Giới thiệu

  • Chuyên mục: Người Việt Năm Châu

  • Khách hàng: Doanh nhân MITCHELL PHẠM

  • Phát triển: THPL

  • Kênh truyền thông: Truyền hình Pháp luật Việt Nam

Mitchell Phạm- Doanh nhân gốc Việt, Chủ tịch Hiệp hội NZTech trao đổi về chiến lược phát triển của Công ty phần mềm Augen và Trung tâm Kiwi Connection tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Mr. Ngô Văn Hiền
M: +84 (0) 903 01 7557
E: hiennv@sr.com.vn
W: www.sr.com.vn

Ky01