Giới thiệu tổng quan

  • Chuyên mục: Hot Face

  • Khách hàng: Diễn viên LÊ PHƯƠNG

  • Phát triển: SR Việt Nam

  • Kênh truyền thông: Truyền hình Pháp luật Việt Nam

Đỗ vỡ trong hôn nhân và bế tắc trong hạnh phúc đã giúp cho Lê Phương trở nên mạnh mẻ, bản lĩnh và tự tin hơn. Cô xem cuộc hôn nhân đầu không phải là thất bại, chỉ chưa gặp đúng người mà thôi và cuối cùng Lê Phương cũng đã gặp người như mong đợi- Ca sĩ Trung Kiên. Hãy trãi nghiệm góc khuất cuộc đời Lê Phương và cuộc hôn nhân thứ 2 này

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Mr. Ngô Văn Hiền
M: +84 (0) 903 01 7557
E: hiennv@sr.com.vn
W: www.sr.com.vn

Ky-02-2