Chỉ vì một câu nói của Ferrari, ông chủ của Lamborghini đã quyết tâm chuyển từ bán máy kéo sang bán ô tô...

Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì... tự ái với Ferrari

class="img-note-sr">
đầu tư giá trị - photo 1 1527817606638407377775 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 1 1527817607561119560870 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 2 1527817607562115243743 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 3 15278176075641789043665 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 4 15278176075651507155120 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 5 15278176075681290001538 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 6 15278176075691985991220 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrariđầu tư giá trị - photo 7 152781760757178493015 - Ông chủ Lamborghini thành lập hãng xe ô tô chỉ vì… tự ái với Ferrari

Theo MYY

Trí thức trẻ

Source: TTVN