GGS3uns4rVyHK 7M 70jtmhHE4HlxzExgzXZJKyZ4tPppQ416 cS 9lyDH 843UopY4XneYQ0XxWcnT2TzKdby4HcpE0EJCOD13Xwc6jonackoflqoO4YzkmCWjklgx6BKBMo9I6 hqsJUemjoz1 CCbdQsD8j wu71njRwE3chXnzIbsVLzNYTb5Esx9rAhfnkX7wnMfkifNhq3PMhyuNj0a wi2nyxUMtaYiaL KrxupYIlBJRODGBZC2fsMRuGwQPig01TcjRwxcNW YxLUA56a5v0fugMk4tZtCIMGzjtmDnn4BQOKL7UoplYtVm8z1nefzMYmN8YkzwrFh7eRALo5W0cSfzsL7hus2vRtSMni w1940 h900 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Inc.

Nhà sáng lập IKEA, Ingvar Kamprad, chọn tên thương hiệu bằng cách kết hợp tên viết tắt của ông với các chữ cái đầu tiên của trang trại và làng quê ở miền nam Thụy Điển, nơi ông lớn lên, là Elmtaryd và Agunnaryd.

Starbucks được đặt theo tên một nhân vật trong “Moby-Dick”.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Seattle Times, đồng sáng lập Starbucks, Gordon Bowker kể câu chuyện về tên thương hiệu. Lúc đầu, họ liệt kê một danh sách các từ bắt đầu bằng “St” bởi họ nghĩ chúng là những từ hàm chứa sức mạnh.

google, pepsi - hfs5t9ffsIZA3k34DCOzNSThuqGO3UQWGvBLba4Z1NDBgnfM27m5EfXx0qbrWJL4Wb15g3hrdueVn2VqwiipdgdADZVVWcsKAJsJJ7492C2Zp2pQCU uFU85QHRE 5uqVnCNXP4Rnws0izK86jc4qME obr5oG6JOmy2nreh4 lndnXLqrZnSOA ykjG0e tGO6KJoVK4dn h5fBsrwr82vDNMr1SCk kNmAbBmPQZLpGO0ouTIQBoPDghy3 c2szH8AWKXYz4DVL6kPJnbVkmVOgkDAtU01BFfwWjYkxfkxdgtNqIgBxgAaM6r7eZxix3PjRkd RtlBKvbvuaFJywC5norHJ Wz5JoILVHprJ s4ekbr071CsSKNGpAhMZ GPfx ess0 OFFXBynpb80pt5x49sFVdCnyoSStf1AQCOU54IArK um14hk IzMwdbS4yX3RwBM hhQUaRGLvuHMp16yuJzFoEiKbqY03punyti4Y6SqSm7522wK9ZdLhPvoJ hGwIC5MZLltWJ5HeVznNcl3FK9XvhH bMQJy IfN4khOQsLLmdcNqT2Nt9Hl182 T1wc oGrz0rf39FxghvsB 352or07got8pLOXHCTD KL wXZPXr2cjz7WJ2NQ6IvBEleBVQjOITHDhzZ C9Ku9W4mX4HU fElIJwJJnHzuNJi5gD84rTdz9FRp4a6ebaTGGxpuR23ESoCyBp4y w1227 h921 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: People.

“Ai đó – bằng cách nào đó – đã nói về một bản đồ khai mỏ cũ của Cascades và Mount Rainier, và một thị trấn khai mỏ cũ tên là Starbo”, ông nói. “Ngay khi tôi nhìn thấy Starbo, tôi đã nghĩ ngay đến người bạn đầu tiên của Melville, tên là Starbuck trong ‘Moby-Dick’”.

Gap đề cập đến khoảng cách thế hệ giữa người lớn và trẻ em

google, pepsi - 6O01Gnq5llDbV269oFESXrjA0sWmpIC7N69cncGSHQErBQvmeTh pZbUX5XH0NM585zCj7sw8D2xs2hjFpfWghB57huJ9l 5UvXfcDr93wUbpKIRbPlPO4wnSDpqkeg1ZU9d4WgJLgJg6j9a91un7OApTSIm30egYyN68EQ9wIG8Ud4KDyHsBQDnXpaZ0j0MVpR9hznQY 0a8l dj M59Mv1lyKH3CsL FIxwtT4AsXE9gzN 74CpRNDKLzjR8C4eYWevF4G6MJukASZgSWFN7gudCnk5o0Wc4n6CI1NM1olYdVA3q8Q69PH6WSZNZYOZzWSTRFW4IYuU CP12lOTG1IGlamQpbMSQGHs4b9 e51SD5V0Gb5maNFZCB9trZGrvk70j BC TxLsgzQ1OhlKTb1 ro9ly7iMwu pxtwV x5w6GTcbnQEwBs9d1zyGqleZBMT vMFHaynCt8R57flc8WS4X4BQ0f3tQdlSs aG XDyTb41qUVGePZAoaJbWob0WMfXIWKA42elNlq5sXl133uTIqopzap1QErUNr7DDjx5FO dc2OvwUAN2VGtIiRtkMHqynAhoU7qjaFzWmkpZWpdejj qMb W1dyGS YUOBdcrccDTSdYw9fi4leg b 4pNhXVeviNXpNHTFgvQM0V 2uitBRwBInFDApFwSw7sUYfxMmIpKjjxRDAdXVkCh4 vxGsflcE23FaIGI8j w1379 h920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Fortune.

Cửa hàng Gap đầu tiên mở vào năm 1969 với mục tiêu bán quần jean chất lượng tốt. Cái tên cho thấy khoảng cách thế hệ giữa người lớn và trẻ em.

Wawa được đặt tên theo một khu vực của Pennsylvania

google, pepsi - ljZOxj5Pu fOkLozLajG dOxK6 tlQUOjKY4mQ tdYkP6S yLvqwDyEs7fnc5DWCqGTDfPOXl6PIctiMg EfAP4xIZCoG2YJE86SDURuCTA5C4qgF4eeHbc6qYBp9jQxAZa9MWPi0pZ7WBDcGSLcZl KzI1aBkMLUSNZbzNwucW7cZ4s3pnYnx2Rwtj jfWEQ9 7SYKR 7yhZevFiqyKfwxdgAViSuDnYI52s9rN4qEL8UlAvN5PWaROsvZsv Or l1PFNsOAQxHdES2v1NdvM4FWhLeBlQc3QrE2TWNBMcEtrsUndr TAORY3Oia3CiuF IG0wf5V8mvu lgThtnvSM91URkEZERiWwKhlRno29IC6c5APSaLKGpnLzK4ijpWLABJ0qLfe AuZrjk85LZ KsaOJTvQrY0NTC006w0Nh0iuocRynGZYE2XVLQ5cZ K UF 6xuLVlb39bRPHvzx TzbWJDychcm2LvClJP7m1s3X4OcDUiD93eHS j GPMM8oh2s5eGT8AENSqQcloT9HQhHxSAqo9UTyUQMxyUcTTQKmlMH9ZypOE3h4lA15QE9z7Aef Aw 9L37gl 8PKQi20AA2hLvOSjkDFFOvT24qxL95F0CDEG92O44qdz9li75rZh93QUsHfyPAunRn54SUo7yXtaHmpzIM2KJ2xJxX 2LmW h7Nu qrXPR0CzJEbPNaJSlYVTW OQhNJUViI w1200 h628 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Wawa.

Tên chuỗi cửa hàng tiện lợi này gồm 2 ý nghĩa. Thứ nhất, là tên một vùng đất ở Pennsylvania, nơi đặt trang trại bò sữa đầu tiên của công ty. Thứ hai, là tiếng Mỹ bản địa chỉ con ngỗng Canada (con vật được in hình trong logo công ty).

Häagen-Dazs phát âm tiếng Đan Mạch, những nó hoàn toàn là sự bịa đặt

Trong một cuộc phỏng vấn với Tablet Magazine, Reuben Mattus, một người nhập cư Do Thái từ Ba Lan, đã đặt tên cho công ty kem là Häagen-Dazs, như một cách để vinh danh Đan Mạch. Tuy nhiên, cái tên không mang ý nghĩa gì.

google, pepsi - Mc9zKSJ dv2v4Do HMELZYvCTOc3WxDS4aphbpfFQ5hIAyA0ZwXegaHvQHMOwg8IatPyicI4nhJLkRz0ToSl aFcsbnbSnQbAfC3e2GYyqMRvnO4eJwZYE8rYDDamOfEF4rpnM2NLmDWSnnFQHf IV2sdec9qHouKQfsrZbYhb03LQcjbqrrILFhyq042ToWZBbyeZ0uG1WWhZK1wHrE6rsyCAsdV5EgRWUyHMlRDq5jgBdCxM37MnkAUJo1LRU4DMTOH7jGg1LIvYV DmiiIQJ7m ymVbpGxwuK ouVd97cRhrMrDnrECqYYd5GKMsFjsVwFkPp wcUk6UhG8r0v 6P uu g iOqRFpVRl6e 9gBUzCwFxpGd jfBwHbj4nyp71h rFtsNjnfiPIBQrwTJBK BjKFNFHeO1cCv1qH3zu45QU5x Lpj8vWNw7gy7V4e6piFYvVZE5D1j8CreirlqsxyCd13eW1ykoWWtl26aCEQgD0JY17aiTMuTzRahvB9IwHOBJIAWlwYFG1ZT8aFcATSSCLD10F2QBGMMusZA9wkYpbp 1WfqhEK1S1CWZpjVYw9C 9x 3c7BC4FGub5KInxRdRBaHW9F4JM5JLHeF7mGK4aYbEFVEhRRjBgfLEfGYwOQOQL326ITfOiX7v2nO4QpGIoF6LrM4A2C9V9JGuIaOrFLdpBqc1StyxFDmWPpx LuxjYbYzzK93PC3 w900 h920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Fortune.

“Quốc gia duy nhất cứu người Do Thái trong Thế chiến II là Đan Mạch, vì vậy, tôi đã đặt một cái tên Đan Mạch hư cấu và đăng ký”, Mattus nói. “Häagen-Dazs không có ý nghĩa gì cả, nhưng nó sẽ thu hút sự chú ý, đặc biệt là với âm sắc”.

Nike là nữ thần chiến thắng của Hy Lạp

Nike được thành lập vào năm 1964 với tên là Blue Ribbon Sports cho đến năm 1971.

google, pepsi - vwlRxyMYxbUN6vikFbmWMPUedkaGBT6BE0lS74FTP2pvZQHMIS6a42etptGazhfGUqKtKEtJbl3FcvXrDW 8PBI1tHsMlX9TiQwEu8WyZdLY2pP GJkxCSkXtbqGuCYMTT4VrRgF1ZLTHtGaObIVfiV7uSTv3aZ7XMdQgVlaHVWloJINhJWs Ffrkgvnwh9eY8T1ual pDR YGFYMgBoMDhV8r7RWWzWZwFPtbMVF9EsKTpLAYuf BFK SHkBWtnmgkozMVCNoF7uFc2fnZLQWgZ Pwz4IFgW6vs4cusll1VKBg2k2YBJbrtqQ3klM3gCNJJ B8elN7JKfpg7V0OnpqBj h0XX KF4RFbX4Ekp33XmGtMk Z9vZPA2RJW8gkkaUlb1YMsYn24O0rv5DKxrSje54N 4WMewUWiIQUlTjwa92RsGtLuUZDhtZjJjm0VzDCwz5jsnAJhqlL1vTAShwt5Rbuk1NKFvQK5ClPyzYk5zfwydMXqdhSuabDTKFpOOLGgDqdBZgyhvqLUXOyMBV 0icTSuD4n6kgJgDgN8ZgMYquzXyLcSp CzO1oyOIopWEsy6r1tOQ29nhV wcRtnvIFMm980IylQ V03MIe1dbALwezNJtOjpL8kpI89gvUVgM N9nLWX50VBZn3kBf0FJWTP66qjuSdPnRED Sqsr 3HY oT8Rs4JSZFZIk xwASej2yJIWcZYXn 36krYv w1600 h900 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Nike News.

Ban đầu, nhà đồng sáng lập Bill Bowerman, huấn luyện viên điền kinh và Phil Knight, vận động viên chạy cự ly trung bình, đến từ Portland muốn đặt tên là “Dimension 6”. Thực tế, nhân viên đầu tiên của Nike, Jeff Johnson mới là người đưa ra ý tưởng về cái tên này.

Venmo lấy cảm hứng từ một ngôn ngữ chết

google, pepsi - 2 ZBs6F5YGRgbd334rbhTcKkG0WHwz 3 peM39CkZfLyPTl3NV2rEYRcHuPH2XaQ106d 5zubM8Kl9zUYc9F1V2bd6zgEZ 2gn5syWCVMi2Er3sC0B8QormayhdQ68WvM9CJXPuZO98l094egk7OTt QdHa3KAjtlYt5ohRppidWHqt1h oxadfWWtUbJ8aOxUmAv 1CqnC0d7YFH3KX6qUEjCM81TfKPxkXTS ru1kpQyahrscGdBVoCXbKqQnTwdPdfJqU9JbmeX78YHOyrBjoNYeFJiquOQmwxgmQ2cVkUO75Sf5mcik8bgr7nLqKwaOGqjfP5x5 NINyok umVofj5oGracG5MLj7u13Rh xCJM6l  DiZuDiA9SfPLMCl1x5 yJRYaCqs4zyLszX5icr r2Kxrkt7Fv9cBvGzWLsrx2nyn6StRDo9IB64cNCRcp8uNj1F4H1 g2Ov5T9NmBSQp7KeToamFP6ZzprRPM6e4uXq kmcTFC8Jc1L3ScpyrmXj6XITiXC8wULl6x1feLsDltZuXwwL9IrHzscBu3y7 cT1bmd vhON2VbIUszWHDLDw5qm 1DEAQl7cBJL6Z603n5yrvMJSBW0x0zehLLPJiMiucCEKHpTIruS7DcCDI3Qeru 4ZoouN7ZKOhPmWkGC75jHbJiAYypjZNSPFTMYX28MCzLpxsp 9c10CHF7nDuayb1 SKDk6ZDvkwI w530 h299 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Fortune.

Andrew Kortina, nhà sáng lập ứng dụng thanh toán kỹ thuật số Venmo, viết trên Quora: “Khi chúng tôi suy nghĩ về những cái tên, một trong những nguồn cảm hứng cho chúng tôi là từ Latin, vendo/vendere, nghĩa là bán. Ngay khi chúng tôi nói về venom, chúng tôi thực sự thích nó bởi cái tên này ngắn và được tạo nên từ một động từ hay.

Amazon được đặt theo tên con sông lớn nhất thế giới

Năm 1995, lần đầu tiên Amazon được ra mắt, nhà sáng lập Jeff Bezos nảy sinh ý tưởng khác biệt cho tên thương hiệu này. Theo cuốn sách của Brad Stone về Amazon, Bezos muốn gọi cửa hàng sách trực tuyến là Cadabra. Tuy nhiên, luật sư đầu tiên của Amazon, Todd Tarbert đã thuyết phục ông rằng cái tên nghe rất giống “Cadaver” (xác chết).

google, pepsi - K4AtUJ yqtUPiaearVlm388 jpTcwvvPTx5ufHaWylbmtdI9TeVPuBfnSVtA6NdDAcWo UhTacKFu9Jq0tJsOGIYxQohdkRkj1fNStfC7YgLrNSGMpYBmwZHQJnryl5djQiqVQC rsqUhDA7v0p1eI1dqzgRRPnv94j IBJH5ozKtakUCduL8NatnmsOAQweDafEzKA3E6MMlbtf oyanCtj3MMz8BorUn14I f4SYegQ1S3kvAogceBrmGOUUPdmffP3gBpuHIXEeO LSA PZQSHk44C7Hjdnb4rdhcshaig8w5ufDVgGqdlTMEdn2wLfj7AdPiA9LoNRvgEUfotWXk3kFOeC GQJ8DjEVr7bybf1Xu6l42Nz4XIUCjfLQg0wi6uAwq3JCZbGliRQkA G81y5Qwtc b WVIlJJoJip8i83nVX64eJ3a6dnQozdb1f SRnucmU ICnpxln pdjR7 5C0 0UVdIyrwcV7vQU51xrEbS74LoHwx0vQ2XBaPH3sfaWFB30vxMnnm H4gDvmLGJ1HmFJIK8for1xmNLou6CpiiYmxqpI QKuihfIIgvPv1ZrcSMFS 4ji1ujKi54ofRbt 6M7B4Flpy1bsLEVXppoBdPxm5bCoPebgWXP48ykvoHnexWXOOURxk yD8uxl77VlKnma4CNXV03d1zryfIaFSXc0ZRCePyaNNCzhqUd5bBst4Zoapg4KhGqjE w1033 h675 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: CoinWire.

Theo Business Insider, Bezos được cho là thích cái tên Relentless. Nếu bạn truy cập vào trang web Relentless.com, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của Amazon.

Bezos đã chấp nhận tên Amazon, được đặt theo con sông lớn nhất thế giới và logo đầu tiên của công ty cũng có hình ảnh dòng sông.

Verizon bắt nguồn từ tiếng Latin là Veritas, có nghĩa là “sự thật”

google, pepsi - c3vxYLT1CUPOAE0kqF0HE0AR dasaOmheEKbHNe5cC3tMuTu FHNaJ2QwYjviYpcAysAc05AMmbs7vhESQTU3 5emiNSigS80lFK62LI9FEEH9M 7NwIE2mhhH5LwNoRVT0UNkEs iP cubqmG1Ylo3Qeqhz2KdaqCLSt9i60bwbdbtozggjdSkfydzrrJfYnbHF0 VnK3OU Me7XRhvS1ggaiCGTGtkPUScrGQ4El9aCDpWaIhZjsCRzWlSKRoC3MTJhmPLORVCyRNSvwanJq27hjSpWLEC3BphwSi7dvTS8ODMIWvVJUnNHQY2SPsOkVZ3NOOrFFAhfqBqTeUywj2vdffddxksyuC2ku7UjCfcDQZJ qKkTGwsActH bSMW oF7ix9AJ62Hs29b30Snc1fb KiBR 1cjzF5W3ddTXMDR QRNA5LmaE4mBUmbZ ycxl8zKkbgZ 4AuiQivy5POyPCZRCFTyIoDbb 1V0E gef0xOxGqZ4DVMK8UU SXTOuY0FabWEzaZ3X tPXgkVO6V2v3DozDbFSVPpnJDsDJ95GlP iqgrICUhZIhD9TaChlmZZgvgStDhYn1OwsQ IdtbXWzVexq7UMResD4njC68ruDz4KJv 8E14uBAo6SZG6DVKp27q6DW1m1uOm8SnKI3mcMUZ2dQgGMBfLywG3cN85qzHuFdBewLBzK0hrZ9dRogUE E eVJd7wJi5 83 w1361 h920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Wall Street Journal.

Verizon là sản phẩm từ sự hợp nhất giữa 2 công ty viễn thông Bell Atlantic và GTE. Tên Verizon là sự kết hợp giữa từ “veritas” trong tiếng Latin, có nghĩa là “sự thật” và từ tiếng Anh “horizon”, nghĩa là “chân trời” nhằm biểu thị rằng thương hiệu này hướng tới tương lai.

Monsanto là tên đệm vợ của nhà sáng lập

google, pepsi - oRmaPjusolTaXP F4fFTHmPB53ljmbGArmlllmaNQcljp5ZlkKUOsp1fHFlfU9mN4g4aOMh2sDjZyqvjti3z2oobLztHb3iL IuvjtW1EQnH0H9oYQPDFjxR4euLRqfdr81x1D1TW0FM5Qd6oWPEFvDYuV3uWjJltTifED9O8DWfZmK1AoQ4AF8zUOsRsYHTNM7ZIk0rSDP59Tj3 t1qkasXuR30p7QTrbB6bQg Ll44i7aSkIQF8wtEJ76uYPbmFDnl6yomlLOKZBkf98ZwNz7Fr492ttIt1Hu9Rcxtmqrq4hS8HMvCEkw7jOb783Gj2Rz Npl0N31a kPVkX1vg71VUnOT70z59aaQWTou0yVX5xHAYNDcYodBYFlfatXV20iKcxGviga6xG5QOgf3DuTVohjTsPUZWXfPDjLYgvEAB9Zg5DYP5YpqwiH7YdT1d1a3xEHu8FTwwgEsAprHxi s3UwDOqA7WfeDnr7irMRq OsfarVPPX5KDfS XYkuth7KoiSYEyuNUdZsLaQP1miAYPwfz3hK8fdehdKxQUyEFF4n8TmRjLAm2OA eDbkA69VEdvcRwV53C70ZH 8Ac5nOOYy0O6u9M1zixOFxDwT31Q2gB1JUNE41GhUxdudtiPJeqepiEwWFxdqof tSBBuCyGuc6ZutHUiMY cl1xnr6RiTd9KVRcuPyAzoP4t149oavUhdYMkS2hz5FpDqoI w1280 h720 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Youtube.

Công ty hóa chất Monsanto được thành lập vào năm 1901 bởi John F. Queeny. Ông đặt tên cho doanh nghiệp theo tên vợ, bà Olga Monsanto Queeny.

Gatorade dành cho đội tuyển bóng đá Florida Gators

google, pepsi - quL3B8uOle IEUXlSt OlLvVWYWgGWaaKBPSf VH66mJP5XGNaWz2B0lHbO2uc67HPbfzYH5icUhk8q9heo9gOWoY4Cew7zc2VDhpLUHZjaLSthff6EqOKl4f0cvkiB3iP6Mzz qLIP6cC 3REsnwfMVB8bfprNQIxNi 6fcXNQGfvThRUPzRxzS0GgBYiYN9iIyP9B Q6rZy0LJYDG0sKTMhpK9mW3xmNCn5SCQ0pEdjRWICLoTmetwE7vEtKPmHcw9NdkuECWYUNYVL3zfB5SKn819LTODklNv50Nj625Llhf BCxmMqUFhB YzV08DYERUEAs oMOEPYM6kEs 71EY1zqb0QpuSXoerXST953AW7zIMf37zoA4Ev 2fQlxbo0Xet4X30WXUB ZOXakuJvaoF0npRrNDQOQHhmNdf0pexlHnJXVAtAGnzu4ugdJQJS2dnsFlLE9XLtky0wK3El7ID3hs6uSiMfCT9yjNPf9c KWKQOdRpCbusalVNI6f5m1yxWA1B6F9SyVdhguLkOzYB8Ca Km 0gIzsO uUHD5YY1oNsvF8fMGn66jZLqkfref PXUtcH55WZC53LBE5rzk5ZzCvmXJGt07KdzmNPnqw382pwtMzlUIlHyCjXZhtftAj PVn 0hxzGlROY3XEt2775plSBcCnNeCbR7nRDOJC9EDqM0vUngDawgFgt qKvHWo5gwSVQ1QaTkerbK w1375 h920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

Một nhóm bác sĩ tại Đại học Floria đã phát triển thức uống thể thao dành cho các cầu thủ bóng đá đội Florida Gators.

Under Armour quyết định sử dụng cách viết Anh – Anh để tạo nên số điện thoại đẹp hơn

Theo cuộc phỏng vấn của The Washington Post với CEO Kevin Plank, Plank cho biết ông đã đặt tên công ty là Body Armor, nhưng không thể đăng ký thương hiệu cho nó. Ông nói: “Tôi hơi thất vọng, tuy nhiên, chiều hôm đó, tôi có kế hoạch ăn trưa với anh trai, Bill, vì vậy, tôi đến để đón anh ấy. Tôi gõ cửa và anh ấy nhìn xuống và hỏi: ‘Công ty em đang điều hành như thế nào rồi, uhh… Under Armor?”

google, pepsi - paqlzkj HaTfzWyS u ykCtCAW6m16FhcRg8JFmXdoHGyL2LhNXEXJBZmiw26Q2M1S13HB LCQxuoeFbut3wWK FIbKuyyinX7iOiFQqHaszVdglm3RjugBSqPqqVoE01jun6ikDdCIbOBV 8Lx6GiEh33CLlhnDISXwCPvVuVLNU3iuLuUaPKIDr8i3uW Qibv5LCbecIBia3FFudoLJKJiaukwWSWDYtmGH8g98EWMA3gJJxIBJwWrxaR2btEX0xvCXzvqkdm8SImiz0 p0VmWz6x1qA cS7odC7WBzDClx8et3n LOjHnVLavEpc6Rr6f1jqC1 al 6G8eTesOa7FlqpgICzvBIeGg9WmMPw9MGLwXkqLIxI0Y4l rNffCGzOr pdWAXnWyTkFGnejs2VNvhxL230Kt e5 UVK8SNdfRQq1jaUlqujvRfmO5u40HGdZGpac7pX23WRP3Kzpl2xH6Bgf6JiYdE3GT8ab5F yZck2GA1pwkYwwvFWYrGhVZFGGm0ej1788VRYGiG0ikh6V7HZQ6KGdVseQTozPmxIlKngepHUZAmNx5 awIeOJAU8vR0MbIBcbKfBEx2UPK5eFiLPtK6UIuUvIToDcWDpaBFCy98r1jM9FV4EjTbj2cVpzYY Qzg8Um DUDVbw21m7cI3GCngGtdWfEOmgi3h0MK9K9lsp8UtMIhNRmMycEMk IvV7x ZWzOYiGVAR w1390 h920 no - Những câu chuyện thú vị đằng sau tên của các thương hiệu nổi tiếng

Ảnh: Amazon.

Vậy tại sao Armor lại viết thành Armour?

Plank sử dụng từ "Armour" theo cách đánh vần tiếng Anh thay vì "Armor" theo tiếng Mỹ vì ông muốn có số điện thoại "đẹp" hơn. “Tôi ước đằng sau đó là một chút khoa học hay chiến dịch tiếp thị nào đó, tuy nhiên, nó chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Source: Ndh.vn