Lầu 2, Y24 Office, 316 Lê Văn Sỹ

Phường 1, Quận Tân Bình, HCM, Vietnam

0903 017 557

Hotline 24/7

info@sr.com.vn

Email

Sơ Lược

SR chuyên cung cấp Giải pháp Quảng cáo Tự nhiên & Quảng cáo Mạng xã hội nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh; kết nối thương hiệu với độc giả; nâng cao nhận thức thương hiệu và tạo ra khách hàng tiềm năng. Chiến dịch và thông điệp quảng cáo của doanh nghiệp được hiệu chỉnh và sử dụng trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số mạnh nhất của chúng tôi

Dịch Vụ

Quảng cáo tự nhiên

Tăng khả năng hiển thị nội dung chiến dịch, thúc đẩy hành động mua hàng của khách hàng tiềm năng và định vị hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Quảng cáo mạng xã hội

Xây dựng, phát triển và đa dạng hóa các đối tượng liên quan cho mục tiêu gia tăng số nhấp chuột, tải xuống ứng dụng, mua hàng, theo dõi, tương tác và khách hàng tiềm năng

Chức Năng

Tiếp cận đối tượng mục tiêu

Tạo chiến dịch quảng cáo nhằm thu hút khách hàng quan tâm và tương tác

Hình thành Doanh thu Trực tuyến

Thúc đẩy mua hàng trực tuyến thông qua chiến dịch quảng cáo

Nâng cao nhận thức thương hiệu

Tăng tương tác cao nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn

Tạo ra khách hàng tiềm năng

Hình thành nội dung hấp dẫn nhằm thu hút sự quan tâm khách hàng tiềm năng

Liên Hệ Ngay

Email: info@sr.com.vn
SR Vietnam