Để tiếp nối, phần 2 sẽ là sự xuất hiện của những biển số đẹp tới từ McLaren, Rolls-Royce và Lamborghini.

Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)

đầu tư giá trị - photo 1 15380992761842134097296 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 1 15380992776021648521495 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 2 1538099277603720831550 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 3 1538099277605747607812 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 4 15380992776061017202251 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 5 15380992776071874131303 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 6 15380992776091020027150 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 7 15380992776111501225047 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 8 1538099277624951252955 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 9 15380992776311763745730 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)
đầu tư giá trị - photo 10 15380992776331873518137 - Những siêu xe/xe sang đeo biển số đẹp nhất Việt Nam (P.2)

Ảnh: Lee Hoàng/XSX - Đồ hoạ: Tom

Theo Thông Cao

Trí Thức Trẻ

Source: TTVN