Lầu 2, Y24 Office, 316 Lê Văn Sỹ

Phường 1, Quận Tân Bình, HCM, Vietnam

0903 017 557

Hotline 24/7

info@sr.com.vn

Email

Sơ Lược

SR chuyên cung cấp các giải pháp tiếp thị và kinh doanh thông qua các hoạt động Thể thao, được thành lập từ ý tưởng “đem lại những giá trị mới cho ngành thể thao Việt Nam” trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Dịch Vụ

Thương hiệu với thể thao

Xây dựng ý tưởng, khái niệm, khả thi, phát triển, đánh giá, giới thiệu và phê duyệt của việc lập kế hoạch thương hiệu, truyền thông thương hiệu & theo dõi thương hiệu

Thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu đa tích hợp theo một mô-đun “thể thao” đơn giản với phương tiện làm gia tăng giá trị thương hiệu có chất lượng cao nhất mà vẫn đáp ứng được các nhu cầu truyền thông của chúng

Thực hiện một chiến dịch tích hợp hiệu quả thông qua các phương tiện truyền thông, họp báo, quảng cáo, ấn phẩm, trực quan, PR và các hoạt động kích hoạt khác để chuyển tài hình ảnh thương hiệu đến các đối tượng mục tiêu bao gồm trước, trong và sau sự kiện

IMC với thể thao

Chuyển tải và quản lý thông điệp hiệu quả của tất cả các chiến lược truyền thông tiếp thị và các hoạt động liên quan hình ảnh nội bộ và bên ngoài bao gồm quảng cáo, các ấn phẩm, website, âm thanh in, tư liệu hình ảnh …

Phát triển hàng loạt loạt các chiến dịch quảng cao ATL & BTL để nâng cao nhận thức và tạo hứng thú cho thương hiệu của bạn như quảng cáo truyền hình, in ấn, ngoài trời, tờ rơi, áp phích, tài liệu quảng cáo và khuyến mại

Hình thành nền tảng dự án tài trợ từ khâu xác định muc tiêu tài trợ, chọn lựa sự kiện thể thao, xây dựng mô hình 6M & 1B,đánh giá hiệu quả đầu tư tài trợ, triển khai sự kiện và nghiệm thu

Chức Năng

Liên Hệ Ngay

Email: info@sr.com.vn
SR Vietnam