ThaiBev vừa chính thức tăng vốn Vietnam Beverage lên 111.890 tỉ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Sabeco sẽ trở thành công ty nước ngoài.

Tỉ phú Thái vội vã chuyển Sabeco thành công ty nước ngoài

Công nợ quốc gia giảm 5 tỉ USD

Sau một loạt lùm xùm về khoản nợ thuế lên đến 3.100 tỉ đồng, Sabeco vừa được Thủ tướng chỉ đạo dừng cưỡng chế truy thu thuế. Thì trong thông báo mới nhất, ThaiBev cho biết đã tiến hành tái cơ cấu khoản vay của BeerCo (công ty con 100% thuộc sở hữu của ThaiBev) cho Công ty TNHH Vietnam Beverage nhằm mua cổ phần Sabeco hồi tháng 12.2017.

Theo ThaiBev, công ty đã cân nhắc nhiều phương án cho việc tái cơ cấu khoản nợ thông qua Vietnam Beverage, công ty đồng thời cam kết sẽ nỗ lực nhằm tăng gấp đôi doanh thu của Sabeco, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông về giá cổ phiếu cũng như cổ tức chi trả hàng năm.

Ngày 3.12.2018, Sabeco đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận nới tỉ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, đây chính là cơ sở để ThaiBev tái cơ cấu khoản nợ của Vietnam Beverage. Ngoài ra việc chuyển đổi khoản vay nói trên sẽ giúp giảm tổng nợ quốc gia của Việt Nam gần 5 tỉ USD.

sabeco - mRQMiSfIG5GB3oS19lcbJL 4woKMdi5IZWdstaV6sjBUO99PcqZETo9tyhFyZvXSu8HXjikleSD95F8SduOjJJTolxNSFq3tZGKlnJvhMe8tWII8jcuJS1lfj1LOETld4wBHnbTeFTpkb1Ap7MgwbJ XBJWI4y jyR1uAruViAm5bEcYUpAIHGuhDkj0LChS1C7jcN0 pWTzE1nuRlj C6619VhhiHJC0QgGHoGCRSxOHQ3ZONSQWAAdqCeS7IwFCDK9x FEjgVhFn4MFQnXlu3deMDIJJWHQO 91VxPBkUdPtaFK m4tdq0YxHQjAxcibsgD5XS7QK L3mnX0 ZURKaF sOnZZRBIslV0GizkzKgNPSdNBbHnebV nROkJKQiLm bDcjMYi70V66iYwibnuW9lnSZs ZEsJnPWmIuR5zolwWDAQdEwIfpyCECvK7ypqLJEiMPpmqOe6fDC3vXNLbK4JLfGdzYY p0LhZTNh9F5bUZdinIYOMCVl1c0 U0ELtC9  9Z3BNOKF5myzGcSXK93nBwR17dilqlcRw6jyRVU2Z5X689PdmLH54Y4NIVTRmtQXGFcpVzC1y LJ2AWCdgEF7x3BGW7NLV4D6kna27jTRfvlcrHOjQm0xl5bi5f3DvR6FMmTD A54U 4spzlRfw8y9ne4euDT87D6 M5XarNjXlHtf3r67m8eHiCKhllTHLqkM9rzMfzQ w632 h390 no - Tỉ phú Thái vội vã chuyển Sabeco thành công ty nước ngoài

Sabeco đã chính thức được tỉ phú Thái chuyển thành công ty ngoại.

Cụ thể, Vietnam Beverage và BeerCo đã ký một thỏa thuận chuyển đổi toàn bộ số tiền cho vay và trả lãi 111.209 tỉ đồng (tương đương 4,89 tỉ USD, chuyển đổi theo tỉ giá 22.730 đồng/USD) vào tăng vốn điều lệ cho Vietnam Beverage. Vietnam Beverage đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận tăng vốn từ 682 tỉ đồng lên 111.890 tỉ đồng.

Điều này cũng có nghĩa, BeerCo thực hiện mua lại khoản nợ của VietNam Beverage, qua đó đạt tỉ lệ sở hữu 99,39%, Vietnam Beverage từ Công ty TNHH một thành viên trở thành Công ty TNHH nhiều thành viên.Thông tin đăng ký doanh nghiệp của Vietnam Beverage cho biết việc thay đổi vốn điều lệ và loại hình doanh nghiệp đã được hoàn thành vào ngày 2.1.2019.

Phương án phù hợp nhất cho Sabeco

Vietnam Beverage hiện trở thành công ty nước ngoài với 4 đại diện pháp luật gồm bà Trần Kim Nga, ông Michael Chye Hin Fah, ông Lee Man Kong và ông Nantika Ninvoraskul. Hệ quả tiếp theo, Sabeco đã chính thức trở thành công ty ngoại. Nợ nước ngoài của Việt Nam giảm gần 5 tỉ USD, chuyển snag cho ThaiBev.

Cuối năm 2017, để phục vụ cho thương vụ mua cổ phần Sabeco, ThaiBev thực hiện cơ cấu nguồn tiền từ 7 ngân hàng, tổng giá trị 5 tỉ USD.

sabeco - x7ifjo xYUtgpBmAyA6 mVcDhmBud1PdOli0C4xLfCXzEHRkeYF5 zltmBAM2kjlp8 qL3hELyksuvcAU9rcIoWOZ6SzBUE 67U6CifTzWjOTT6IyRlQiUshyQ SYGwq4kt94xWkx0mjVvQbpHTw IUh5TvInxGLCxzHVaGj662ckpk4ic4GblxaAlPqiJTCY1LmMZd n3O1OJeqvuEf b4TfrjAr8Lz5pd9CtlIbmUDwRT6XLgskpxoTFjQrsARr9PXuuufA8McW3GKDiGK cbCpwpcJpv0uMTrYQoxSdr03zUD wUc8EKXjlnrLWMBZZ0ckvKFu2JUuGNamZChBPby5VU5DevGN7YB7cC7SEZ3i jye77DF8IVgLZnlrtl2SQ956HWSKBv7tkOWVdXst6I2I3JnDZmBka kK pQikkGLGxX2RrvVchnjJ5enSilhZlHT2I4wMA4pFMXMnXJQUicxmD2GMMWGegAR8QjWp YXUYMf1M OWizQqlVo9zpuAkdAwWlOircbXHIYXcxadTOdIogwr0fV3p9Ai8hgHNG75gboAb7cQjZUGlvHzcl0sUpAmjq8ImNR7Bkl6xUsYgAZH7qqkvQ3ctRa7y Jv5FXVxVbk Z1fxRfwBB2stkixg9 ZahFg4bAzeUoMa45JnwoE8iWlT2AUVRpOl WOEjFS 2o8eoFZGmPm5XghUlOjVBPBihFA6rcgsag w296 h340 no - Tỉ phú Thái vội vã chuyển Sabeco thành công ty nước ngoài

Tháng 9.2018, ThaiBev tăng vốn tại hai công ty đang thuộc sở hữu trực tiếp (100% vốn điều lệ) là International Beverage Holdings Limited (IBHL) và BeerCo Limited (BeerCo). Theo đó, IBHL thực hiện tăng vốn từ 44,88 tỉ HKD (tiền Hồng Kông) lên 59,43 tỉ HKD (tương đương 177.000 tỉ đồng); còn BeerCo tăng vốn từ 3,03 tỉ USD lên 4,89 tỉ USD (tương đương 114.000 tỉ đồng).

Việc tăng vốn tại IBHL được tài trợ bởi ThaiBev thông qua phát hành trái phiếu, sau đó IBHL tài trợ cho BeerCo nguồn tiền để chi trả các khoản vay.

BeerCo là công ty 100% thuộc sở hữu của IBHL, cả hai đều thuộc Tập đoàn International Business Group, công ty thành phần của ThaiBev. Tại Việt Nam, BeerCo sở hữu 49% vốn của Công ty TNHH Vietnam Beverage, công ty nắm toàn bộ lượng cổ phần chi phối tại Sabeco (hơn 53%).

Trong khi đó, ngoài Sabeco, IBHL còn sở hữu một doanh nghiệp khác đang kinh doanh tại Việt Nam là công ty International Beverage Vietnam (thành lập năm 2016, chuyên kinh doanh rượu ngoại).

Minh Anh
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư

Source: Brandsvietnam.com