Lexus, Porsche và Toyota dẫn đầu bảng xếp hạng những thương hiệu ôtô đáng tin cậy nhất năm 2019.

Thương hiệu ôtô nào đáng tin cậy nhất năm 2019?

Công ty nghiên cứu thị trường JD Power vừa công bố danh sách những thương hiệu xe hơi đáng tin cậy nhất năm 2019 tại Mỹ (áp dụng cho các mẫu xe ra đời từ ​​năm 2016). Danh sách này dựa trên tổng số trục trặc mà trung bình 100 chiếc xe thuộc thương hiệu đó gặp phải được báo cáo trong năm ngoái.

Theo cách tính này, Lexus dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 106 vấn đề/100 xe. Porsche và Toyota chia sẻ vị trí thứ 2 với 108 vấn đề/100 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Chevrolet (115 vấn đề); Buick (118 vấn đề); MINI (119 vấn đề)... Ba vị trí cuối bảng xếp hạng là Volvo, Land Rover, Flat với số vấn đề lần lượt là 204; 221 và 249.

Xét về phương tiện, Porsche 911 được đánh giá là ôtô đáng tin cậy nhất năm.

lexus - bAPdqJ1BEhXwwYZGVNjJftYVJKJTdmjtWizW2IGNZu5hj2zZqn5LFd35Cb4XwK3rkP7rkYe ZnUyeCLeO7sIEEM rlmzo3U4ojyfCb8v7OSmpXqeWktCm3fYeWt2LBeMvfBspRRX8UICL5zDN79bkQa3nMCndqt4FmpqfqgYEHDYHqlq6IL2tc9YBtXYjZ8Tnd1WfSRBhTCrF qB5GrTb0Lp2FQRpnu NIzUFa5gOS7Kagj5eFoouZfqEtRdMooTRa4nEfqugljhcc dx cqeDI5gGqaKvJGSytldE7u6EpppeNr73RDN4T tWNXo 2ko3Vfx4166f0J6GuBNJYx9M4U1XbxAkAUVXz0VDyvD2qf t4Jx TtNY66hAA2W5WbRwMA68VKP7 1OebGf5EzXrpySHb Cw1gsZ9A6Hv4WTduk8Pf2BSph0zvaguXYjn6kJovPas0 muIH1lcTn9cql9BmZOZGc9Dl51Pe YpGUKspfC5czUCJrzZtB1spdvILeVHjPDZAUJFgidcEH4rqmlZ4Vng9xH5A5QXMLgFs4WNzEdiZ8En1NifnA2PhNbjEstNjqZ66nxR  3FTGBpR6miqita5zkrbLI8oB5CKqPao0EI5t6UAvxG2pn9KIetNrgUbDKUhCgKjFTOuIy95AFY7Py7uhIW6hAGco71qbr6k93B Jg SsAST2x e8vqVBvO4FM9XoNE9GFspAzikHBE w409 h445 no - Thương hiệu ôtô nào đáng tin cậy nhất năm 2019?

Xếp hạng đánh giá mức độ tin cậy của các thương hiệu ôtô năm 2019. Nguồn:JD Power.

Source: Ndh.vn