Giới thiệu tổng quan

Chúng tôi tạo ra nội dung và các trải nghiệm làm tỏa sáng trí tưởng tượng và gây tác động đến những độc giả có tầm ảnh hưởng nhất đối với Thương hiệu của Quý công ty

Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận báo chí để tạo ra câu chuyện thương hiệu. Chúng tôi mang lại cho độc giả và nhãn hiệu xích lại gần nhau trên nền tảng và còn hơn thế nữa của chúng tôi, với các kỹ năng thu được từ các nguôn gốc truyền thông, tiếp thị và báo chí

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Mr. Ngô Văn Hiền
M: +84 (0) 909 59 5665
E: hiennv@sr.com.vn
W: www.sr.com.vn

Doanh nghiệp và Hội nhập