Nền kinh tế trực tuyến ASEAN sẽ có giá trị hơn 200 tỷ USD vào năm 2025 và Việt Nam là một mắt xích quan trọng.

Tăng trưởng tiêu dùng cá nhân của Việt Nam dẫn đầu ASEAN.

Jones Lang LaSalle (JLL) vừa công bố báo cáo chuyên đề về bức tranh tổng quan của thị trường văn phòng Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế trực tuyến bùng nổ tại khu vực Đông Nam Á. Khái niệm nền kinh tế trực tuyến được đề cập đến 4 nhóm dịch vụ: đặt xe, gọi đồ ăn trực tuyến; truyền thông trực tuyến; du lịch, đặt phòng trực tuyến và thương mại điện tử.

Theo một nghiên cứu giữa năm 2016 của Google/Temasek, nền kinh tế trực tuyến ASEAN từ 50 tỷ USD vào năm 2017 được dự báo sẽ có bước đại nhảy vọt, tăng lên 200 tỷ USD vào năm 2025. JLL đánh giá rằng Việt Nam là ngôi sao đang lên trong chuỗi kinh tế trực tuyến đầy sôi động này nhờ vào 4 yếu tố vượt trội.

Tăng trưởng tiêu dùng cá nhân hàng năm dẫn đầu khu vực

Nghiên cứu của IMA Asia cho thấy tăng trưởng tiêu dùng cá nhân hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2022 được dự báo đạt 7% mỗi năm, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng tiêu dùng cá nhân hàng năm của Việt Nam cao hơn Philippines (6%), Indonesia (5, 6%), Malaysia (5%), Thái Lan (dưới 4%) và Singapore dưới 3%. Các nền kinh tế Đông Nam Á có mức tăng trưởng tiêu dùng cá nhân được dự báo sẽ tăng 5% mỗi năm cho đến năm 2020, vượt mức tăng trưởng toàn cầu chỉ 3, 5%, trong đó Việt Nam đạt chỉ số tăng trưởng tiêu dùng cá nhân lý tưởng nhất. JLL tin rằng đây là yếu tố đầu tiên giúp Việt Nam từ một thị trường cận biên, mới nổi non trẻ vụt sáng trở thành ngôi sao đang lên trong nền kinh tế trực tuyến của khu vực ASEAN.

đầu tư giá trị -  E3fGdzkX3SIE4v4VxzCVM4 6XVQZ6OnoLdsRmW9GmVw35buI3EC4moD0IxOGtY0VMH3iuwf6sYBph1ac7qYic iGyUAEguEOO2s7b82d0Jpgms LuMRQO2tcVOFplgo1pirGg2hlb MgOJ v7Z5RauUgVJ6bLQd0OQYiUSRbWm5vy6o3PcCo4rgiApq gjqVYvfKi2ybdVi4iPKNiKVOP647W88hby2m2YLwvyIGOn5NnNjQvI Hsd6jU8WRzAqhPQqFbw8Qqmx0ZWsCW86E wEdXDPXAPBpXPT8C7nlrCuWEbuSf66D Taj Oec mEa8ZVhA8f58 Oli9XAb R8HPGbae5Y8 7J0wk s6qIRbcToYB9iEqGLPA9QHilJTjW fvwDEXnstP5BIvwgQJn DLzJIPJiz3c0KpNh1YNQapg7 cZE2kst7NAb7944G7bMHbSyZlVWfKlknUBYYLCcaZO5DMw2ZLGiiSyzBbI7sH5edJaf da8qQusc8ukBfgNZjnIzIsBwRUIiCbIGyRsPqM7nHTzfH E1YbN7zQx9tN1EQbK7 lpXIIJG87ihbPfCUm EQzNONb1wUm3vWz7qgQe 4tJ47xUB47n8OzZh5wGXwSSZb3N0AxfyZbKLc2wDp rV4jpr8LTHY kUr3ytRUrN qanZ fikl0O4r Wv1E XwS5CdErY w500 h350 no - Việt Nam – ngôi sao đang lên của nền kinh tế trực tuyến 200 tỷ USD

Trong khối ASEAN, hộ gia đình có thu nhập trung bình tại Việt Nam tăng trưởng gấp đôi ở giai đoạn 2015-2020.

Số hộ gia đình có thu nhập trung bình tăng trưởng cao

Theo Bookings Institute, trong vòng nửa thập niên, từ cột mốc 2015 đến 2020, số hộ gia đình có thu nhập trung bình tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng gấp đôi. Tốc độ tăng trưởng này của Việt Nam được xếp vào nhóm 6 thị trường năng động nhất khu vực cùng với Indonesia, Thai Lan, Malaysia, Philippines và Singapore. Bên cạnh số hộ gia đình có thu nhập trung bình tại Việt Nam liên tục tăng trưởng, tầng lớp trung lưu cũng có bước nhảy vọt. Dân số đô thị ở các thành phố Đông Nam Á đang tăng khoảng 2, 2% mỗi năm và tầng lớp trung lưu đang tăng lên 70 triệu, tương đương tỷ lệ tăng trưởng 9% hàng năm cho đến 2020.

đầu tư giá trị - 13eVEq4BhaUFA PAC1JXQDFLkCadcSN4VbC2Ee sH VE2i7mAKSrahLDua 9pY5 MLk1PjhOTfuDxWBlebrQToCe pKN5Lca1irOycI2jNKpjbSUgayp8FYOGWx9XiSQs89jn28aiz6QSZ3lnD8nXDwDnXbVIJlnF3M3JftWSbzF o1lnu0uDpRHfxqWENtAsq8mGDSW6XF7tjXQHWwFGvQLcE8FErMUV lufAEAsnp A YsJBM reFUJ1AGhBd6UNT3ne9LpxOs T6nnpYpTKpPCiuLRgSKgB6R0D4X Knk79S2RC3iSwP0xgcOtLulGDdbDaRYgR2XVcWyTFMbDBKanrg1nYU61zHH sZsmFcyU2sDWkBrwcK1lnXqvcFxJViFSmYUhivTsPT7EdQcvV7Xx38fgEb1QCJvPENrhVSGGT2Y9oUdb1pw9p1E5wPjpU3p62xHdFKfqPWO4REqvYSa97UKnzAgKUgTv0gFqb4DqoaQfq1rmskdHv9OTc0vRsH7LuQbJAoIeWwrvSh089aafsJOnk50oBv6UJtVKaJOap12Qj3LySgIJg4ECXI9yEDBWuSM oczDuc8DDE36ScaYKLVSHAqx9 lq8f5i514U1D0Eczcr 3e24ejmH9u1AGd5emi 7nLKCRQRDvhgY4GWfvrikHHTwGYMbFI9p MOmpMG0W 0eTl w500 h350 no - Việt Nam – ngôi sao đang lên của nền kinh tế trực tuyến 200 tỷ USD

Việt Nam có quy mô xếp thứ năm trong top 6 quốc gia có thị trường thương mại điện tử phát triển hàng đầu ASEAN và được dự báo có tiềm năng bứt phá mạnh mẽ trong nhóm ngũ hổ.

Việt Nam có thị trường thương mại điện tử tiềm năng nhất

Cũng theo nghiên cứu của Google – Temasek, 6 thị trường dẫn đầu thương mại điện tử trong khu vực Đông Nam Á có Indonesia dẫn đầu với lợi thế dân số vượt trội, thì 5 nước còn lại gồm: Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Singapore có xuất phát điểm khá tương đồng vào năm 2015.

Trong nhóm "ngũ hổ" này, tuy xếp sau Thái Lan, Philippines, Malaysia và nhỉnh hơn Singapore nhưng Việt Nam được dự báo sẽ có thị trường thương mại điện tử tăng tốc mạnh mẽ vào năm 2025 do dân số vượt trội các nước láng giềng, tầng lớp trung lưu tăng mạnh hơn và tăng trưởng tiêu dùng hàng năm cũng cao nhất.

đầu tư giá trị - XUgQnRebvS39dyvLkd3quKepbUDO9SeD4kgTps1qx1wonN pk7px9t077bb1 wHi6RdZSdrcNxdrZiF8UhLbjjMbE7TWmHnHQlFR04wClHWmuBdajPxSY632A3T yLiZiPUt2RqxaucRbPu x4zoP3PcdGdXfqRS2Y2kEp13wNCat56pP01ja8CwM5vVw972GpN37lvq6wsUzSx5MsTvWt6beq5SAhRB2e x5wyHSoFiojKJXt0XLHEHvFJJJJgOyv6nC7z31VAanghET3uv53l3qnrUdD4rocoOaMSI gXrC9wiN4gV Dk3ceaqwd1tpfZhItDlFugA715ezBMYk3lH4KLHeXZRvN9dwQYjwj1XfCwjizYlC5R649AOBxDxEYOO i6h5yc48DCcyVoOr4GgYjPKiSFY1ezaGIKyXTBz FN2Oa9DrQl9ZNdDSODmOOsCbIRsyTkFVBesW KCmPX3WTLZl qML4PiG6RRMwYVvI5k7SJdj0WmFS18Fz5qi5atclgzlYQJKcLkrIokWyXyhQ6xBzokHjBGkHmaDVDfgbk9tmUqcSbVVVGy7njHpffNsHPGw7ucSf2KSfEV4s2lM4wV5tYj3w qrTm1QwmT zHJTsqPxZbmtAPtyfb56NF4 zGcsglFg3xCe0jd9SVaD8 Ym5AFZ DD B3GnbY72x1vNyaS kV8 w500 h240 no - Việt Nam – ngôi sao đang lên của nền kinh tế trực tuyến 200 tỷ USD

TP HCM dẫn đầu ASEAN về diện tích văn phòng được các công ty công nghệ trú đóng.

TP HCM đang là điểm đến của các tập đoàn công nghệ

Theo dữ liệu của CB Insights được JLL mô phỏng lại bằng biểu đồ, TP HCM, đô thị năng động nhất Việt Nam đang có tổng diện tích văn phòng được các công ty, tập đoàn công nghệ thuê chiếm tỷ lệ cao nhất ASEAN trong vòng 12 tháng qua, đạt 16%, cao nhất khối.

Nếu so với 5 năm trước, TP HCM mới chỉ có lượng công ty công nghệ thuê văn phòng cao thứ 3 khu vực thì 3 năm gần đây, đô thị trên 10 triệu dân của Việt Nam đã vượt qua Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila và Singapore trong nhóm các thành phố thu hút các công ty công nghệ và giữ vững vị thế của mình cho đến hiện tại.

JLL cho biết, tốc độ xâm nhập thị trường của các công ty công nghệ cũng như cơn lốc đầu tư từ những gã khổng lồ công nghệ hàng đầu đang hiện diện tại TP HCM sẽ là nhân tố quan trọng thúc đẩy Việt Nam trở thành ngôi sao đang lên của nền kinh tế trực tuyến 200 tỷ USD vào năm 2025. Bởi lẽ, các đại gia công nghệ này ít nhiều đều có liên quan (tạo nền tảng) hoặc họ chính là các nhà kinh doanh trực tuyến sừng sỏ.

Vũ Lê
* Nguồn: VnExpress

Source: Brandsvietnam.com