thương hiệu và truyền thông - sr viet nam brand communication - Thương Hiệu và Truyền Thông

Sơ Lược

Thế giới thay đổi từng ngày. Chúng tôi luôn hiểu được lý do, điều gì và sắp xảy ra xung quanh chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, nghiên cứu, phân tích và truyền đạt thương hiệu của bạn tới khách hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng những hiểu biết của mình để mang lại xu hướng tiếp thị luôn thay đổi từng giây nhằm giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra các ý tưởng, phát triển các chiến lược và đạt được kết quả tốt nhất

Dịch Vụ

Chức Năng

Kế hoạch chiến lược

Thiết lập và phát triển chiến dịch chiến lược truyền thông nhằm tạo sự tương tác khách hàng hiện hành và tiềm năng với thương hiệu

Biên tập nội dung

Tạo ý tưởng thông điệp và xây dựng danh mục nội dung cốt lõi kết nối với đối tượng mục tiêu và sự quan tâm của khách hàng tiềm năng

Sản xuất ảnh/ video

Tạo hình ảnh và clip thương mại gắn liền với bối cảnh thực sự để mang lại câu chuyện thương hiệu ấn tượng và trung thực cho khán giả

Phát triển độc giả

Xây dựng chiến lược câu chuyện truyền thông thương hiệu nhằm tăng đối tượng mục tiêu và định vị hình ảnh thương hiệu trong tâm trí của họ