Hiện rất nhiều bạn trẻ đến với công việc vlogger, tuy nhiên nhiều kênh vlog vẫn thiếu sự đầu tư và trở nhạt nhòa trong hàng nghìn kênh na ná nhau. Vậy đâu là cách để trở thành một vlogger khác biệt?

Vlogger: Tìm nội dung đã khó, quay video chuẩn “viral” còn khó hơn

Source: TTVN