Bên cạnh giá trị vô cùng lớn của những chiếc xe, biển số cũng là chi tiết tinh tế để các đại gia thể hiện được đẳng cấp của mình trong thú chơi vô cùng tốn kém này.

đầu tư giá trị - photo 1 1538098978761326009234 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - 1 1537958521841320945186 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 2 15380989805531348219576 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 3 15380989805541153124924 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 4 15380989805561186461764 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 5 1538098980558200823733 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 6 1538098980559262823053 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 7 15380989805661314676360 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 8 15380989805701037106841 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 9 1538098980574452405613 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)
đầu tư giá trị - photo 10 15380989805781957161522 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.1)

Ảnh: Lee Hoàng/XSX - Đồ hoạ: Tom

Theo Thông Cao

Trí Thức Trẻ

Source: TTVN