Trung Quốc đứng đầu trong các nền kinh tế có giá trị nhập khẩu cao nhất thế giới, theo sau đó là Mỹ và Đức.

Quốc gia, lãnh thổ nào xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới?

Source: Ndh.vn