tiếp thị thể thao - S Trans - Thể Thao

Sơ Lược

SR chuyên cung cấp các giải pháp tiếp thị và kinh doanh thông qua các hoạt động Thể thao, được thành lập từ ý tưởng "đem lại những giá trị mới cho ngành thể thao Việt Nam" trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Dịch Vụ

Chức Năng

Nâng cao ý tưởng và phát triển nhiều chiến dịch quảng cáo ATL và BTL nhằm giúp phát triển thương hiệu của bạn đến khách hàng với tiềm năng tối đa

Lập kế hoạch truyền thông tiếp thị tích hợp thông qua việc quảng cáo các hoạt động thể thao nhằm tối ưu hóa nhận thức thương hiệu và hình ảnh công ty.

Thiết lập kế hoạch tiếp thị và truyền thông, xác định các đối tượng mục tiêu chính và thông điệp tiếp thị tới các nhóm liên quan chủ chốt thông qua các sự kiện thể thao

Phối hợp và thực hiện các chương trình kích hoạt trước, trong và sau mỗi sự kiện thể thao nhằm mục đích nâng cao nhận thức; Tạo ra hứng thú cho thương hiệu của bạn và tăng doanh thu của bạn

tiếp thị thể thao - sports - Thể Thao