Lần đầu tiên, tại thị trường Digital Marketing Việt Nam, công nghệ Prebid - giải pháp đảm bảo an toàn cho sự xuất hiện của nhãn hàng trên kênh quảng cáo trực tuyến, sẽ được giới thiệu chính thức bởi Yomedia – trực thuộc Công ty Cổ phần New Pine Multimedia Technologies (NPT) và đối tác.

Quảng cáo tự động (Programmatic Ads) và an toàn thương hiệu

class="img-note-sr">

Nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường Digital Marketing của các nhãn hàng là một trong những mục tiêu lớn mà Yomedia hướng đến. Mục tiêu của chương trình lần này là phân tích tổng quan thị trường Quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam trong những năm gần đây và những vấn đề đang diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nhãn hàng. Qua đó, Yomedia sẽ đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho sự xuất hiện của nhãn hàng trên kênh quảng cáo trực tuyến với công nghệ Pre-bid.

Các chuyên gia trong ngành Media từ các Agency, Nhãn Hàng sẽ cùng nhau trao đổi về sự phát triển của Programmatic Ads (Quảng cáo tự động), những lợi ích của Programmatic Ads và những sự cố khi hệ thống quảng cáo vận hành tự động mà không có sự giám sát của con người. Đề cập một số trường hợp xảy ra ở thị trường Việt Nam và trên thế giới, những khó khăn và thách thức của Brands tại thị trường Việt Nam, chứng minh tính ưu việt của Brand Safety(an toàn thương hiệu), giảm thiểu Ad fraud (gian lận trong quảng cáo), cải thiện Viewability (tỉ lệ xem quảng cáo).

đầu tư giá trị - ni5t5fMbnpoHUOD 1c2useeaWq O0AXNAkNHU5VPY165DvTakEpHpZW6MFf5icai9lmze0SkYHP1xqsh9nZV7ogz4zyYhJopVPcrt2FV 0XPMWxpWjbfnh8E6FKmrejbhTo9CICnV5tYI93waIN QsyGzuGn4Y1uLY5einW m2CDa2USHWR9i 9UuLW2vO0r51 Q7mYPt9wWKfyGSR2Wcqy9SA6YkTp4AMADWI7G8EYZp7vCrKQ0DZkfhdif5HcCHRlUVlEAgJfXS082utotlRJRJuhuKCmyuLUtK7ohETSeVspkImJnp9srMx0s0RYGj0GX5vGXZxeQ2i0Y5zPRih  pJFvDb6iZZihnaid0ftyYWlg6O078NXNz9wazrajBpKwHA2Xyv66Nmzds0imn4PSmDz k1E5EFXGS25sLkoP3lxBn VLIYDVjTQGYy6zjpO6L ZSmMP0nJpubIbFb3TOO0tzTFLSER5ZIaQBaD4WoT1zIzTf4twiiEm5 fdzcDwOtvw7 vTLIUlQk Y3wWG4qk1T1kYpJFOqr8ycWX jb2nTVf1Y5uqMxKVKz2foc3MCBdjeu2lexYdFKiULJ5OmABBSrvbES6smHWUvzXxdM dKJDuuTeQn9p2NZvn4zvHyCz6NDWKeKXsqQriUq mlSHNIv Ed w700 h177 no - Quảng cáo tự động (Programmatic Ads) và an toàn thương hiệu

Cùng với sự tham gia của những chuyên gia Digital Marketing hàng đầu, chương trình còn phân tích, đưa ra phương pháp giải quyết hiệu quả những rủi ro khi chạy quảng cáo tại Việt Nam như: quảng cáo ảo (iframe), quảng cáo xuất hiện trên những website có nội dung xấu hoặc không phù hợp, website vi phạm bản quyền, banner quảng cáo hiển thị tại những vị trí không thể xem được… Đặc biệt, Yomedia sẽ đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng quảng cáo trực tuyến thông qua hệ thống Yomedia Adnetwork (dự án chiến lược của NPT) về sự kết hợp công nghệ Pre-bid - IAS (Integral Ad Science) là một trong những công ty có hệ thống chuyên nghiệp về phân tích và đánh giá theo tiêu chuẩn toàn cầu.

  • Chủ đề sự kiện: An toàn thương hiệu với hệ thống quảng cáo tự động
  • Thời gian: Thứ 6, ngày 06/07/2018
  • Địa Điểm: Sảnh SOL, GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

* Nguồn: NPT

Source: Brandsvietnam.com