9/10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh thuộc về nước Mỹ. Trong đó, ngôi vương thuộc về Starbucks, với định giá thương hiệu ở mức 39,3 tỷ USD.

Công ty định giá thương hiệu Brand Finance vừa công bố Những thương hiệu nhà hàng giá trị nhất thế giới, dựa trên các đánh giá tính từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2019.

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất:

1. Starbucks

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 00 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019
 • Giá trị thương hiệu: 39,3 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +21,1%
 • Quốc gia: Mỹ

Starbucks tiếp tục duy trì ngôi vương giành được từ McDonald's từ năm 2017. Năm 2019, giá trị thương hiệu của Starbucks tăng lên 39,3 tỷ USD nhờ những bước đi nhanh và mạnh mẽ trong năm 2018: Tăng gấp đôi sự hiện diện tại Trung Quốc, bước chân vào thị trường cà phê đóng gói bằng việc hợp tác với "người khổng lồ" Thụy Sỹ Nestlé, và sắp tới sẽ bắt tay với UberEats để giao những ly cà phê nóng tới tận cửa nhà khách hàng…

2. McDonald's

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 01 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: Rt.com.

 • Giá trị thương hiệu: 31,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +26,6%
 • Quốc gia: Mỹ

3. KFC

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 02 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: KFC.

 • Giá trị thương hiệu: 13,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +67,4%
 • Quốc gia: Mỹ

4. Subway

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 03 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: New York Post.

 • Giá trị thương hiệu: 7,8 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: -3,9%
 • Quốc gia: Mỹ

5. Domino's Pizza

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - p - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019
 • Giá trị thương hiệu: 6,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +32,9%
 • Quốc gia: Mỹ

6. Tim Hortons

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 05 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: HuffPost Canada.

 • Giá trị thương hiệu: 5,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +9,6%
 • Quốc gia: Canada

7. Pizza Hut

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 06 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: Business Insider.

 • Giá trị thương hiệu: 5,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +72,8%
 • Quốc gia: Mỹ

8. Dunkin'

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 07 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: Business Insider.

 • Giá trị thương hiệu: 4,6 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +73%
 • Quốc gia: Mỹ

9. Burger King

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 08 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Một cửa hàng Burger King ở TPHCM. Ảnh: VIR.

 • Giá trị thương hiệu: 3,5 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +12,5%
 • Quốc gia: Mỹ

10. Wendy's

starbucks, mcdonald's, kfc, subway, domino's pizza, tim hortons, pizza hut, dunkin', burger king, wendy's - Top 10 thuong hieu FB dat gia nhat hanh tinh nam 2019 09 - Top 10 thương hiệu F&B đắt giá nhất hành tinh năm 2019

Ảnh: Daily Meal.

 • Giá trị thương hiệu: 3,4 tỷ USD
 • Tăng/giảm so với năm trước: +47,3%
 • Quốc gia: Mỹ

Bình An
* Nguồn: Trí thức trẻ

Source: Brandsvietnam.com