Sau khi hỗ trợ video chiều dọc trên ứng dụng YouTube cho iOS và Android, YouTube đã bắt đầu hỗ trợ các video với tỷ lệ khác nhau trên nền tảng web nhằm đem tới trải nghiệm xem video tốt nhất cho người xem.

YouTube nền tảng web đã hỗ trợ mọi tỷ lệ video

class="img-note-sr">

Từ lâu, YouTube đã thừa nhận mức độ phổ biến của các video dọc trên các ứng dụng dành cho smartphone. Đó là lý do ứng dụng YouTube trên nền tảng iOS và Android đã sớm hỗ trợ phát các video dưới video có tỷ lệ dọc từ hồi năm 2015 (Android) và 2017 là iOS.

đầu tư giá trị - ul8tD wVXyitTLDDKjWXU8IbsrTdfs26ub F38YhLtCfXDDi7lwhGgsbT hXOvDW YGrwqmxBJ3RvVtQibb3LlaiRDCqx1ToTqJccxA6wCPyW1Kh YAsYbYg 5TBa6tKzHvkmHLPng657poB8JcsHxfC2wDlxffJ8iKknu2mvzGHR4IK2sQKQRGzwpVXBHg 0uWVjURFXtU9ZxfoBvTSjoZl rxFf3SOTRlUBRMiXv9v4d1dVQ3VeewPxgcZElzT9Lfwh8E0LdFY4wW2kZDrM fFntrucE0ayJU9JBZvPh3T2 J9c30uJuUk22gQPcVDxMvEnkdfgJGVybhiMwbXIqQ10e5Bm1Z3Pjq6 X2aaC4UR5BHIR5ccrxaoss gANrfyp0i1OdI 819VY8DR8E61ITxpiCQdIvxM4lHQXGH1nc4CXSdfEgv7xxyLm9DJfPPCJooMsEdO6UgfHnusEj1QEIvntGVtIfkzXrt0ZyoPO9i45Ru3N7w67PHtdsSXgkYELJREKZ7Xr1M55ziCFbPgB57okT42Sb7Hn0zHEzobLetWW8F2Wt1yW7ZRRPQyoI2rJ1mU98heOEt DGtf9N k6omPKSaxSpfMLgG rcCor sbGMnpetv 9wCOHsE4Mi64 dENHvu0nnKzBKwodSA3Z5GH AhQya w660 h752 no - YouTube nền tảng web đã hỗ trợ mọi tỷ lệ video

Mặc dù vậy phải tới nay, YouTube mới bắt đầu hỗ trợ các video có tỷ lệ khác nhau, bao gồm video phát theo chiều dọc. Về cơ bản khi hỗ trợ video YouTube theo chiều dọc, giao diện sẽ loại bỏ khung hình 16:9 truyền thống và phóng to khung video, đồng thời điều chỉnh kích thước sao cho phù hợp với tỷ lệ video.

Giờ đây nếu bạn phải xem các clip được quay theo chiều dọc, YouTube sẽ không còn thu nhỏ video, sau đó chèn các khung màu đen xung quanh để phát theo chiều ngang như trước. Thay vào đó, giao diện YouTube sẽ kéo dài ra để phù hợp với nội dung video.

đầu tư giá trị - x0Tt8LBDsB5qhiJPjD0SiKIGABo4JHypPtCPtm8joUmpK2HRLVrPii92qD0IX3SQG4KS 5 De7Un95NOw2Unut6Fu403DFhEMDG8O31N0CAu0gmujDa WlqaFsjNW0oGiWwy6kBYQwd00 53506jBFE9kG XIvH DoV9hzzKQjLIZeC0JRefjhWqoYiw9wOAxk zLfXqpp3EzJ7tZBqAN0vhk3T9Mzq fakRxSmN5Jmatl9DFnNZSZcicf723xsys3NrZrqIV5inEHj5HgI2cDBAgZ9SbaLPkGQtBYN9KcfD4mEwc0I6DSqOE6fdQUKGaWfkXLY6LWQkPDC1YkCn5dT4DUURiRFcK838MYcGjoHddV1vQpcCGr9zkL8ZTlejCaZhvE5k4YM1cxJH0RmAgWsbvGqUjDvG99YxDgIatLmPHX4IxipXRDJc3DaMjQnuAuqFPYHjBWOe7k035Ivy5JQyuNFBUrMzPsGaE6qGZGGZhkDyGz1oQX123Ah Ak46r5WGrGJqjMV7NEFsgnPG86VhJCGbhO8QfVOv z1 19CjjQIWcrMlgaqu8ATBBMnEB9INnR2FeKp1cLFKZ4ks70DN3MZaZCxHqmVkstY7wmynnX Z5 qT75G4 rXqbxO4NUxtBfHAmyda5eI3ozNqBBOm6zmH5Qeu w660 h778 no - YouTube nền tảng web đã hỗ trợ mọi tỷ lệ video

Thay đổi này thậm chí cũng áp dụng cho cả các video tỷ lệ 16:9 thông thường. Mọi video đều sẽ được phóng to để tận dụng mọi khoảng trống thừa thãi ở hai bên trước đây. Nói cách khác, khung hình video ngay cả khi chưa bật chế độ nhà hát (Theater Mode) vẫn sẽ đủ to để bạn có thể thưởng thức nội dung.

đầu tư giá trị - zEDaNn  tBrkO8uoL4UBqbkMDSbaLQwp225wh7op4ibEP9l4HZNE6IEgqS bWji1VgXInyJWjJyIfb5ytavsingFq0AuHHqBLo6QUFSUR9HS09FPXOeiNpl8nEHBgV6EzPT6lx7hvoZ4T0929X WgA3uEsQuFU9Bp az8uwjVAee nyF7 uRrxwg7gz2pQ79Hq2qwHf5zB8b9HvfIulvUXPjaoZ0GNG LOH3rvGTQqwLLDo9vkasb775V6R2q bL9iBKWxY8CaQc37 I0COkrMfIqjPQOePgWxuVmNYFsg2XKMZ2JCRm7OkPMkWTNGaTyDQDOT81WyltP0J57FI4b9ZW8Id0R gH8MDEJMtQKiM rNuCBZjuH2hPv 4t MN h T2c0s6fA9erLdabNUoaN05Z9hMqqCeEPe9d6g5QS4kbgUhMQf 7MMt93 qcan6GQzyw1jpJTTh3N24cq8mzWBzd7pM r7eO07B kG5Dt0BYXJ rw8sGBI AmHsTMvua0uuutJOEPziiZkd1 4QG9mBl5 5s0YzODEAoZFrjHRehjMufgRXVYM54eebPNJnDPq8pi2iW8jeNZrzoSyxrsN6EY72 BJbJO8r9 IUFbWBBYMua Ghi78zOQxMgg6egcOMbzvD pmlqEGYB9KnaS0J742z9505 w660 h777 no - YouTube nền tảng web đã hỗ trợ mọi tỷ lệ video

Cách làm của YouTube là đáng hoan nghênh vì nó giúp cải thiện trải nghiệm cho người xem dù cho video có ở tỷ lệ nào đi chăng nữa. Điều này cũng giúp phá vỡ định nghĩa trước đây về những video chuẩn mực phải có tỷ lệ 16:9 và đặt theo phương nằm ngang.

Đáng tiếc thuật toán hiện nay của YouTube chưa cho phép tối ưu hóa toàn bộ các video, đặc biệt là các MV quay theo chiều dọc của nhiều nghệ sỹ. Những thay đổi trên sẽ bắt đầu có hiệu lực trong thời gian tới.

Thiên Long / Android Police
* Nguồn: Trí thức trẻ

Source: Brandsvietnam.com