Trái phiếu quốc tế của Vinpearl có thể được hoán đổi thành cổ phần của Vingroup do Vinpearl sở hữu.

Diễn biến giá VIC 3 tháng gần đây

class="img-note-sr">

Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) chấp thuận bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán 325 triệu USD trái phiếu phát hành của công ty con - Công ty cổ phần Vinpearl. Bên mua trái phiếu cho Vinpearl phát hành có quyền hoán đổi thành cổ phần Vingroup do Vinpearl sở hữu.

Theo báo cáo thường niên 2017 của Vingroup, tính đến cuối năm 2017, Vinpearl sở hữu 90.039.008 cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 3,14% vốn. Lý do sở hữu là nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do nhận sáp nhập doanh nghiệp.

HĐQT chấp thuận phê duyệt toàn bộ các điều khoản, điều kiện và hợp đồng liên quan đến bảo lãnh trái phiếu.

Thứ nhất là hợp đồng ủy thác sẽ được ký giữa Vinpearl, Vingoup và Bank of New York - London Branch.

Thứ hai là hợp đồng đại lý thanh toán và hoán đổi sẽ được ký giữa Vinpearl, Vingroup, Bank of New York - London Branch và Bank of New York Mellon SA/NV - Luxembourg Branch.

Thứ ba là hợp đồng đặt mua sẽ được ký giữa Vinpearl, Vingroup, Credit Suisse Limited và Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch.

Cổ phiếu VIC có 6 phiên tăng liên tiếp gần đây, hiện giao dịch ở mức giá 124.000 đồng/cp.

Source: Ndh.vn