quảng cáo - sr viet nam media advertising - Quảng  cáo và Truyền thông

Sơ Lược

SR chuyên cung cấp Giải pháp Quảng cáo Tự nhiên & Quảng cáo Mạng xã hội nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh; kết nối thương hiệu với độc giả; nâng cao nhận thức thương hiệu và tạo ra khách hàng tiềm năng. Chiến dịch và thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp được hiệu chỉnh và sử dụng trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số mạnh nhất của chúng tôi

Dịch Vụ

Chức Năng

Tiếp cận đối tượng mục tiêu

Tạo chiến dịch quảng cáo nhằm thu hút khách hang quan tâm và tương tác

Nâng cao nhận thức thương hiệu

Tăng tương tác cao nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn

Hình thành Doanh thu Trực tuyến

Thúc đẩy mua hàng trực tuyến thông qua chiến dịch quảng cáo

Tạo ra khách hàng tiềm năng

Hình thành nội dung hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm khách hàng tiềm năng