Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km từ Moscow xuống Volgograd (tương đương đi tàu từ... Hà Nội vào Quy Nhơn) mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

class="img-note-sr">

Điểm mới của kỳ World Cup năm nay là nước chủ nhà Nga cấp phát thẻ Fan ID cho các cổ động viên mua vé vào sân, và cổ động viên phải có Fan ID cùng vé mới được vào sân. Đi kèm với đó, Fan ID còn mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho các cổ động viên như miễn visa nhập cảnh vào Nga cho người nước ngoài, hay đi tàu miễn phí giữa các thành phố đăng cai...

Nếu có dịp trải nghiệm một chuyến tàu miễn phí như thế chúng ta sẽ thấy được phần nào sự chu đáo của nước chủ nhà trong kỳ World Cup lần này. Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km đường từ Moscow xuống Volgograd (tương đương đi tàu từ... Hà Nội vào Quy Nhơn) mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

Tàu rất mới và đẹp, hơn hẳn các chuyến tàu thông thường, hay có thể nói cách khác FIFA đã dành những chuyến tàu hạng A cho các cổ động viên. Đây là tàu giường nằm mỗi khoang 4 giường, có khoảng 8 khoang mỗi toa, và mỗi toa đều có đầy đủ tiện nghi như máy pha nước nóng, miễn phí một số gói trà, cà phê, đồ ăn nhẹ, và có cả khu rửa bát.

đầu tư giá trị - xX5nyxTxG7cOjkzuM5uP4unpRiRE8HB 4rnsnnGamIuS 3 dFTdN43TKqptenLAKyBXn NpFgkdR w71 mwC8W oMBWkPXeCyA obwkyp2Gf yljoLWyGYenXpH MuaGVAtYa78477GlYYQ8jSMC9Lsb8i9wGeXG62Q9 gjy8AOvpW7IxzVM1WX  So7mgSC5WWtI2VgNmLuoS6LHZrAXYtcIxRRMGkiaTWa9pMDdjOx0wdnBsY0GIJa6IfQSbeJ sJjWmTkITEOjYf07Z1ds8evFwIYt9Yhxo1dZtCCgR7D5D6q0HttNNWPjQ9w3BAgbLRpf0Muit wIjP FZXN4Zze0yzBVMgDopuvFD nvDf2eyn4TbjFF5kCQQn0qRqC7BhU1z6VbTsDN0Pks67F2zDTNrbwXlwz8CabJ hrvsHfYSoT9A83RYdzjdsoBWWjTYuxQALEpy0Ovqb2Y7XITQi6Py6ChhH8bgxcixmBcQXY22cJfgsXaT9zIWMZmsXvXbLBz8QenSjg7JSEbwwKP35 1fQ5vLboA9e9zru3ML 7LxV6zjpK0A6tSO08X nw8WzJhoe7tARn2ZZi7BRCNS wupNnVzlyHA4e5pKYds9GgdJpX9Mb73W14SzA4Ik71ZVzET1XUMJ5 kf3lSYlhX1d zhDCUka w384 h256 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Tàu rất mới và đẹp, hơn hẳn các chuyến tàu thông thường, hay có thể nói cách khác FIFA đã dành những chuyến tàu hạng A cho các cổ động viên.

đầu tư giá trị - IDIv8VCt1Ihd5g92z2vD JN2inh79Y1BFBL44H8J3eHSV2yBuIxi21 i41bp1TkTJsd7zUs8AjyYSqIbSC4OUrbIrI1C7mW4IjFle0hCczbwDuXk64J5NhJdm2HcWnjAqcxxygFk Ljv6Oq5flBRYtZ8 SvATdEGqxOoNvXKR2fqo5EnTpOmkqjHX9CzBqrsMlS X1F48kOlRreLL28z VMZlIUfa6kuPLIk6yVRIayHYd1IZ4ajzTYkiub5bw9depQREMuKc5zkOtEeK8EQ8P98DNDApRsIxJaAJYxQZ jhkdMf2VCr8p qBoZbuIWaQ ffbim2E3xALXTyXLbxC9ZkFxtUMlWnXxjW4SOsokCUQ ptHPmpWzp8mJXzl6Sa9joDCUxda kIt8hb0znCjxphVhYpBayJ6cAJrTVNfLwjkcZYY2THGbV8B FZ nVqqBoMYmCWR3aVkOosviOfWYBPOUCgBQHePl1wpqg76WvJC2m5cQHUBJPjXJ80cLiqr9bPSKG X7RZ09Oy3fzjOKt9VipsunwuLyC58AI6wUKPDz2xapEBUM7YIHbFIq0 8py6ScikmBdw1cHRaZzkVlRsx500xfkdYfg9NI05xbybU51k34MjNXyoX8QC3EUMCD XovE5vlkC ljm0H5ofzXCkgMl8qkJ w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Trong chuyến tàu kéo dài 24 giờ đồng hồ, đi qua gần 1.000 km đường từ Moscow xuống Volgograd mà phóng viên Infonet trải qua, có thể thấy cảm giác là thoải mái như ở nhà.

đầu tư giá trị - h1ROr5MIvWXanJtTt8WlOQUkJNCu RdScDMiD0sIpt3c5NvE5AC0zksM6kyJ3nOnKwOWf7E0aqOycfdx8GaocyLwxhUPDjnSwNihSxOYD7I7yAWRq77 5Mi rX5vW3UEGUs4wW7DPUmCCvY7c9g6obDmlQMWzjxhNrQ8FieibAQGPIsrdfFT vXJd6NTsQC vCni3p0lxT mXCZtTY4NOxf25Km U jn1z4dULZxQPHR4gksoTGg3L3WOit7Rq43uw wjfBK7MIVKOpUFZFI2bTunOhjxbjM8l837YzMm0e25thDn3GvrNvIK2E4el74ZjX0gsjBQEIa6G9VqJ4 JAKqWqNO6z1zrJg6NYLBtXyZSy8EA0aytxTGc GULdHdIyVMe7KMR Yyj2MZcrz18A6w6vv9qYZsWENJVKjGwS9WfMbIGI3b6RpjecBt6JnYHqtTAXxSByl7kkwt1 dsn1ROkgLJb2r7TmAz1HyYNoYTHl22RaCeBHV0eaI a6mkLdN6TOO7rBCdrOqL44hmUJvYT IcLWHi8r2ucSEbcxDazcF3mM1vxq3st5KrkINUhX2C40VHb5I5eoPj9eWg90fzMPw5hD eCkjKyHmr8rZmWU6OqbYZlM0unn5NPnoKPDeEWOoKPQy Ei0bThO4jM8 yeXPFydf w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Đây là tàu giường nằm mỗi khoang 4 giường...

đầu tư giá trị - tp8WjJGlwHgONkr7WYFYhBrAe90Kyu 9sRYQQZucuR0V2SCsiI2k9LnfQfb9Dqjw4eJZG9oGSVFhBNRzQsgJnERxZ6LSYKTSfZHW5p2a98pfKSUy4HU6ernLtDhHib0y3SBF1w 0OIcQdSnrt6f7hkmom2TFc0UTpjAGcGzRxHNOXadzIBvgUoEsrlryHx9  MK0SMb8QRdxgN7cBX AfxwdAnGMiEnSTo9X4YxqiG7G9dslz34twl0Vc91JOLmTP XtgQo8o8fqxw09dzmYYBNMQeo7UWyuv0xE2FAgmb9LNKFUL O5bpCtHbahsR2SvVQ 2HyFOsGT01BDXZqPpQjXO MeQUplDe3quJUVknF ZkyWfMWm aR1BQo FFFYQPJgbpozYqRFuSq9RLTnIM6 A4AQFQDhql7KGwWUmSu3vSTixm0RhjRchZDiIZQXtui nZzDFywtfFqkqg4T4JA0pmylEp5ml9EQ1H2mJSVcxk q3EoLsinRjtceapJiI2NgzPK3jtLplNnU2uvMrjX pm7348H0cj Nr 259BoCFsZdjGLgo2zo1PNqFy S tArED9tXcWIrkYoM81v7XEDkzrj J1RRtEv6z xXeAkDkFaz1LifVC tbcyCjm3aev1IBtz3p5rmXXoYvxvzV0W8ygt04RR w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Đầu giường có chỗ cắm sạc điện thoại và máy tính, cũng rất quan trọng trong một chuyến đi dài.

đầu tư giá trị - phspSjgH1mIUO5P8LNVB9zqJ 4VixV9ig4DaNqXw bWMRZisk42PFaYdvaLu6gPmWZ9kIFcb8 XWNXqoZT8JRyU6rrFRoe5YqUDL BNeHUydJ0N1hZh ojT v ZvRl4Durb1rh0Gi8O A g5oz1H5OZ3K6hoqUk hxf9sopSW27rSvfi55Ogmgn8s wwZje1yzYrorv c0EMZBldiQPPQUDhlBVlUxTe6OXlX5iGpGwsWjov33ZcYrceBaqitsBiuX0c4o44stdyzB5 ZdQtmlc7JsMBtl15OsZVtaa6hhHcCjgI0P84yz06nH2GvYCrG48tW1ceVBRsuzGxeev2SjRuXaeYmbgiZYbR dKyz6i9b7ZhuQmct2CnV3huwkliIOIx5ISnDhd5z jun7FeRagmrLaWrpzhMnI HSNAFxb7QLsC7nzzaDXXo49yfZfsPGkeQMcuduCHFIfvvSlDkXzIHbcwSEuEwe1hTrTvbxy2TCBPZvIZg dySSqbxh8cYsQoQeH10KyQvaBJF8 Zj7SlNc7dEtXIB6iKqldVhi7dUWrDxOpBDkdyiQeXBq71U1WHietKllyuKl97pJunxm7kIQj1BHiyaFFLY6WlnSbOHKhpGn1mPjSt0eil3wpcpRPiLJ  w BdNLKUxQD7PIHJ6Yxlak4y w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Móc treo quần áo ở cuối giường. Và nếu để ý chúng ta sẽ thấy cửa có gắn gương, làm khoang sáng hơn mỗi khi đóng cửa.

đầu tư giá trị - Hi1qFD8NHNIx6pO6hB1z2yXnnyV6IZTUZF8KVw16pSBQL0aRztQIGOVIrjLxGMAOs UL UACOGyyc8Sot8wDt6YTbbm6AsXpVwOJfqMBZtBhfJ2MpIObBC WwIWHqYELaCqYgcOpttWRwEP  8R Fk3HmVhqH7BTbs330GOyzG96xZX3f3Sxqoo7ZSp23j8AflonfBQFbLbxvBqy1XWdnS58EQgVRsH5Kd7H9kySMBhmhl7DK4tS7hbU3nu axp0C96iLT35Xgz Im6zdwcNVJRswWXrP UcqDf5OfDzM8bkjUjHbSj zNQdXCpQ b5VhpQiKa 237LxcC9kRFrL6IiV3a8M Vyiha66U3o 9Snarv8WbO5z0YPpz kRoAvCBATiCZL udEcZHI U0t3QQzQQ5Yfm8c8mbVabdZO0KJnX90sT87c VlAjgGWQ2KAJ6JgnswMTdae HLgeF8rSWKl2TYlzAR kMo0XsBjS2z1TV412Fkh9hsdGIRbrJlXvPJuWO8aKfz35QNSwoV xcbCpkfoinsc1VeFyf0g419XDm4PDbDvIcye8cURi1f5HhEGCWL4Z7lAr7R7 CrsNK bS0baqodDYDHiFpsa hcmzSK ujxdvb6wMmSzxkp147zxapQy2vY31nxfBCYDpf1r1wNjooCk w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Bên ngoài mỗi toa cũng có bảng điện tử báo nhiệt độ.

đầu tư giá trị - QUOMHzq0 ncOges7b rFG5DNNomgCqZgmnAbZHsMHC0KWcmVwjIQDv177cpxtLZhtswoYi2X39EVpvCkv2mTOg8zXZpMr83xaMfGox0Q2Ei6AHt2ivMoqQoSmhMLkxayqqN3ks4b9p NJhDqzn0f2y mHgtl7ITR29dbK0eJOOBpX82OgyEsR9xkwpgNQCHF D Lb501i1UZk3c uT2qMUurVCPaBVQhEnRNbKUdcxvUq0sRt7uE6Qode GS5txpVXCfaJjAUGH14OrXivj2o2nFNCQz62h e ogDYrLlFfzYzT0j Bspd4KuKMYPrGZ55tHdlCtapz42AteTQqADSzTJarfRDZlNz GyLfMs7qgjPepNrxoHMP96hA6IMEYb4c7aQ6UBYpGuVW9jHV6a47eoF35b HLHMKcg V9Kbtru0FJXW0BtbJjr4xGhS5s62bOgCUn9gk39KttWatyqXtyb6leDx3xVXsc9lPaf FoH5JV2zfDhx CQxOpNXWLW4AnbkWGkolF 08AO zv fbc4DHSy cbIGaDP1Qdfk9byyKRi13EVqYoIeWx0i7Q5d7kDq4LwUsmA5ObfKuEVwdr6er1wB7d9VBySur7yRtr5K9 ji4luVxaEe Apkijoo62yC4Hm6KccIcyPKaPpRdxt5KPSEkJ w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Mỗi toa cũng có đầy đủ tiện nghi như máy pha nước nóng, miễn phí một số gói trà, cà phê, đồ ăn nhẹ...

đầu tư giá trị - g em83RfuG9px2fOnaihzWeeOOAZ8tOrxRAIlEjqEPwP UYTfuhJ drSsXSV6SQyUatz8 p6mcFM1v80C54pt8jIWwIEMO8ZGD7uEXXdytStzDydqIxmgMOI2o3eSiVc0RlUuMYFHKjwUfvPrrNlqQPA5U3HULXs9rL3Pg oo9y ZyqwotMLPlB2CWDESjXsTGBY25dlmL4P4y1r e623CTtCMWznvivFFIz5VtZJXp9UfxbiTtLCeGXsVamb6kTT qfTnqUF5uloUmm1gVVV9n9QLcCxJJhoYsoyPEhBCo3 UOzDIoCQwHMKiV5AR1SusTIn kAqccKSuzgyLG89T3CaqDbhn5WgiRYshiamjqFemXOXvnzmiEOcYRtI yi8XtnPXMa4Wg5xRjgQOBIxFf6KZmoGdzG7JQW2hsGQBfIl5L0iZeL0dEfuJbRI2ske9bQ1IAtgIlKwyx6qxqR51JnPZOaFqJtBWKZSdducNLE1mj5f6JMuu4bivz2fWWVZ5ZPQMWw2wo lrsF6BTgUUi7pLGqmxK1SBxHv9aVvWggk rzD3foBbAvWlZ1ggwkohSdZESCmZE 69cY 8ZSvSI2 xwwX2dTkt3R7BrJOMS6vlZMmKmAY9q9WVs1e ZfhHkKJ2ZcosaT6T3vUWTN3gcKHxHAtPG8 w800 h533 no - Những chuyến tàu miễn phí của World Cup 2018 đáng trải nghiệm như thế nào?

Mỗi toa đều có dịch vụ bán thêm đồ ăn, nước uống, và đồ lưu niệm.

Nếu có điểu gì còn thiếu trên chuyến tàu này thì đó là sóng WiFi chưa được tốt. Vì điều này mà phóng viên Infonet đã bỏ lỡ trận đấu kinh điển giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mặc dù ở Nga người ta chỉ cần vào 1tv.ru là xem được.

Trong dịp World Cup lần này, ban tổ chức bố trí 734 chuyến tàu hỏa để chuyên chở miễn phí giữa các thành phố đăng cai với các cổ động viên đã mua vé vào sân. Theo đó điều kiện để các cổ động viên đăng ký chỗ cho những chuyến tàu này chỉ là có vé vào sân và đã đăng ký Fan ID.

Tổng cộng những chuyến tàu này có thể phục vụ 448.000 lượt khách di chuyển giữa các thành phố đăng cai. Theo thống kê cho đến trước ngày khai mạc của ban tổ chức, 88% số chỗ tàu hỏa miễn phí cho các trận đấu vòng bảng đã được đăng ký, với các trận đấu vòng sau tỷ lệ này cũng lên đến 67%.

Theo Anh Hào

Infonet

Source: Cafebiz.vn